icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Mapa webu  
          Úvodní stránka

:: INFORMACE O NÁS:
              - [Nový článek]
       :: POSLÁNÍ ORGANIZACE:
              - ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE
              - Proč tady jsme - jaké služby poskytujeme ?
       :: AKTUALITY:
              - ARCHIV  INFORMACÍ - výběr z publikovaných zpráv a oznámení
              - DUHOVÉ KŘÍDLO 2016 - ocenění práce zaměstnanců a dobrovolníků domova
       :: PROHLÍDKA CENTER:
              - Canisterapie
              - Centra aktivit - dílna výtvarná - výrobky ze skla - ukázka
              - Centra aktivit - dílny - keramika,....
              - Centra aktivit - dílny - koberce
              - Centra aktivit - chov domácích zvířat
              - Centra aktivit - pracovní terapie a pracovní uplatnění   v údržbě zámeckého areálu
              - Centra aktivit - výtvarná dílna - svíčkařství, ruční práce....
              - Centra aktivit - zájmové kluby domova
              - Centrum rozvoje dovedností - výchova, vzdělávání a aktivizační činnost ...
              - Církevní aktivity, spolupráce a péče
              - Další pracovně aktivizační činnosti a pracovní uplatnění uživatelů služeb
              - Domky ve stráni Žampach -centra aktivit
              - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Letohradu - společné aktivity
              - Festival Patříme k sobě - Semily - 2006
              - Hudební soubor  Barbušáci
              - Jarní a naše ...      výstava produktů aktivizačních center domova  2012
              - JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA produktů aktivizačních center domova 2013
              - JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA produktů aktivizačních center domova 2014
              - Ježdění na koních a chov koní v Domovu pod hradem Žampach
              - Katalog obrázků pro kalendář - 2008
              - Katalog obrázků pro kalendář - 2008 - více
              - Katalog obrázků pro kalendář - 2009
              - Katalog obrázků pro kalendář - 2014
              - Kotakty
              - Kurz základních znalostí práce na PC a s internetem - 2007
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2008
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2008 - více fotografií
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2009
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2009 - více fotografií
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2010
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2010 - více fotografií
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2011
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2011 - více fotografií
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2012
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2012 - více fotografií
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2013
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2013 - více fotografií
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2014
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2014 - více fotografií z festivalu
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2014 - více fotografií z natáčení
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2015
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2016
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2017
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2018
              - MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL - 2019
              - Muzikoterapie a rozvoj smyslového vnímání
              - Muzikoterapie a rozvoj smyslového vnímání  - FILMOVÁ TVORBA
              - Muzikoterapie a rozvoj smyslového vnímání - fotografie
              - OBCHŮDEK - ´VÝROBKY RUKAMA´ - NA ŽAMPACHU - z r u š e n !
              - OBCHŮDEK - ´Z POD HRADU ŽAMPACH´ - LETOHRAD Tyršova ul. 353
              - Ostatní zájmové kluby domova - ruční prace.....
              - Pomocné hospodářství - zahradnictví
              - Prezentační akce...
              - PRODEJNÍ VÝSTAVA - MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ - 2016
              - Realizované prezentace Domova pod hradem Žampach - archiv
              - Slavnostní otevření snoezelen centra dne 13.11.2006
              - SNOEZELEN - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - Snoezelen centrum -  z dokumentace stavby - prezentace
              - Snoezelen centrum Žampach - základní údaje realizace centr
              - SPOLUPRÁCE SE STUDENTY GYMNÁZIA ŽAMBERK - scény z pověsti O loupeživém rytíři Pancíři Smanickém ze Žampachu
              - Taneční soubor - GINKO Žampach
              - Todlé - taklé... VÝSTAVA VÝROBKŮ dílenských center domova v Malé scéně v Ústí nad Orlicí
              - UKÁZKY DÍLENSKÝCH VÝROBKŮ - část 1
              - UKÁZKY DÍLENSKÝCH VÝROBKŮ - část 2
              - UKÁZKY DÍLENSKÝCH VÝROBKŮ - část 3
              - Více  informací o Snoezelen centru Žampach
              - Více o hipoterapii
              - Více o výrobě svíček....
              - Více...
              - Výběr z dokumentace - dispozice snoezelen centra
              - Výběr z dokumentace - dispozice snoezelen centra  - další pohledy interiér - studie
              - Výběr z fotodokumentace stavby centra smyslového vnímání
              - Výstava fotografií  ´Reklama po našem...´
              - VZDĚLÁVÁNÍ  A CENTRA  ATIVIT- TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - Vzdělávání a předškolní výchova
              - VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, AKTIVITY A PRACOVNÍ ČINNOST UŽIVATELŮ SLUŽEB
              - Z  realizace zvukové a světelné technologie snoezelen centra
       :: PROHLÍDKA BYDLENÍ:
              - Archiv - dokumentace -  stavba - Domky ve stráni Žampach - prezentace: část 1
              - Archiv - dokumentace - stavba - Domky ve stráni Žampach - prezentace: část 2
              - Archiv - dokumentace - stavba - Domky ve stráni Žampach - prezentace: část 3
              - DOMKY VE STRÁNI - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - Domky ve stráni Žampach - prodlídka bytové části
              - Domky ve strání Žampach - prohlídka - celkové pohledy na areál
              - Prohlídka Byt - děti, č.p. 4 Žampach - služba domov pro osoby se ZP
              - Prohlídka bytových jednotek - služba domov pro osoby se ZP
              - Prohlídka bytu v bytovém domě č.p.8 v obci Žampach - služby DOZP
              - Prohlídka byty - služba chráněné bydlení
              - Prohlídka byty - služba chráněné bydlení - Letohrad - foto ze zahájení - září 2013
              - Prohlídka domků - služba domov pro osoby se ZP (DOZP)
              - Prohlídka pokoje -  pobytová odlehčovací služba
              - PROHLÍDKA PROSTŘEDÍ  KDE JSOU POSKYTOVÁNY SOCIÁLNÍ SLUŽBY
              - Prohlídka ubytování služby SSDD
              - Prohlídka zámecké budovy - služba domov pro osoby se ZP
       :: DOKUMENTY ORGANIZACE:
              - ARCHIV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - POPTÁVKY
              - INFORMACE  A TISKOPISY K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
              - Základní programové prohlášení organizace
              - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
              - Areál Domova pod hradem Žampach - orientační panel
              - Ceník  fakultativních (nenárokových) činností v Domovu pod hradem Žampach
              - Cílová skupina - více informací
              - Čísla účtů organizace Domov pod hradem Žampach
              - DAS HEIM UNTER DER BURG ŽAMPACH
              - Dodatky zřizovací listiny
              - DOMKY VE STRÁNI ŽAMPACH - základní informace
              - INFORMAČNÍ BANNERY (ROLL UP a OUT BANNERY)
              - information in English
              - information in English
              - Inzerce - volná pracovní místa
              - LE FOYER SOUS LE CHÂTEAU DE ŽAMPACH
              - NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA PRO UŽIVATELE SLUŽEB V DOMOVU
              - NABÍDKA VÝROBKŮ  Z  DÍLEN DOMOVA , NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB
              - NABÍDKY - VOLNÁ MÍSTA V DOMOVU, DÍLENSKÉ VÝROBKY A DALŠÍ SLUŽBY
              - Obchodní rejstřík
              - Ochrana osobních údajů a poskytování informací veřejnosti
              - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI
              - Organizační řád
              - Organizační schéma (příloha Organizačního řádu)
              - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI
              - POSTUP PŘI PŘIJÍMANÍ UŽIVATELE
              - PRAVIDLA PRO POBYT  (DOMÁCÍ ŘÁD) po 1.1.2007 - služba DOZP
              - Právní předpisy
              - Provozní dokumentace
              - Přehled úhrad -  sazby dříve platné  -  archiv sazeb
              - Přehled úhrad za poskytnutí stravy pro zaměstnance a ostatní strávníky při návštěvě
              - Přehled žadatelů o uzavření smlouvy (statistika)
              - Příklady výpočtu výše úhrady za sociální služby - sazba DOSPĚLÍ - služba DOZP a CHB
              - Příklady výpočtu výše úhrady za sociální služby - sazba ´´DĚTI´´
              - Registrace poskytovatele sociálních služeb - rozhodnutí
              - Smlouva o poskytnutí sociální služby - informace o smlouvě
              - Sociálně právní zabezpečení uživatelů služeb v domovu - STAV PŘED 1.1.2007
              - Souhlas - tiskopis
              - SOUHLAS PRO ÚČELY OCHRANY OSOBNOSTI
              - STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
              - Textová část  skládačky Domov pod hradem Žampach - anglická verze
              - Textová část  skládačky Domov pod hradem Žampach - česká verze
              - The Home at the foot of Žampach castle - information
              - Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad - nové domácnosti v lokalitě Nad Bažantnicí
              - Transformace pobytových sociálních služeb  - informace
              - ÚMLUVA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
              - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - POPTÁVKA DODÁVEK VÝROBKŮ A SLUŽEB
              - VNITŘNÍ PRAVIDLA A METODIKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
              - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách
              - Výklad zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006
              - Vyřizování stížností a podnětů ke kvalitě sociálních služeb
              - Výše stravovací jednotky a režijních nákladů -  úhrada za stravování
              - Zakládací dokumenty
              - Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb.
              - Změny v systému poskytovaných služeb po 1.1.2007
              - Zřizovací listina
       :: VÝROČNÍ ZPRÁVY:
              - Archiv - dokumentace -  stavební úpravy - investiční záměry - projekty
              - ARCHIV ZPRÁV:  Výroční zpráva 2004
              - ARCHIV ZPRÁV: Výroční zpráva 2004 - příloha (fotodokumentace)
              - ARCHIV ZPRÁV: Výroční zpráva 2005 (1.část)
              - ARCHIV ZPRÁV: Výroční zpráva 2005 (pokračování 2. část)
              - ARCHIV ZPRÁV: Výroční zpráva 2005 - příloha (fotodokumentace)
              - MODERNIZACE A PŮDNÍ VESTAVBA HLAVNÍ ZÁMECKÉ BUDOVY
              - REKONSTRUKCE  V ZÁMECKÉ KAPLI -  investiční záměr
              - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  OBJEKTU  -  NA VÝSLUNÍ  -  investiční záměr
              - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  OBJEKTU -  U ŠIMONA  -   investiční záměr
              - soutěž Stavba roku 2006 v Pardubickém kraji
              - Strategické rozvojové cíle organizace, služby
              - VEŘEJNÉ CENTRUM AKTIVIT A ODPOČINKU  - ´´ZAHRADA ŽAMPACH´´
              - VEŘEJNÉ CENTRUM AKTIVIT A ODPOČINKU - ´´ZAHRADA ŽAMPACH´´
              - Více z projektove dokumentace Modernizace a půdní vestavba hlavní budovy [PDF]
              - Výroční zprávy o činnosti organizace - archiv zpráv
              - ZÁMĚRY A VIZE V ZÁMECKÉM AREÁLU ŽAMPACH - TAB 3a
              - ´Zahrada Žampach´ - centrum rozvoje smyslového vnímání - více o projektu EU
       :: HISTORIE DOMOVA:
              - 50 let sociálních služeb v Domovu pod hradem ŽAMPACH 1967 - 2017 - almanach
              - ARCHIV - z knihy návštěv - Domov pod hradem Žampach
              - Domov pod hradem více než 50 let života - dokumentární film
              - HISTORIE A SOUČASNOST  ZÁMECKÉHO  AREÁLU  ŽAMPACH - TAB 3b
              - Z archivu - základní všeobecné informace
              - Základní historické mezníky
:: POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
       :: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:
              - DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA - DOZP
              - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM /DOZP/ - POPIS SLUŽBY - více informací
              - DOZP - INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBY DOMOVA - SKLÁDAČKA - TISK
              - Přehled úhrad v ÚSP Žampach  - sazby platné před 1.1.2007
              - SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
              - Služba DOZP - přehled úhrad v Domovu pod hradem  Žampach -  platné sazby
              - SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD)
              - Světový den porozumění autismu  - Mám svůj svět, ale mám Vás rád...
              - ZÁMECKÁ BUDOVA  - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
       :: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:
              - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  /CHB/ - POPIS SLUŽBY - více informací
              - INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - TISK
              - Služba CHB - přehled úhrad v Domovu pod hradem Žampach - platné sazby
              - SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)
       :: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA:
              - INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU - TISK
              - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)
              - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA /OS/ - POPIS SLUŽBY - více informací
              - Služba OS - přehled úhrad v Domovu pod hradem Žampach - platné sazby
       :: PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:
              - PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - Prohlídka - služba podpora samostatného bydlení
              - PSB - INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBY DOMOVA - SKLÁDAČKA - TISK
              - SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (PSB)
              - Služba PSB - přehled úhrad v Domovu pod hradem Žampach - platné sazby
       :: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA:
              - Prohlídka - nabídka: služba sociálně terapeutické dílny
              - Služba STD - přehled úhrad v Domovu pod hradem Žampach - platné sazby
              - SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)
              - STD - INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBY DOMOVA - SKLÁDAČKA - TISK
       :: DOPLŇKOVÁ ČINNOST:
              - Doplňková činnost  Domova pod hradem Žampach
:: AKCE A POZVÁNKY:
       :: KALENDÁŘ AKCÍ:
              - Pozvánka, kalendář tradičních akcí  v roce
       :: PŘES TŘI HRADY:
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2009
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2010
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2011
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2012
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2013
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2014
              - Archiv - články, výstřižky novinové -  Přes tři hrady
              - Přes tři hrady
              - Přes tři hrady - trasy se startem a cílem v areálu zámku Žampach
       :: ZÁMECKÁ SLAVNOST:
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2009
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2010
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2011
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2012
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2013
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2014
              - Centra aktivit v domcích - prohlídka
              - ROK 2006
              - Rok 2007
              - Zámecká slavnost - dětský den a den otevřených dveří
       :: HUDEBNÍ FESTIVAL:
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2007
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2008
              - V. festivalový ročník - 2008
              - VI. festivalový ročník - 2009
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival  - 2004
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival  - 2005
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2006
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2009
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2010
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2011 - část  2
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2011 - část 1
              - Akce - dokumentace - Letní hudební festival - 2012
              - Festivalové ohlasy
              - I. festivalový ročník - 2004
              - II. festivalový ročník - 2005
              - III. festivalový ročník - 2006
              - IV. festivalový ročník - 2007
              - IX. festivalový ročník - 2012
              - Kontaktní adresy - festivalový pořadatelský štáb
              - Letní hudební festival - X. ročník - 2013 - část 1
              - Letní hudební festival - X. ročník - 2013 - část 2
              - Letní hudební festival - XI. ročník - 2014
              - Letní hudební festival pod hradem Žampach
              - Prohlídka místa a okolí
              - Přehled účastníků dle festivalových ročníků, MODERÁTOR, ZVUKAŘ
              - Tento festival dále podporují - sponzoři festivalu dle ročníků
              - VII. festivalový ročník - 2010
              - VIII. festivalový ročník - 2011
              - X. festivalový ročník - 2013
              - XI. festivalový ročník - 2014
              - XII. festivalový ročník - 2015
              - XIII. festivalový ročník - 2016
              - XIV. festivalový ročník - 2017
              - XV. festivalový ročník - 2018
              - XVI. festivalový ročník - 2019
       :: ŽAMPAŠSKÁ POUŤ:
              - Akce - dokumentace - Bartolomějská pouť - 2008
              - Akce - dokumentace - Bartolomějská pouť 2009, 2010
              - Akce - dokumentace - Bartolomějská pouť 2011
              - Akce - dokumentace - Bartolomějská pouť 2012
              - Akce - dokumentace - Bartolomějská pouť 2013
              - Akce - dokumentace - Bartolomějská pouť 2014
              - Žampašská pouť
              - ŽAMPAŠSKÁ POUŤ - více informací
       :: VÁNOČNÍ AKCE:
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2007
              - Dokumentace - kulturní a společenské akce - vánoční besídky 2002 - 2005, 2008
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2006
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2008
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2009
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2010
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2011
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2012
              - Dokumentace - Vánoční koncerty a Živý betlém 2013
              - Štědrý den a vánoce v domovu - 2009
              - Vánoční akce - 2008 - pozvánka
              - Vánoční akce JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY, KONCERT
              - VÁNOČNÍ BESÍDKA A VÁNOCE V DOMOVU 2012
              - VÁNOČNÍ BESÍDKA A VÁNOCE V DOMOVU 2013
              - VÁNOČNÍ BESÍDKY A VÁNOCE V DOMOVU  2009, 2010
              - VÁNOČNÍ BESÍDKY A VÁNOCE V DOMOVU 2011
              - Živý betlém
       :: DALŠÍ AKCE:
              - Akce - dokumentace -  Masopust na Žampachu - 2007, 2008, 2009, 2010
              - Akce - dopravně bezpečnostní den v domovu - 2009
              - BĚŽECKÝ KROS OKOLO ŽAMPACHU A PŘES KOZINCE
              - Botanic v Ostré u Lysé nad Labem
              - HANDICAP FISH CUP - rybářské závody
              - Hivshu - šaman a bubeník z Grónska v Domovu pod hradem Žampach
              - INFORMACE - POZVÁNKA
              - KDO MILUJE, DARUJE KREV....
              - Koncert a seminář hudebního umělce Iva Sedláčka 6. a 7.2. 2015
              - Masopust na Žampachu
              - Masopust na Žampachu -  2014 - další fotografie
              - Nový zámek u Lanškrouna
              - Plakát - pozvánka - divadelní pohádka
              - Plakát - pozvánka: Zpěvem k harmonii 2015
              - Pozvánka - Písničky Radvanovi
              - Pozvánka - výstava výrobků domova v Senátu PČR
              - SPANDAN - vystoupení indického souboru v Domovu pod hradem Žampach
              - TANEČNÍ HODINY A VĚNEČEK
              - Tříkrálová besídka a tradice žehnání domů na Žampachu
              - Účast domova na charitativní akci Knoflíkiáda II - Nový zámek u Lanškrouna 2011
              - Výroční večírek společnosti Dibaq
              - Z dalších aktivit
              - Z hlavních akcí
              - ZÁVOD ORIENTAČNÍHO BĚHU VÝCHODOČESKÉ OBLASTI - ŽAMPACH - SOBOTA 16.4.2016
       :: ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE:
              - Pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Penzión MAGURA - 2011
              - Pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Slovenský ráj  - 2013
              - translation - Woerden 2002
              - translation - Woerden 2004
              - translation - Woerden 2006
              - Týden v holandském Woerdenu  v roce 2006
              - Týden v holandském Woerdenu v roce 2002
              - Týden v holandském Woerdenu v roce 2004
              - Týden v holandském Woerdenu v roce 2006  - více o pobytu
              - Týden v holandském Woerdenu v roce 2008 - více o pobytu
              - Za poznáním ve Francii - 2014
              - Zahraniční spolupráce a pobyty
              - Ze zahraniční spolupráce - Dom Pomocy Społecznej  Podzamek Polsko
       :: ČHSO PŘEHAZOVANÁ:
              - 10. česká letní speciální olympiáda - Praha - 1.- 4. července 2010
              - 8. česká letní speciální olympiáda - Zlín - 1.-4. července 2006
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2007
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2008
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2009
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2010
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2011
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2012
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2013
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2014
              - Archiv - články, výstřižky novinové  - Přehazovaná, Dřevěnice
              - České hnutí speciálních olympiád, Přehazovaná Dřevěnice, národní turnaj
       :: PROJEKTY:
              - Podpora transformace v DPH Žampach 2018 - 2021
              - VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 2010 - 2012
              - Základní informace o realizovaných projektech podpořených EU
:: INFOCENTRUM A PAMÁTKY:
       :: AKTUALITY:
              - DEN REGIONU ORLICKO - TŘEBOVSKO 2009
              - Informace
              - Virtuální prohlídky -  z realizace výškových snímků 2010
              - Zahájení turistické sezóny regionu Ústeckoorlicko
       :: NABÍDKA TIC:
              - ZÁKLADNÍ INFORMACE - TIC ŽAMPACH - TISK K NÁHLEDU
              - Infocentrum - základní nabídka
              - information in English
              - Internetový klub
              - KALENDÁŘ TRADIČNÍCH AKCÍ - tisk
              - Provozní řád
              - TOURISTISCHE ZIELE IN ŽAMPACH
              - Třídíme odpad.....
              - VÝSTAVA
       :: LOKALITA TIC:
              - Cíl
              - LES OBJECTIFS TOURISTIQUES DE ŽAMPACH
       :: LEGENDY POVĚSTI:
              - Čertovy kameny - z lidové pověsti
              - Karel IV. na cestách - Císař římský a Pancíř ze Žampachu, divadelní hra, Jiří Dudek
              - Kolda ze Žampachu - Pověsti a báje z kraje Jiráskova
              - Letopis - Po zapomenutých cestách
              - Letopisy, legendy a pověsti
              - Loupeživí rytíři v Čechách: Sprostým zlodějem byl i favorit Karla IV
              - Pancíř - Jan ze Smojna - František Radvan - historie a domněnky
              - Pancíř a Jadviga
              - Pancíř Smanický ze Žampachu
              - Pancíř ze Smojna a Žampachu - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků
              - pověst O Pancíři ze Smojna
              - Střípky z minulosti i současnosti Podorlicka, Jiří Dudek
              - Z historie hradu Žampach
       :: PROHLÍDKA  PAMÁTEK:
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2007 - část 5
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2007 - část 6
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2008 - část 7
              - Lützow - články a odkazy různé
              - Textová část skládačky Turistické cíle na Žampachu - anglická verze
              - Textová část skládačky Turistické cíle na Žampachu - česká verze
              - VÍCE INFORMACÍ O PAMÁTKÁCH - PRŮVODCE  (SKLÁDAČKA)
              - Z dokumentace  záchranného průzkumu:  Šárka a Petr Bergerovi, ak. mal. a rest.
              - Zámecká lávka - rekonstrukce lávky v listopadu roku 2007
              - 100 let od úmrti Dr. Františka Lützowa - 13.1. 2016
              - Archiv - články, výstřižky novinové - TIC Žampach - o obci Žampach
              - Archiv - dokumentace   - František Lützow 1
              - Archiv - dokumentace - František Lützow 2
              - Archiv - dokumentace - Krista - Ecce homo - restaurátorské práce v r. 1994 a v r. 2000
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2008 - část 8
              - Archiv - dokumentace - z historie  hradu Žampach  archeologický průzkum
              - Archiv - dokumentace - z historie zámku Žampach
              - Archiv - lapidárium nálezů z hradu Žampach, pískovcová branka - restaurátorské práce
              - Archiv - mobiliář kaple -  restaurátorské práce - andílci, lustry
              - Archiv - mobiliář kaple -  restaurátorské práce - obraz sv. Josef a sv. Anna
              - Archiv - mobiliář kaple -  restaurátorské práce - oltářní obraz sv. Bartoloměje
              - Archiv - z multimed. CD - František Lützow
              - Archivní nálezy - vitráže, kachle, kování a dřev. díly
              - Barokní pískovcová socha
              - Cedule
              - Dr. František Lützow  (*1849 - †1916)  - 21. 3. 2009 - 160 let od narození
              - Dřevěné polychromované barokní sošky andílků - z další dokumentace
              - Dřevěné polychromované sošky andílků - dokumentace restaurátorských prací
              - fotoalbum z let 1891 - 1896
              - Fotodokumentace a výkresová dokumentace prvků, 2006
              - Fotodokumentace stavu před zahájením rekonstrukce v r. 2006 - část 1
              - Fotodokumentace stavu před zahájením rekonstrukce v r. 2006 - část 2
              - H. T. František  Radvan - dřevořezba: „....A ZDE ZLATÝ ŘETĚZ…“ PISA,  KVĚTEN 1355
              - Hrabě František Lützow
              - Hrad Lanšperk v roce 2007 - fotogalerie - archiv
              - Hrad Žampach
              - Jan Umlauf - přehled díla
              - KOLONIE NETOPÝRŮ  V PŮDNÍCH PROSTORÁCH
              - Korunovace a triunfální návrat Karla IV., Pisánské Intermezzo - ze sborníku
              - Lapidárium
              - Letecké snímky
              - Letecké snímky  2008, 2009, 2011
              - Letecké snímky - Žampach a okolí, 2006
              - Lützow -  články a odkazy různé
              - Mgr. Šárka Lellková, M. A., Ph.D.
              - Obraz - Hrabě Lützov ve své pracovně - zpráva restaurátora
              - Obrázky z archivu kronikáře obce Žampach, p. Halbrštát, 2008
              - Obrazy sv. Josefa a  Anny - restaurátorské prace - více z dokumentace
              - Obrazy sv. Josefa a sv. Anny  - dokumentace restaurátorských prací
              - Obrazy sv. Josefa a sv. Anny - více z dokumentace
              - Oltář - dílce  dřevořezby
              - Oltářní obraz sv. Bartoloměje - dokumentace restaurátorských prací
              - Oltářní obraz sv. Bartoloměje - restaurátorské prace - více z dokumentace
              - Oltářní obraz sv. Bartoloměje - více z dokumentace
              - Osazení a konzervace kamenných článků z hradu  do lapidária - z dokumentace
              - Osazení a restaurování kamenné vstupní branky - z dokumentace
              - Památník Dr. Františka Lützowa
              - Parky
              - Pasportizace památkově cenných prvků zámecké budovy, stav r. 2006
              - Pohlednice
              - Pranýř
              - Prohlídka památek
              - Prohlídka památek -  archivní fotografie zámek Žampach
              - Prohlídka památek -  hradní areál -  hrad Žampach - část 1
              - Prohlídka památek -  hradní areál -  hrad Žampach - část 2
              - Prohlídka památek -  ostatní - v obci Žampach
              - Prohlídka památek -  zámecký areál, zámek a kaple Žampach
              - Restaurátorský průzkum omítkových vrstev v interiéru zámku - I. etapa
              - Restaurátorský průzkum středověkých omítkových vrstev  na kamenných článcích
              - RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE sv.Bartoloměje, MgA.Blanka Valchářová, ak.mal. a rest.,2013-2015
              - Restaurování ostění  - vstup sklípek infocentrum - z dokumentace
              - Slavnostní otevření  rekonstrukce zámecké budovy -  16.10.2008
              - Socha  - více z restaurátorátorských  zpráv z r. 1994 a r. 2000
              - Socha Krista - Ecce homo - dokumentace restaurátorských prací - r. 1994
              - Socha Krista - Ecce homo - dokumentace restaurátorských prací - r. 2000
              - Socha Krista - Ecce homo - dokumentace restaurátorských prací - r. 2011 - 2012
              - Studený 721 m.n.m. - více obrázků
              - Svatební obřady, křtiny v zámecké  kapli sv. Bartoloměje
              - Šušek - více obrázků
              - Toulavá kamera České televize natáčela v Arboretu Žampach
              - Valdštejn - více obrázků
              - Více z archeologického záchraného průzkumu
              - Více z restaurátorské dokumentace sochy Krista - závěrečná zpráva  - prosinec r. 2000
              - Virtuální prohlídky - z realizace výškových snímků 2010 - více obrázků
              - Vítejte
              - Výběr z archivních nálezů během stavby:  kování a spojovací prvky
              - Výběr z archivních nálezů během stavby:  účetní kniha z r.1883
              - Vyhlídka
              - Z archivních nálezů během stavby - nálezy mincí
              - Z archivu  - více archivních obrázků - Žampach - z roku 1959
              - Z dendrochronologického průzkumu  konstrukcí  zámecké budovy - Josef Kyncl, 2006
              - Z dokumentace restaurátorských prací - Stanislav Malý a Karel Krátký, akad. sochař
              - z fotodokumentace restaurátorského průzkum  - II. etapa
              - Z historie hradu Žampach, Jan ze Smojna a Karel IV. - v záznamech z kroniky obce
              - Z historie obce Žampach
              - Z instalcí archivních nálezů v interiéru zámku (vitríny, expozice)
              - Z kroniky obce Žampach - slovo kronikáře obce
              - Z restaurátorských zpráv
              - Zámecká budova
              - Zámecká budova - po celkové rekonstrukci v roce 2008
              - Zámecká kaple
              - Zámecká lávka
              - Zámecká stodola
              - Zámecká studna
              - Zámecký areál - kolem roku 1840
              - Zámecký areál Žampach - orientační panel
              - Zemská brána a Čihák -  více obrázků
              - Zemská brána a Čihák - více obrázků
              - Zvonička a obecní kříž
       :: KONTAKTY TIC:
              - Kontakty
              - Organizační manažer Domova pod hradem Žampach - kontaktní údaje
       :: ODKAZY:
              - Archiv - z dopisů a ohlasů - TIC Žampach
              - ARCHIV - z knihy návštěv TIC Žampach
              - Odkazy
:: ARBORETUM ŽAMPACH:
       :: ÚVOD INFORMACE:
              - Sadové úpravy - horní zámecký park - nový záhon - 2016
              - SETKÁNÍ  UNIE BZ ČR V ARBORETU ŽAMPACH - 2009
              - ABIES (JEDLE) - více informací
              - ArbNet - interactive community of arboreta
              - ARBORETUM - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
              - ARBORETUM - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA
              - ARBORETUM ŽAMPACH
              - Arboretum Žampach - botanický skleník
              - Arboretum Žampach - údržba a ošetřování dřevin
              - Arboretum Žampach - základní informace
              - Archiv - z dopisů a ohlasů k Arboretu Žampach
              - ARCHIVNÍ  PŘEHLEDY TEPLOT
              - BAŽINNÁ ČÁST ARBORETA A BAMBUSY
              - Botanická klasifikace dřevin
              - Čertovy kameny v Arboretu Žampach
              - Čertovy kameny v Arboretu Žampach - více fotografií
              - Články - výstřižky novinové o Arboretu Žampach
              - Dary ve prospěch Arboreta Žampach
              - Film o Arboretu Žampach - Region Orlicko - Třebovsko 2012
              - FOTOGRAFIE Z ARBORETA ŽAMPACH- výběr: JARO
              - FOTOGRAFIE Z ARBORETA ŽAMPACH- výběr: LÉTO
              - FOTOGRAFIE Z ARBORETA ŽAMPACH- výběr: PODZIM
              - FOTOGRAFIE Z ARBORETA ŽAMPACH- výběr: ZIMA
              - Informace o Arboretu Žampach - horní zámecky park (info tabule II)
              - information in English
              - LEKTOR A ODBORNÁ SPOLUPRÁCE - INFORMAČNÍ SYSTÉM ARBORETA
              - Lokalita bledule jarní - Leucojum vernum U pěti dubů - obnova  cesty - 2013
              - L‘ARBORETUM  DE ŽAMPACH
              - Metodika měření
              - NAŠI PTÁCI A SAVCI - DŘEVOŘEZBY - info tabule
              - Noční bouře  - 29. července 2013 - škody v zámeckém parku
              - Oprava opěrné pískovcové zdi - horní zámecký park - 2011
              - POHLEDNICE Z ARBORETA ŽAMPACH - JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA
              - Poškozování parkové výsadby v Arboretu Žampach
              - POZVÁNKA DO ARBORETA ŽAMPACH
              - Prohlídka - Královská botanická zahrada a parky Londýn, 2005
              - Přehled teplot v Arboretu Žampach
              - Rejstřík výsadby a fotografie - dle vědeckých jmen dřevin (Scientific Names)
              - Rekonstrukce skleníku 2013
              - Rostliny bylinného patra - horní zámecký park (info tabule I)
              - Sadové úpravy - horní zámecký park - 2011
              - Sadové úpravy - horní zámecký park a závlahový systém arboreta
              - Směrové značení k Arboretu Žampach
              - SMYSLOVÝ PARK
              - Sněhová kalamita - 15. října 2009 -  LIKVIDACE ŠKOD V ARBORETU
              - Sněhová kalamita - 15. října 2009 - škody v zámeckém parku
              - Šišky, plody a semena dřevin Arboreta Žampach - expozice
              - V  horní části arboreta byl realizován a zprovozněn  závlahový systém 2012
              - V roce 2008 byla založena skalka pod lávkou u dětského hřiště
              - Valná hromada členů Unie botanických zahrad ČR - 8.2.2007
              - VÍCE INFORMACÍ O ARBORETU ŽAMPACH - PRŮVODCE ARBORETEM (SKLÁDAČKA)
              - VÝROČNÍ ZPRÁVY ARBORETA ŽAMPACH - archiv zpráv
              - Z archivní dokumentace
              - ZÁKLADNÍ INVENTARIZACE DŘEVIN ARBORETA
       :: KONTAKT ARBORETUM:
              - Kontakty a nabídka
       :: PLÁN ARBORETA:
              - BAMBUSY (120) Bambusárium
              - BLEDULE JARNÍ (119) Leucojum vernum
              - BŘÍZA BĚLOKORÁ (80) Betula pendula
              - BUK LESNÍ (117) Fagus sylvatica 'Tricolor' (='Roseomarginata')
              - BUK LESNÍ (118) Fagus sylvatica 'Asplenifolia'
              - BUK LESNÍ (19) Fagus sylvatica
              - BUK LESNÍ (20) Fagus sylvatica
              - BUK LESNÍ (21) Fagus sylvatica 'Zlatia'
              - BUK LESNÍ (22) Fagus sylvatica 'Rohanii'
              - BUK LESNÍ (23) Fagus sylvatica 'Tricolor' (='Roseomarginata')
              - BUK LESNÍ (24) Fagus sylvatica 'Pendula'
              - BUK LESNÍ (79) Fagus sylvatica
              - DOUGLASKA TISOLISTÁ (104) Pseudotsuga menziesii, douglasii
              - DOUGLASKA TISOLISTÁ (94) Pseudotsuga menziesii, douglasii
              - DŘEZOVEC TROJTRNNÝ (92) Gleditsia triacanthos
              - DUB BAHENNÍ (16) Quercus palustris
              - DUB BAHENNÍ (17) Quercus palustris ´Green Pillar´
              - DUB BAHENNÍ (18) Quercus palustris ´Green Dwarf´; nyní TISOVEC DVOUŘADÝ Taxodium distichum ´Cascade Falls´
              - DUB ČERVENÝ (13) Quercus rubra
              - DUB ČERVENÝ (14) Quercus rubra
              - DUB ČERVENÝ (15) Quercus rubra
              - DUB LETNÍ (1)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (10)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (11)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (12)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (2)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (3)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (4) Quercus robur
              - DUB LETNÍ (5)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (6)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (7)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (8)  Quercus robur
              - DUB LETNÍ (9)  Quercus robur
              - HABR OBECNÝ (83) Carpinus betulus
              - HABR OBECNÝ (93) Carpinus betulus 'Columnaris'
              - HERNÍ KOUTY A POSEZENÍ V ARBORETU ŽAMPACH
              - JASAN ČTYŘHRANNÝ (33) Fraxinus quandrangulata
              - JASAN MANOVÝ (31) Fraxinus ornus
              - JASAN PENSYLVÁNSKÝ (78) Fraxinus pensylvanica 'Aucubifolia'
              - JASAN ZTEPILÝ  (32) Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
              - JASAN ZTEPILÝ (25) Fraxinus excelsior
              - JASAN ZTEPILÝ (27) Fraxinus excelsior
              - JASAN ZTEPILÝ (28) Fraxinus excelsior
              - JASAN ZTEPILÝ (29) Fraxinus excelsior
              - JASAN ZTEPILÝ (30) Fraxinus excelsior
              - JASAN ZTEPILÝ - STROMOŘADÍ (26) Fraxinus excelsior
              - JAVOR AMURSKÝ (56) Acer ginnala
              - JAVOR BABYKA (57) Acer campestre
              - JAVOR BABYKA (84) Acer campestre
              - JAVOR ČERNÝ (58) Acer nigrum
              - JAVOR ČERVENÝ (65) Acer rubrum 'Red Sunset'
              - JAVOR ČTYŘČETNÝ (68) Acer stachyophyllum
              - JAVOR HORSKÝ, KLEN (50) Acer pseudoplatanus
              - JAVOR HORSKÝ, KLEN (51)  Acer pseudoplatanus; nyní DUB ČERVENÝ Quercus rubra ´Aurea´
              - JAVOR HORSKÝ, KLEN (52) Acer pseudoplatanus
              - JAVOR HORSKÝ, KLEN (66) Acer pseudoplatanus 'Worleei'
              - JAVOR HORSKÝ, KLEN (69) Acer pseudoplatanus
              - JAVOR LOBELŮV (67) Acer lobelii
              - JAVOR MALOKVĚTÝ (62) Acer micranthum
              - JAVOR MLÉČ (55) Acer platanoides
              - JAVOR MLÉČ (63) Acer platanoides 'Cucullatum'
              - JAVOR MYIABEŮV (61) Acer miyabei
              - JAVOR STŘÍBRNÝ (53) Acer saccharinum
              - JAVOR STŘÍBRNÝ (54) Acer saccharinum
              - JAVOR ŠEDÝ (64) Acer griseum
              - JAVOR VELKOLISTÝ (59) Acer macrophyllum
              - JAVOR ŽUMENOLISTÝ (60) Acer cissifolium
              - JEDLE BĚLOKORÁ (101) Abies alba
              - JEDLE BĚLOKORÁ (102) Abies alba 'Pyramidalis'
              - JEDLE KOREJSKÁ (116) Abies koreana
              - JEDLE OJÍNĚNÁ (100) Abies concolor
              - JEDLE OJÍNĚNÁ (99) Abies concolor
              - JEDLE ŘECKÁ (98) Abies cephalonica
              - JILM HABROLISTÝ (72) Ulmus minor
              - JILM VAZ Ulmus laevis (70) dříve JILM HABROLISTÝ  Ulmus minor
              - JILM VAZ Ulmus laevis (71) dříve JILM HABROLISTÝ  Ulmus minor
              - JÍROVEC MAĎAL (34) Aesculus hippocastanum
              - JÍROVEC MAĎAL (35) Aesculus hippocastanum
              - JÍROVEC MAĎAL (36) Aesculus hippocastanum
              - JÍROVEC MAĎAL (37) Aesculus hippocastanum
              - JÍROVEC MAĎAL (40) Aesculus hippocastanum 'Laciniata'
              - JÍROVEC MAĎAL (41) Aesculus hippocastanum
              - JÍROVEC PLEŤOVÝ (38) Aesculus x carnea 'Briotii'
              - JÍROVEC ŽLUTÝ (39) Aesculus flava
              - KATALPA OBECNÁ (75) Catalpa bignonioides
              - LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ (77) Liriodendron tulipifera
              - LÍPA SRDČITÁ (42) Tilia cordata
              - LÍPA SRDČITÁ (43) Tilia cordata
              - LÍPA SRDČITÁ (44) Tilia cordata
              - LÍPA SRDČITÁ (46) Tilia cordata
              - LÍPA SRDČITÁ (47) Tilia cordata
              - LÍPA SRDČITÁ (48) Tilia cordata
              - LÍPA SRDČITÁ (49) Tilia cordata
              - LÍPA VELKOLISTÁ (45) Tilia platyphyllos 'Aurea'
              - METASEKVOJE ČÍNSKÁ (95) Metasequoia glyptostroboides
              - NAHOVĚTVEC DVOUDOMÝ (76) Gymnocladus dioicus, canadensis
              - OLŠE LEPKAVÁ (82) Alnus glutinosa 'Laciniata'
              - OLŠE ŠEDÁ (90) Alnus incana 'Aurea'
              - PAJASAN ŽLAZNATÝ (81) Ailanthus altissima
              - Plán Arboreta
              - PLATAN JAVOROLISTÝ (73) Platanus x hispanica
              - PLATAN JAVOROLISTÝ (74) Platanus x hispanica
              - PUSTORYL VĚNCOVÝ (91) Philadelphus coronarius
              - SMRK AJANSKÝ (110) Picea jezoensis
              - SMRK ČERNÝ (109) Picea mariana  a  Picea mariana 'Aurea'
              - SMRK ENGELMANNŮV (112) Picea engelmannii
              - SMRK OMORIKA (111) Picea omorika ´Bautzen´
              - SMRK OMORIKA (113) Picea omorika 'Pendula'
              - SMRK OMORIKA (97) Picea omorika
              - SMRK PICHLAVÝ (106) Picea pungens 'Glauca'
              - SMRK PICHLAVÝ (115) Picea pungens 'Glauca'
              - SMRK SCHRENKŮV (105) Picea schrenkiana
              - SMRK SIVÝ (114) Picea glauca 'Albertiana'
              - SMRK VÝCHODNÍ (107) Picea orientalis
              - SMRK ZTEPILÝ (103) Picea abies
              - SMRK ZTEPILÝ (108) Picea abies
              - SMYSLOVÝ PARK - stavba
              - TISOVEC DVOUŘADÝ (96) Taxodium distichum
              - Úvodní panel poznávacího okruhu Arboreta Žampach
              - VRBA BABYLONSKÁ (87) Salix babylonica ´Crispida´
              - VRBA BÍLÁ (85) Salix alba ´Tristis´
              - VRBA KOŠÍKÁŘSKÁ (89) Salix viminalis
              - VRBA KROUCENÁ (86) Salix x erythroflexuosa
              - VRBA LESKLÁ (88) Salix lucida
       :: REJSTŘÍKY DŘEVIN:
              - ČAROVĚNÍKY
              - Rejstřík výsadby a fotografie - dle českých jmen
              - Rejstřík výsadby a fotografie - dle stanovišť poznávacího okruhu
              - Rejstříky výsadby a fotografie
       :: REJSTŘÍKY INFO TABULÍ:
              - AMBROŇ - LIQUIDAMBAR
              - ARÁLIE - ARALIA
              - BĚLAS - CHIONANTHUS
              - BLAHOČET - ARAUCARIA
              - BOROVICE - PINUS - část 1
              - BOROVICE - PINUS - část 2
              - BŘESTOVEC - CELTIS
              - BŘÍZA - BETULA - část 1
              - BŘÍZA - BETULA - část 2
              - BUK - FAGUS
              - CEDR - CEDRUS
              - CESMÍNA - ILEX
              - CYPŘIŠOVITÉ - CUPRESSACEAE
              - ČESNEKOVEC - CEDRELA
              - DAVIDIE - DAVIDIA
              - DEKAISNEA - DECAISNEA
              - DOUGLASKA - PSEUDOTSUGA
              - DŘEZOVEC - GLEDITSIA
              - DUB - QUERCUS
              - DUŽISTOPKA - HOVENIA
              - GUMOJILM - EUCOMMIA
              - HABR - CARPINUS
              - HABROVEC - OSTRYA
              - HALÉZIE - HALESIA
              - HLAVOTIS - CEPHALOTAXUS
              - HLOH - CRATAEGUS
              - HLOŠINA - ELAEAGNUS
              - HROZNOVEC - EXOCHORDA
              - IDESIE - IDESIA
              - JASAN - FRAXINUS
              - JASMÍN - JASMINUM
              - JAVOR - ACER
              - JAVORY OKRASNÉ - ACER
              - JEDLE - ABIES - část  1
              - JEDLE - ABIES - část  2
              - JEDLOVEC - TSUGA
              - JERLÍN - SOPHORA
              - JEŘÁB - SORBUS
              - JILM - ULMUS
              - JINAN - GINKGO
              - JÍROVEC - AESCULUS
              - KALOPANAX - KALOPANAX
              - KAŠTANOVNÍK - CASTANEA
              - KATALPA - CATALPA
              - KDOULOŇ - PSEUDOCYDONIA
              - KLOKOČ - STAPHYLEA
              - KOMULE - BUDDLEYA
              - KORKOVNÍK - PHELLODENDRON
              - KRÁSNOPLODKA - CALLICARPA
              - KRYPTOMERIE - CRYPTOMERIA
              - KŘEHOVĚTVEC - CLADRATIS
              - KŘÍDLATEC  - PTELEA
              - KYSLOUN - OXYDENDRON
              - LILIOVNÍK - LIRIODENDRON
              - LÍPA - TILIA
              - LÍSKA - CORYLUS
              - LÝKOVEC - DAPHNE
              - MAACKIE - MAACKIA
              - MAHÓNIE  - MAHONIA
              - MAKLURA - MACLURA
              - METASEKVOJE - MATASEQUOIA
              - MIŠPULE - MESPILUS
              - MODŘÍN - LARIX
              - MORUŠE - MORUS
              - NAHOVĚTVEC - GYMNOCLADUS
              - OLŠE - ALNUS
              - ORIENTAČNÍ PANEL ARBORETA - DOLNÍ PARK  (dolní park - strana B)
              - OŘECHOVEC - CARYA
              - OŘEŠÁK - JUGLANS
              - OSTROLISTEC - CUNNINGHAMIA
              - PABUK - NOTHOFAGUS
              - PAJASAN - AILANTHUS
              - PAJEHLIČNÍK - SCIADOPITYS
              - PAMODŘÍN - PSEUDOLARIX
              - PAPÍROVNÍK - BROUSSONETIA
              - PAROCIE - PARROTIA
              - PAVLOVNIE - PAULOWNIA
              - PLANERA - PLANERA
              - PLATAN - PLATANUS
              - Použité zdroje, lektor a odborná spolupráce na realizaci informačního systému
              - PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY ŽAMPACH (dolní park - strana A)
              - PTEROKARYE - PTEROCARYA
              - PUSTORYL - PHILADELPHUS
              - Rejstřík stanovišť poznávacího okruhu - dle vědeckých rodových jmen dřevin
              - Rejstřík tabulí
              - Rejstřík tabulí - dle českých rodových jmen dřevin - abecední
              - Rejstřík tabulí - dle čísel tabulí - stanovišt poznávacího okruhu
              - RUJ - COTINUS
              - SAKURA, MANDLOŇ - PRUNUS
              - SASAFRAS - SASSAFRAS
              - SAZANÍK - CALYCANTHUS
              - SEKVOJOVEC - SEQUIADENDRON
              - SMRK - PICEA
              - STEWARTIE - STEWARTIA
              - STURAČ - STYRAX
              - SVÍDA - CORNUS
              - SVITEL - KOELREUTERIA
              - ŠÁCHOLAN - MAGNOLIA - část 1
              - ŠÁCHOLON - MAGNOLIA - část 2
              - ŠKUMPA - RHUS
              - ŠTĚDŘENEC - LABURNUM
              - TAMARYŠEK - TAMARIX
              - TIS - TAXUS
              - TISOVEC - TAXODIUM
              - TOPOL - POPULUS
              - TOREJA - TORREYA
              - TRNOVNÍK - ROBINIA
              - TUPELA - NYSSA
              - ÚVODNÍ ORIENTAČNÍ PANEL ARBORETA (budova dílen)
              - VILÍN - HAMAMELIS
              - VRBA - SALIX
              - Wollemia nobilis - wolemie vznešená
              - ZELKOVA - ZELKOVA
              - ZMARLIČNÍK - CERCIDIPHYLLUM
              - ZMARLIKA - CERSIS
       :: ARCHIVNÍ FOTOGALERIE:
              - Prohlídka - Botanická zahrada Lyon - Francie, 2007
              - ARCHIVNÍ FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH - FOTOGRAFIE DO ROKU 2006
              - Grätz Luděk a Arboretum Žampach
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach -            2006 - část 14
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach -            2006 - část 15
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach -            2006 - část 16
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach -            2006 - část 17
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach -            2006 - část 18
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach -            2006 - část 19
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach -            2006 - část 20
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2004 - 2006 - část 1
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2004 - 2006 - část 2
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2004 - 2006 - část 3
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2004 - 2006 - část 4
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2004 - 2006 - část 5
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 10
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 11
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 12
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 13
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 6
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 7
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 8
              - Prohlídka - Arboretum Žampach -  zámecké parky Žampach - 2006 - část 9
              - Prohlídka - z jiných zahrad a parků - různé - část 1
              - Prohlídka - z jiných zahrad a parků - různé - část 2
              - Prohlídka - z jiných zahrad a parků - různé - část 3
       :: ČLÁNKY:
              - Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 1
              - Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 2 - Ústeckoorlicko
              - Fytogeografické členění - mapka - Pardubicko
              - Geochronologická tabulka - Pardubicko
              - Geologický řez - Pardubicko - mapka
              - Geologie - Pardubicko - mapka
              - Geomorfologické členění - mapka - Pardubicko
              - Geomorfologické členění - tabulka k mapce - Pardubicko
              - Hydrografická síť dle vybraných stanic - mapka a tabulka - Pardubicko
              - Chronologická tabulka pravěku - Východních Čech pro pardubický region - tabulka
              - Klimatické oblasti - mapka a tabulka - Pardubicko
              - Kozinec - Kozí hřbety v Žamberecké pahorkatině - foto
              - Krajinný pokryv - Pardubicko - mapka
              - Odborné články
              - Památné stromy - mapka - Ústeckoorlicko
              - Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko
              - Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko  - Ústeckoorlicko
              - Průměrná četnost směrů větrů za období 1991 - 1990 - graf - Pardubicko
              - Průměrná doba trvání slunečního svitu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko
              - Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko
              - Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - tabulka Pardubicko
              - Průměrný úhrn srážek  v mm za období 1961 - 1990 - tabulka - Pardubicko
              - Průměrný úhrn srážek za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko
              - Půdní typy - mapka - Pardubicko
              - Regionální geologické členění - Pardubicko - mapka
              - Vodní nádrže Pardubického regionu - tabulka
              - Výklad pojmů Zákona č. 114/1992Sb. státní ochraně přírody
              - Zvláště chráněná území - mapka - Pardubicko
              - Zvláště chráněná území - mapka - Pardubicko - Ústeckoorlicko
       :: ODKAZY:
              - databáze starověkých stromů a jejich stáří - OLDLIST
              - Odkazy
              - Ze seznamu použité literatury - další informační zdroje
       :: AKTUALITY:
              - Aktuality - archiv zpráv - Arboretum Žampach
       :: HISTORIE:
              - Historie zámeckých parků a Arboreta Žampach
       :: INDEX SEMINUM:
              - INDEX SEMINUM - Arboretum Žampach
       :: Z KNIHY NÁVŠTĚV:
              - ARCHIV - z knihy návštěv Arboreta Žampach
       :: NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD:
              - Návštěvní řád Arboreta Žampach
              - Návštěvní řád veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach
:: DÁRCI A ODKAZY:
              - Podporují nás - města - obce - nadace - dárci - sponzoři....
       :: ZŘIZOVATEL A MPSV ČR:
              - Pardubický kraj - zřizovatel  a  MPSV ČR
       :: PARTNEŘI A APSS ČR:
              - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2009
              - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2015
              - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2016
              - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2017
              - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2018
              - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2010
              - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2011
              - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2012
              - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2013
              - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÝDNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 2014
              - Partneři
              - Regionální vzdělávací centrum Institutu vudělávání APSS ČR  při DPH Žampach
              - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty UP Olomouc - spolupráce
       :: DÁRCI DOBROVOLNÍCI:
              - Archivní fotografie - dárci a sponzoři - různé
              - Financial Donations
              - Dárci, sponzoři, dobrovolníci
              - Dobrovolnictví v Domovu pod hradem Žampach
              - Hlasujte prosím pro náš projekt "Z pod hradu Žampach..."
              - Hlasujte prosím pro náš projekt "Rehabilitační a smyslové hřiště..."
              - CHODNÍČEK DOTEKŮ, VŮNÍ A CHUTÍ ....
              - Informace o daňovém zvýhodnění dárců
              - Information pour les dons et les sponsors
              - Informationen für Spender und Sponsoren
              - LAVIČKY PRO CESTIČKU V DOLNÍM PARKU
              - Nadační fond Jablonné nad Orlicí
              - Přehled o přijatých darech a dárcích za období
              - PŘÍSTŘEŠÍ - CHLÍVEK S VÝBĚHEM PRO CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
              - REHABILITAČNÍ A SMYSLOVÉ HŘIŠTĚ
              - SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2013
              - SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2014
              - SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2015
              - SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2016
              - SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2017
              - SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2018
              - Tomáš Rybička - pohlednice
              - Tomáš Rybička - z tvorby
       :: ADRESÁŘ ZAŘÍZENÍ:
              - Adresáře zařízení sociálních služeb
       :: ARCHIVNÍ DOKUMENTY:
              - Archiv - články, výstřižky novinové  -  žampašská pouť
              - Archiv - články, výstřižky novinové - Letní hudební festival pod hradem Žampach
              - Archiv (foto, dokumenty, kroniky, dopisy)
              - ARCHIV - ČLÁNKY, VÝSTŘIŽKY - TRANSFORMACE SLUŽEB
              - Archiv - články, výstřižky novinové
              - Archiv - články, výstřižky novinové - Domky ve stráni Žampach
              - Archiv - články, výstřižky novinové - Masopust, zájmová činnost a akce
              - Archiv - články, výstřižky novinové - sportovní reprezentace domova
              - Archiv - články, výstřižky novinové - úspěchy zájmových kroužků domova
              - Archiv - články, výstřižky novinové - vánoční akce, koncerty a živý betlém
              - Archiv - články, výstřižky novinové - Zámecká slavnost
              - Archiv - neaktuální tiskoviny
              - Dále z  archivu - jubilea zaměstnanců
              - Fotogalerie - Archiv - z dopisů a ohlasů
              - Informace - archiv
              - Pan Jan Holeček
              - Pan Rudolf Pánek - 80 let - jubilant - v roce 2006
              - Pan Rudolf Pánek - články
              - Poslání, cíle, zásady služby
              - Z dopisu  -  životní příběh obyvatele domova ....
       :: UŽIVATELÉ SLUŽEB:
              - Bohouš a Miluška
              - Články uživatelů služeb - archiv
              - Expozice Tomáše Rybičky v muzeu Pelhřimov
              - Jiří Jílek
              - Lukáš Schauer
              - Lukáš Schauer - další sportovní úspěchy
              - Radek Kovář - náš herec a kamarád...
              - Silva Balážová
              - Tomáš Rybička
              - Václav Král - kreslíř - dílenská centra domova
:: FOTOGALERIE:
       :: ARCHIVNÍ GALERIE:
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - rehabilitační  tábor - Ostravice - Beskydy 2010
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - rehabilitační  tábor - Ostravice - Beskydy 2011
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2007
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady 2008
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2007
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost 2008
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2007 - část 2
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2007 - část 3
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2007 - část 4
              - Akce -  kulturní a společenské akce - Jičín MĚSTO POHÁDKY 2004 - 2005
              - Akce - dokumentace - Bartolomějská pouť 2002 - 2007
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - hrátky na sněhu 2005 - 2006
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - karnevaly 2005 - 2006
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - Mikulášská nadílka 2002 - 2005
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - Pálení čarodějnic 2004
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - Piknik v ÚSP Opočno 2005
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - pouť v Letohradě 2004
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - v kapli - 2004 -  2006
              - Akce - dokumentace - kulturní a společenské akce - Vánoce u nás 2002 - 2005, 2008
              - Akce - dokumentace - ostatní akce
              - Akce - dokumentace - ostatní akce - nácvik evakuace - 2004
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - letní tábor Pastviny 2003
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt Beskydy 2003
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt chata Šajtava 2003
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt Mariánské lázně 2004
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt Pec pod Sněžkou 2004
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt Šumava 2004
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt v Kořenově 2005
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt v Říčkách v Orlických Horách 2004
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - pobyt v Říčkách v Orlických Horách 2005
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - rehabilitační tábor - Ostravice - Beskydy 2012
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - SPMP Šumava 2005
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - zahraniční pobyt Woerden  Holandsko 2002
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - zahraniční pobyt Woerden 2004  (Holandsko)
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - zahraniční pobyt Woerden Holandsko 2006
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - zahraniční pobyt Woerden Holandsko 2008
              - Akce - dokumentace - pobytové akce - zahraniční rehabilitační pobyt Itálie 2004
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2003
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2004
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2005
              - Akce - dokumentace - Přehazovaná Dřevěnice 2006
              - Akce - dokumentace - Přes tři hrady  2002 - 2006
              - Akce - dokumentace - sportovní akce - Boccia od roku 2004
              - Akce - dokumentace - sportovní akce - Cyklo Glacensis - 2013
              - Akce - dokumentace - sportovní akce - fotbal v SRN 2004
              - Akce - dokumentace - sportovní akce - letní speciální olympiáda Zlín 2006
              - Akce - dokumentace - sportovní akce - ostatní sporty
              - Akce - dokumentace - sportovní akce - stolní tenis
              - Akce - dokumentace - sportovní akce - z plavání
              - Akce - dokumentace - Vánoční koncert a Živý betlém 2002
              - Akce - dokumentace - Vánoční koncert a Živý betlém 2003
              - Akce - dokumentace - Vánoční koncert a Živý betlém 2004
              - Akce - dokumentace - Vánoční koncert a Živý betlém 2005
              - Akce - dokumentace - výlety
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost  2002 - 2004
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost  2005
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost  2006 - část 1
              - Akce - dokumentace - Zámecká slavnost  2006 - část 2
              - Akce - kulturní a společenské akce - koncerty v areálu Domova pod hradem
              - Akce - kulturní a společenské akce - návštěva Studia Kavčí Hory Praha 2005
              - Akce - kulturní a společenské akce - návštěva ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 2004
              - Akce - kulturní a společenské akce - výtvarné odpoledne Domova pod hradem 2005
              - Archiv -  z historie ústavu, domova  - foto, archiv zaměstnanců a obyvatel do r. 2007
              - Archiv - dokumentace -  stavební úpravy - od roku 1973 do roku 2006
              - Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2006, 2007 - část 1
              - Archiv - dokumentace - z historie ústavu - od r. 1950 do r. 1967 (album)
              - Archiv - dokumentace - z historie ústavu - od r. 1955  do r. 1985
              - Archiv - dokumentace - z historie ústavu - od r. 1967  do r. 1989 (album) - část 1
              - Archiv - dokumentace - z historie ústavu - od r. 1967  do r. 1989 (album) - část 2
              - Archiv - dokumenty a kroniky
              - ARCHIV - NOVINOVÉ VÝSTŘIŽKY O DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH
              - ARCHIV - TISKY - PREZENTACE
              - Archiv - výstřižky novinové - pobytové akce, rekreace, tábory
              - Archiv - z připomenutí 40 let existence sociálních služeb na Žampachu v r.2007
              - Archivní fotografie - další bytové jednotky - prohlídka
              - ARCHIVNÍ OBRÁZKOVÁ GALERIE - ARCHIV DO ROKU 2014
              - Centra aktivit - dokumentace  - zájmové kluby
              - Centra aktivit - dokumentace - canisterapie - na farmě - 2004 - 2006 část 2
              - Centra aktivit - dokumentace - canisterapie - na farmě - 2004 - 2006 část 3
              - Centra aktivit - dokumentace - canisterapie - na farmě - 2004 - 2006 část 4
              - Centra aktivit - dokumentace - canisterapie - prezentace, semináře - 2004 - 2006
              - Centra aktivit - dokumentace - canisterapie - veřejná vystoupení - 2004 - 2006
              - Centra aktivit - dokumentace - canisterapie - výlety - 2004 - 2006
              - Centra aktivit - dokumentace - dílny - keramika, proutí,....
              - Centra aktivit - dokumentace - dílny - koberce,....
              - Centra aktivit - dokumentace - dílny - svíčkařství, ruční práce,...
              - Centra aktivit - dokumentace - chov koní
              - Centra aktivit - dokumentace - škola - výchova a vzdělávání
              - Centra aktivit - dokumentace - z chovu domácích zvířat,....
              - Cvičná evakuace v Domovu pod hradem Žampach 2012
              - Dokumentace -  canisterapie u nás - 2004 - 2006
              - Dokumentace - canisterapie - na farmě - 2004 - 2006 - část 1
              - Dokumentace - ostatní akce - brigáda, učitelé angl. z USA - 2005 - 2006, 2011, 2012
              - Dokumentace - ostatní akce - návštěvy, schůze, porady u nás - 2004 - 2005
              - Dokumentace - partnerství s Prešovským krajem - pobyt - Roháče 2007
              - Dokumentace - poslední rozloučení
              - Dokumentace - životní jubile a jiné společenské události - archiv 1
              - Dokumentace - životní jubile a jiné společenské události - archiv 2
              - EDICE INFORMACÍ NA NOSIČÍCH  CD - DVD - NÁHLEDY - UKÁZKY
              - Hipoterapie - LPPJ a zájmové ježdění na koních - část 1
              - Hipoterapie - LPPJ a zájmové ježdění na koních - část 2
              - Klíč - Magazín České televize - z natáčení pořadu 2012
              - Kopečková pouť Letohrad
              - Kulturní a společenské akce - návštěva DEPA ČD v České Třebové
              - Kulturní a společenské akce - soutěže (taneční, výtvarné,...) - 2004 - 2006
              - Kulturní a společenské akce - Taneční, věneček  - 2012
              - Kulturní a společenské akce - Taneční, věneček - 2013
              - Kulturní a společenské akce - Taneční, věneček a plesy 2002 - 2006
              - Letní speciální olympiáda České Budějovice 2004
              - Loga a znaky
              - Mikulášská nadílka 2010, 2011, 2013, 2014,....
              - Pálení čarodějnic
              - Paní Zdeňka Sütterová -  jubilea - nejstarší obyvatelka domova
              - Partnerství s Prešovským krajem (návštěva v Bardějově 2004)
              - Partnerství s Prešovským krajem (návštěva v Bardějově 2005)
              - Partnerství s Prešovským krajem (pobyt na Žampachu 2004)
              - Péče a služby - dokumentace - ostatní rodiny - oddělení domova
              - Pobyt Sedloňov v Orlických horách 2010 a rehabilitační tábor - Vysoké Pole -  2009
              - Pobytová akce - rekreace Itálie 2014
              - Pobytové akce - pobyt  - Plasnice - Deštné v Orlických horách 2007
              - Pobytové akce - pobyt - Jedlová - Deštné v Orlických horách 2012
              - Pobytové akce - pobyt - Jedlová - Deštné v Orlických horách 2013
              - Pobytové akce - pobyt - Jedlová - Deštné v Orlických horách 2014
              - Pobytové akce - pobyt - Plasnice - Deštné v Orlických horách 2008
              - Pobytové akce - pobyt - Plasnice - Deštné v Orlických horách 2009
              - Pobytové akce - pobyt - Plasnice - Deštné v Orlických horách 2011
              - Pobytové akce - pobyt Jizerské hory 2011
              - Rekonstrukce kaple v r. 1992 (výměna věže, střechy a stropu) a snoezelen r. 2006
              - Rekreace Staré Splavy 14.-19. 9.2014
              - Společné fotografie zaměstnanců a obyvatel domova, r. 2007
              - Tisková konference v Domovu pod hradem Žampach
              - Videoarchiv
              - Vzdělávání
              - Vzdělávání - navazující školní docházka
              - Vzdělávání - povinná školní docházka - část 2
              - Zahradnictví - pomocné hospodářství  - dokumentace  2005
              - Zahradnictví - pomocné hospodářství  - dokumentace  2006
              - Zahradnictví - pomocné hospodářství  - dokumentace  2006 - část 2
              - Zahradnictví - pomocné hospodářství  - dokumentace  2006 - část 3
              - Zimní speciální olympiáda Horní Malá Úpa
:: KONTAKTY:
              - Centrum rozvoje dovedností
              - Dílenské centrum 1 - kontaktní údaje
              - Dílenské centrum 2 - kontaktní údaje
              - Dílenské centrum 3 - kontaktní údaje
              - Ekonom - finanční účetní  -  kontaktní údaje
              - Fyzioterapeut - kontaktní údaje
              - Kontakty - Domky ve stráni
              - Kontakty - kompletní údaje
              - Kontakty - tel. seznam interní část - vrátníky
              - Kuchař pověřený vedením kuchyně - kontaktní údaje
              - Lékař - kontaktní údaje
              - Manager finanční vztahů - kontaktní údaje
              - Mapa
              - Personální a mzdová pracovnice  - kontaktní údaje
              - Pokladní finačních prostředků obyvatel domova - kontaktní údaje
              - Pokladní služba, podatelna, spojovatelka - kontaktní údaje
              - Pracovník pověřený vedením zahradnictví  - kontaktní údaje
              - Ředitel Domova pod hradem Žampach - kontaktní údaje
              - Skladní - zásobovač - kontaktní údaje
              - Sociální pracovníci domova  - kontaktní údaje
              - Speciální pedagog - logoped - snoezelen - kontaktní údaje
              - Speciální pedagog - snoezelen -  kontaktní údaje
              - Speciální základní škola - kontaktní údaje
              - Technik - správce - zástupce ředitele - kontaktní údaje
              - test
              - Vedoucí oddělení - byty, domky a služba CHB, PSB - kontaktní údaje
              - Vedoucí oddělení - specializovaná služba Na Výsluní a odd. byt děti
              - Vedoucí oddělení - zámecká budova - kontaktní údaje
              - Vedoucí sociální péče domova /ved. vychovatel/ - kontaktní údaje
              - Vedoucí zdravotní služby domova /vrchní sestra/ - kontaktní údaje