text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_3338 IMG_3324 IMG_3321 IMG_3337 IMG_3320 IMG_3327 IMG_3323 IMG_3317 IMG_3335 IMG_3322 IMG_3330 IMG_3334 IMG_3331 IMG_3332 IMG_3329 IMG_3319 IMG_3326 IMG_3342 spolecna IMG_3340 IMG_3333 IMG_3318 IMG_3341 IMG_3315 IMG_3316 IMG_3328
PLATAN - PLATANUS Tisk článku    

Detail vedení poznávacího okruhu.

TAB. 15b  [jpg]  1,5 MB  TAB.15b  [pdf]  1,5 MB


PLATAN (PLATANUS)

Čeleď: platanovité (Platanaceae)   Řád: vilínotvaré (Hamamelidales)


Rod platan je zastoupen asi 10 druhy rostoucími většinou v USA a Mexiku, 1 z nich roste v jihovýchodní Evropě až střední Asii.

Vytváří krásné, statné, až 45 m vysoké, opadavé stromy s rozložitou korunou a charakteristicky se odlupující borkou na kmenech.

Listy jsou střídavě postavené, jednoduché, dlanitě laločnaté, v závislosti na druhu poměrně tuhé, s řapíky na bázi výrazně rozšířenými a obklopujícími tak pupeny. Na první pohled jsou v listech platany podobné javorům, mají však listy střídavě uspořádány a tužší. Nenápadné, jednopohlavné květy jsou uspořádány v kulovitých hlávkách, ze kterých se později vyvíjejí kulovitá plodenství zavěšená na dlouhých stopkách, přetrvávající na stromech i přes zimu. V tomto mimovegetačním období vynikne zvláštní kůra a statná koruna ověšená kulovitými plodenstvími.

 

U nás nejrozšířenějším druhem je platan javorolistý (Platanus acerifolia, hispida). Skutečný původ tohoto druhu není dosud zcela jasný. Jedna strana tvrdí, že jde o křížence mezi platanem západním a východním (z Anglie z let 1680 - 1700), druhá strana se přiklání k teorii o samostatném druhu odvozeném z již vymřelého třetihorního platanu (tehdy hojného v celé Evropě). Tento mohutný strom, který v dospělosti vyroste až 45 m do výšky a vytvoří obvod kmene až 6 m, se dožívá několika set let. U nás se pěstuje od r. 1835. Velmi výrazný je tento druh platanu svojí kůrou, která je na mladých stromcích hladká, později pak vícevrstevná, složená z pestrých zelenožlutých, bělomodrých a hnědých plátů. Odlupuje se ve větších, nepravidelných kusech, což způsobuje charakteristickou skvrnitost kmenů. Listy má 3 – 7 laločné, 10 až 25 cm široké, temně zelené, na rubu plstnaté. Kvete v květnu dlouze stopkatými hlávkami o průměru 2 cm, ze kterých se vyvíjejí ježatá, kulovitá plodenství, nejčastěji po 2 na stopce. Po uzrání získávají hnědou barvu a jsou pokryty ostnatými štětinami. Na stromě přetrvávají přes zimu. Z těchto „hlávek“ se pak uvolňují semena na bázi tuhých chlupů. Tento druh platanu je mimořádně odolný proti suchému a znečištěnému ovzduší a lze se s ním setkat rovněž v městské výsadbě, kde je schopen přežívat v zadlážděných a asfaltových plochách chodníků.

 

Na krásném exempláři platanu tohoto druhu na našem dvoře před stodolou lze demonstrovat význam dostatku půdní vláhy pro růst platanů. Mimořádný přísun vody ke kořenům tohoto stromu totiž zajišťuje spodní pramen. Stromek byl na toto místo přesazen v r. 1999. Porovnání lze učinit s platany rostoucími na stanovištích v dolním zámeckém parku, neboť jsou shodného stáří i původu.

 

Kromě základního druhu je v horní části parku vysazen pestrolistý kultivar ´Suttneri´, který je charakteristický svými drobně bíložlutě tečkovanými až skvrnitými listy a nízkým vzrůstem do 15 m.

 

V horní části parku roste též u nás méně častý platan západní (Platanus occidentalis), původem z východu USA a jihovýchodu Kanady. Tento druh dorůstá 40 m výšky a liší se od předešlého druhu mj. svou borkou, odlupující se pouze v malých šupinách, dále pouze mělce vykrajovanými listy (na líci leskle zelené, rubu světlejší), někdy i bezlaločnými a plodenstvím na stopce většinou pouze po 1. U nás byl tento druh vysazen prvně až v roce 1923 v Průhonicích.

 

V horní části parku je vysazen též platan východní (Platanus orientalis), původem z jihovýchodní Evropy a Malé Asie. Borka tohoto asi 30 m vysokého stromu se pro změnu odlupuje ve velmi velkých plátech, jeho 5 – 7 laločné listy jsou velmi hluboce vykrojené až po střed čepele a plodenství visí na stopce po 3 - 6. Tento druh platanu není v našich podmínkách příliš dobře zimovzdorný a proto není příliš často pěstován.

 

____________ 

Platanům obecně vyhovují hluboké, živné, provzdušněné a hlavně teplé půdy na slunném stanovišti. Potřebují dostatek vláhy. Znečištěné ovzduší zvládají. Jejich současným trápením jsou tracheomykózy.

Díky svým robustním rozměrům potřebují dostatek prostoru a proto bývají vysazovány jako efektní solitéry nebo alejové stromy zejména v městské zeleni.

Z nahnědlého jádrového dřeva se vyrábí vysoce kvalitní drahý nábytek. Velmi světlá dřevní běl se používá pro práce intarzní.

Chlupaté rozpadavé plodenství a listy mohou způsobovat alergické reakce dýchacích orgánů a očí.

                                                                                                                                                             Více  -  stavba dřeva - obrázek.


platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida - Royal Botanic Gardens, Kew - Londýn
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida - detail listového pupenu
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida - kulovitá květenství
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida Suttneri- Arboretum Žampach
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia, hispida
platan
platan javorolistý - Platanus acerifolia
platan
platan východní - Platanus orientalis - Arboretum Žampach
platan
platan východní - Platanus orientalis - detail plodenství
platan
platan východní - Platanus orientalis - zrající plodenství
platan
platan západní - Platanus occidentalis
platan
platan západní - Platanus occidentalis

Platanus occidentalis, acerifolia a orientalis, Jardin Botanique de Lyon, 2007
Platanus occidentalis, acerifolia a orientalis, Jardin Botanique de Lyon, 2007