text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
METASEKVOJE - MATASEQUOIA Tisk článku    

Detail vedení poznávacího okruhu.
TAB. 8a  [jpg]  1,5 MB  TAB. 8a  [pdf]  1,5 MB


METASEKVOJE (METASEQUOIA)  

Čeleď: Cupressaceae (cypřišovité)  dříve: Čeleď: Taxodiacea (Tisovcovité)  Řád: Pinales


Do stejné čeledi jako tisovce jsou řazeny také metasekvoje, které jsou jim velmi podobné. Jsou to jehličnaté, na zimu opadavé stromy. Známý modřín není tedy jediným opadavým jehličnanem.

Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides) je rychle rostoucí dřevinou (zvláště v prvních letech). Lze u ní předpokládat, že u nás bude dosahovat výšek kolem 30 m, v domovině dorůstá 35 m. Její koruna je v mládí kuželovitá, později vejčitá, obdobného charakteru jako u tisovce, avšak hrubší textury. Jejíširoce rozložený kořenový systém dobře kotví dřevinu v půdě.

Podobně jako tisovec, i metasekvoje vytváří výhony dvojího typu – vytrvalé a opadavé. Odlišuje se však v postavení výhonů, které je vstřícné. V zimním období navíc vytváří jasně viditelné pupeny. Dalším rozdílem jsou její měkké, ploché jehlice, o rozměrech 10 – 25 x 1 – 2 mm, které mají však výrazně tmavší barvu a větší rozměry v porovnání s tisovcem. Na podzim se barví červenohnědě. Květy jsou jednopohlavné, samčí uspořádané v hroznech nebo latách, samičí v šišticích složených z četných plodních a podpůrných šupin, které navzájem srůstají. Šištice jsou téměř kulovité, až 2,5 cm dlouhé, složené z 20 – 26 šupin , visí na 2 – 4 cm dlouhých stopkách, nerozpadavé.

V parcích arboreta Žampach můžeme metasekvoji čínskou včetně dalších méně známých kultivarů pozorovat na tomto stanovišti.

Metasekvoji lze označit jako endemit pocházející z malého areálu v oblasti střední Číny (provincie Shechuan, Wanhsien). Botanickou zajímavostí je skutečnost, že žijící stromy byly na Zemi nalezeny teprve v r.1941, do té doby byla metasekvoje považována za vyhynulou. Popsána byla jako velká senzace prvně v roce 1948. Do této doby byl rod odvozován pouze z nalezených fosilií (běžných všude, kde se odkrývají sloje hnědého uhlí). Od r. 1949 se začaly ze zaslaných semen (pocházejících z původní lokality v údolí „Šuj-sa“ = vodní modřín) pokusně pěstovat rostliny takév Průhonicích. (V roce 2000 dosáhly tyto původní stromky cca 13m a měly kmeny silné 35 cm). Postupně bylo ověřeno, že metasekvoje může najít uplatnění také v našich klimatických podmínkách a došlo k jejich druhotnému množení a rozšíření po celé Evropě. Metasekvoje je tedy také „žijící fosílií“, tj.rostlinou, jejíž zkamenělí předci byli známi dříve, než dnes dosud žijící zástupci. Pozn.: za nejstarší „žijící fosilii“ je však považován jinan dvojlaločný, který je už asi 200 mil. let součástí vegetace na Zemi.

Metasekvoje má ráda v mládí přistínění, později slunné stanoviště, půdy vyžaduje hlubší, propustné a vlhčí, bažinaté lokality zvládá hůře než tisovce. Obsahuje kyanogenní sloučeniny shodné s látkami nalezenými v tisu. Pro svou vlhkomilnost bývá lidově označována jako „vodní jedle.“


Metase
Metasekvoje čínská - Arboretum Žampach
Metase
Metasekvoje čínská - vysemeněná šiška
METASE
METASEKVOJE ČÍNSKÁ ´WHITE´, Arboretum Žampach