text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Pasportizace památkově cenných prvků zámecké budovy, stav r. 2006 Tisk článku    


Půdorys přízemí s vyznačením umístění prvků  [PDF] 1 MB       Půdorys patra s vyznačením umístění prvků  [PDF] 1 MB

Fotodokumentace a výkresová dokumentace prvků v r. 2006

Fotodokumentace stavu před zahájením rekonstrukce v r. 2006

Popis památkově cenných prvků - soubor ke stažení  [PDF]     Popis památkově cenných prvků - soubor ke stažení  [DOC]


POPIS PAMÁTKOVĚ CENNÝCH PRVKŮ

č.

Název prvku

Popis prvku

Ks

Rozměry

Datace

Číslo fotografie

č.obr.

1

Dřevěná vnitřní stěna

Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování: klička novodobá, štítky přelom 19. a 20. stol. Stěna odděluje vstupní spojovací krček od hlavní budovy.

1

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.1/1,1/2,1/3.

1

2

Dřevěná vnitřní stěna

Vnitřní dřevěná stěna s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými plnými s vlysy a pevným půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování kovové, cca 1920 až 1940. Stěna odděluje hlavní schodiště od chodby v přízemí.

1

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.2

2

3

Dřevěná vnitřní stěna

Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným půlkruhovým nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický. Kování novodobé kovové. Stěna odděluje hlavní schodiště od chodby v patře.

1

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č. 3/1, 3/2

3

4

Dřevěné dveře vnitřní, vstup na půdu

Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové s křídly otevíravými s vlysy. Zárubeň dřevěná, obložková. Nátěr syntetický, odstín slonová kost

1

 

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.4

 

5

Okno na schodišti

Vnitřní dřevěné okno pevně zasklené, s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický.

1

viz.obrázek

Kopie z 20. stol.?

Foto č.5/1, 5/2

5

6

Okno na schodišti

Vnitřní dřevěné okno pevně prosklené. Zasklení sklem čirým. Krycí nátěr bílý, syntetický.

1

viz.obrázek

Asi kopie z 20. stol.?

Foto č.6/1, 6/2, 6/3

6

7

Velká nika

Zděná nika na první podestě hlavního schodiště. Zakončená konchou.

1

viz.obrázek

17.stol.

Foto č.7

7

8

Malá nika

Zděná nika na podestě vedlejšího schodiště.

1

viz.obrázek

17 stol.

Foto č.8

8

9

Obložková zárubeň

Vnitřní dřevěné obložení dveřního otvoru v nosné stěně. Obklad proveden z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti.

1

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

 

9

10

Obložková zárubeň

Vnitřní dřevěné obložení dveřního otvoru v nosné stěně. Obklad proveden z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti.

6

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.10

10

11

Dveře do pokojů

Vnitřní dřevěná křídla dvoukřídlových dveří zavěšených v dřevěné obložkové zárubni. Provedení plné z masivu s vlysy. Nátěr syntetický v odstínu slonové kosti. Kování novodobé.

6

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.11

11

12

Vchodové dveře

Dřevěné dveřní křídlo zavěšené v kamenné zárubni. Z vnitřní strany provedené s vlysy, v horní části erbem Lützowů. Z vnější strany rámse čtyřmi výplněmi. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu z I.nádvoří do spojovacího krčku. 

1

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.12/1, 12/2, 12/3

12a, 12b

13

Kamenné ostění

Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravoúhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu z I.nádvoří do spojovacího krčku.

1

viz.obrázek

17 stol.

Foto č.13

13

14

Dveře do zahrady

Kovové dveřní křídlo prosklené s ozdobnou kovanou mříží. Zavěšené do kamenné zárubně. Sklo čiré. Nátěr syntetický, odstín černá.

1

viz.obrázek

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.14/1, 14/2, 14/3

14

15

Kamenné ostění

Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravoúhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu ze zahrady do spojovacího krčku.

1

viz.obrázek

17 stol.

Foto č.15

 

16

Vchodové dveře

Dřevěné dveřní křídlo zavěšené v kamenné zárubni. Kování novodobé. Z vnější strany rám se čtyřmi výplněmi. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu ze zahrady do přízemí u kuchyně k vedlejšímu schodišti.

1

1070x2130

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.16/1, 16/2, 16/3, 16/4

 

17

Kamenné ostění

Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva. Částečně zaomítnuta a

1

viz.obrázek

17 stol.

Foto č.16/1

 

 

 

zabarvena. Materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu ze zahrady do přízemí u kuchyně k vedlejšímu schodišti. Před vstupem venkovní vyrovnávací schodiště se čtyřmi pískovcovými stupni.

 

 

 

 

 

18

 

Novodobá kopie dveří

 

 

 

 

 

19

Kamenné ostění

Kamenická zárubeň (ostění) vstupních dveří, osazená v lící zdiva, profilovaná s pravoúhlými uchy, materiál pískovec. Zárubeň je osazena ve vstupu z II. nádvoří do chodby kuchyňského provozu.

1

Dveře 1200x2350

17 stol.

Foto č.19/1, 19/2

19

20

Vchodové dveře

Dřevěné dveřní křídlo zavěšené ve zdi. Z vnitřní strany provedené se čtyřmi výplněmi. V horní části z vnější strany erb Lützowů. Kování novodobé. Závěsy původní. Dveře jsou osazeny ve vstupu z II.nádvoří do chodby šaten personálu.

1

Dveře 1130x2340

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.10/1, 20/2

 

21

Protýkaná mříž

Kovová mříž osazená ve špaletě oken v přízemí objektu

32

 

? pol. 19.stol.?

Foto č.21/1, 21/2

21

22

Okno v přízemí

Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc zdiva. Okno tříkřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven, horní výklopné. Vnitřní rám s poutcem pro okno tříkřídlové, okna otevíravá dovnitř, horní křídlo sklopné. Kličky většinou novodobé. Výjimkou jsou kličky v jídelně – ozn. Typ a. Zasklení sklem čirým jednoduché. Nátěr oken syntetický bílý a slonová kost. Špaleta mezi rámy omítaná.

36

Venkovní rozměr otvoru 1130x1650

Vnitřní rám, kování, kličky z období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.22/1, 22/2, klička a, závěs okna

22

23

Kamenné ostění

Kamenická zárubeň (ostění) zazděného vstupního otvoru na II.nádvoří. Patrné zbytky patek a tvar podle trhlin v omítce.

1

 

17 stol.?

Foto č.23

 

24

 

Kamenická zárubeň (ostění) zazděného otvoru na II.nádvoří. Patrné zbytky kamene v soklu zdiva. Zbytek pod omítkou.

1

 

17 stol.?

Foto č.24

 

25

Okno v krčku u kaple

Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc zdiva. Okno dvoukřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven. Vnitřní rám s poutcem pro okno dvoukřídlové, okna otevíravá dovnitř. Nátěr oken syntetický bílý a slonová kost. Zasklení sklem čirým jednoduché. Špaleta mezi rámy omítaná.

36

Viz. Obrázek

Vnitřní rám, z období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.25,13

25

26

Schodiště

Hlavní dvouramenné schodiště vedoucí z přízemí do patra a následně na půdu hlavní budovy. Stupně, podstupnice a dolní mezipodesta obloženy dřevem.

 

Šířka schodiště 1720 až 1790mm, počty stupňů v ramenech 15, 14, 14, 13.

přelom 19. a 20. stol.?

Foto č.26/1, 26/2, 23/3, 26/4

26

27

Okno v patře

Okno dřevěné zdvojené. Venkovní rám novodobá kopie, osazena za líc

36

Venkovní rozměr otvoru

Vnitřní rám, kování, kličky z období

Foto č.27, klička b, c, d, e

27a, 27b

 

 

zdiva. Okno tříkřídlové s poutcem, křídla otevíravá ven, horní výklopné. Vnitřní rám s poutcem pro okno čtyřkřídlové, okna otevíravá dovnitř, horní křídlo sklopné. Místy vnitřní okno dvoukřídlové, otevíravé. Kličky novodobé a kovové z přelomu stol. – ozn. Typ b, c, d, e. Zasklení sklem čirým jednoduché. Nátěr oken syntetický bílý a slonová kost. Špaleta mezi rámy omítaná.

 

1130x1650

Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

 

 

28

Erb na fasádě

Alianční erb Lützowů umístěný pod římsou na fasádě I.nádvoří

1

 

Období Lützowů, přelom 19. a 20. stol.

Foto č.28

 

29

Soubor prvků

Soubor dveří druhotně použitých v půdním prostoru jako dřevěné příčky

 

 

Cca ½ 19.stol.

 

 ZPĚT NA HLAVNÍ ČLÁNEK - ZÁMECKÁ BUDOVA