text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333
PLATAN - PLATANUS Tisk článku    

Detail vedení poznávacího okruhu.

TAB. 15b  [jpg]  1,5 MB  TAB.15b  [pdf]  1,5 MB


PLATAN (PLATANUS)

Čeleď: platanovité (Platanaceae)   Řád: vilínotvaré (Hamamelidales)


Rod platan je zastoupen asi 10 druhy rostoucími většinou v USA a Mexiku, 1 z nich roste v jihovýchodní Evropě až střední Asii.

Vytváří krásné, statné, až 45 m vysoké, opadavé stromy s rozložitou korunou a charakteristicky se odlupující borkou na kmenech.

Listy jsou střídavě postavené, jednoduché, dlanitě laločnaté, v závislosti na druhu poměrně tuhé, s řapíky na bázi výrazně rozšířenými a obklopujícími tak pupeny. Na první pohled jsou v listech platany podobné javorům, mají však listy střídavě uspořádány a tužší. Nenápadné, jednopohlavné květy jsou uspořádány v kulovitých hlávkách, ze kterých se později vyvíjejí kulovitá plodenství zavěšená na dlouhých stopkách, přetrvávající na stromech i přes zimu. V tomto mimovegetačním období vynikne zvláštní kůra a statná koruna ověšená kulovitými plodenstvími.

 

U nás nejrozšířenějším druhem je platan javorolistý (Platanus acerifolia, hispida). Skutečný původ tohoto druhu není dosud zcela jasný. Jedna strana tvrdí, že jde o křížence mezi platanem západním a východním (z Anglie z let 1680 - 1700), druhá strana se přiklání k teorii o samostatném druhu odvozeném z již vymřelého třetihorního platanu (tehdy hojného v celé Evropě). Tento mohutný strom, který v dospělosti vyroste až 45 m do výšky a vytvoří obvod kmene až 6 m, se dožívá několika set let. U nás se pěstuje od r. 1835. Velmi výrazný je tento druh platanu svojí kůrou, která je na mladých stromcích hladká, později pak vícevrstevná, složená z pestrých zelenožlutých, bělomodrých a hnědých plátů. Odlupuje se ve větších, nepravidelných kusech, což způsobuje charakteristickou skvrnitost kmenů. Listy má 3 – 7 laločné, 10 až 25 cm široké, temně zelené, na rubu plstnaté. Kvete v květnu dlouze stopkatými hlávkami o průměru 2 cm, ze kterých se vyvíjejí ježatá, kulovitá plodenství, nejčastěji po 2 na stopce. Po uzrání získávají hnědou barvu a jsou pokryty ostnatými štětinami. Na stromě přetrvávají přes zimu. Z těchto „hlávek“ se pak uvolňují semena na bázi tuhých chlupů. Tento druh platanu je mimořádně odolný proti suchému a znečištěnému ovzduší a lze se s ním setkat rovněž v městské výsadbě, kde je schopen přežívat v zadlážděných a asfaltových plochách chodníků.

 

Na krásném exempláři platanu tohoto druhu na našem dvoře před stodolou lze demonstrovat význam dostatku půdní vláhy pro růst platanů. Mimořádný přísun vody ke kořenům tohoto stromu totiž zajišťuje spodní pramen. Stromek byl na toto místo přesazen v r. 1999. Porovnání lze učinit s platany rostoucími na stanovištích v dolním zámeckém parku, neboť jsou shodného stáří i původu.

 

Kromě základního druhu je v horní části parku vysazen pestrolistý kultivar ´Suttneri´, který je charakteristický svými drobně bíložlutě tečkovanými až skvrnitými listy a nízkým vzrůstem do 15 m.

 

V horní části parku roste též u nás méně častý platan západní (Platanus occidentalis), původem z východu USA a jihovýchodu Kanady. Tento druh dorůstá 40 m výšky a liší se od předešlého druhu mj. svou borkou, odlupující se pouze v malých šupinách, dále pouze mělce vykrajovanými listy (na líci leskle zelené, rubu světlejší), někdy i bezlaločnými a plodenstvím na stopce většinou pouze po 1. U nás byl tento druh vysazen prvně až v roce 1923 v Průhonicích.

 

V horní části parku je vysazen též platan východní (Platanus orientalis), původem z jihovýchodní Evropy a Malé Asie. Borka tohoto asi 30 m vysokého stromu se pro změnu odlupuje ve velmi velkých plátech, jeho 5 – 7 laločné listy jsou velmi hluboce vykrojené až po střed čepele a plodenství visí na stopce po 3 - 6. Tento druh platanu není v našich podmínkách příliš dobře zimovzdorný a proto není příliš často pěstován.

 

____________ 

Platanům obecně vyhovují hluboké, živné, provzdušněné a hlavně teplé půdy na slunném stanovišti. Potřebují dostatek vláhy. Znečištěné ovzduší zvládají. Jejich současným trápením jsou tracheomykózy.

Díky svým robustním rozměrům potřebují dostatek prostoru a proto bývají vysazovány jako efektní solitéry nebo alejové stromy zejména v městské zeleni.

Z nahnědlého jádrového dřeva se vyrábí vysoce kvalitní drahý nábytek. Velmi světlá dřevní běl se používá pro práce intarzní.

Chlupaté rozpadavé plodenství a listy mohou způsobovat alergické reakce dýchacích orgánů a očí.

                                                                                                                                                             Více  -  stavba dřeva - obrázek.


platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida - Royal Botanic Gardens, Kew - Londýn
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida - detail listového pupenu
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida - kulovitá květenství
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida Suttneri- Arboretum Žampach
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia
platan
platan východní - Platanus orientalis - Arboretum Žampach
platan
platan východní - Platanus orientalis - detail plodenství
platan
platan východní - Platanus orientalis - zrající plodenství
platan
platan západní - Platanus occidentalis
platan
platan západní - Platanus occidentalis

Platanus occidentalis, acerifolia a orientalis, Jardin Botanique de Lyon, 2007
Platanus occidentalis, acerifolia a orientalis, Jardin Botanique de Lyon, 2007