text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20240611 20240610 20240611 20240611 20240610 20240611 20240610
Botanická klasifikace dřevin Tisk článku    

BOTANICKÁ KLASIF. DŘEVIN V ARBORETU  ZASTOUPENÝCH - TAB: soubor  [PDF]  

Botanická klasifikace dřevin:  aktualizováno                                      zdroj informací

Řád /Order Čeleď/Family Rod/Genus Řád Čeleď Rod
vědecká jména česká jména
Apiales Araliaceae Aralia miříkotvaré aralkovité aralie
    Hedera     břečťan
Aquifoliales Aquifoliaceae Ilex cesmínotvaré cesmínovité cesmína
Celastrales Celastraceae Celastrus jesencotvaré jesencovité zimokeř (jesenec)
    Euonymus     brslen
Cornales Cornaceae Cornus dřínotvaré dřínovité dřín
  Hydrangeaceae Philadelphus   hortenziovité pustoryl
    Deutzia     trojpuk
  Nyssaceae Davidia   tupelovité davidie
Caryophyllales Nyctaginaceae Bougainvillea hvozdíkotvaré nocenkovité bugenvilea
Dipsacales Adoxaceae Viburnum   pižmovkovité kalina
  Caprifoliaceae Diervilla   zimolezovité zanice
    Lonicera     zimolez
Ericales Ericaceae   vřesovcotvaré vřesovcovité pěnišník
  Theaceae     čajovníkovité čajovník
Fabales Fabaceae Gleditsia bobotvaré bobovité dřezovec
    Gymnocladus     nahovětvec
    Cercis     zmarlika
    Sophora     jerlín
    Maackia     mákie
    Colutea     žanovec
    Robinia     trnovník
    Wisteria     vistárie
    Labumum     štědřenec
  Polygalaceae Polygala   vítodovité vítod
Fagales Betulaceae Betula bukotvaré břízovité bříza
    Alnus     olše
    Corylus     líska
    Carpinus     habr
    Ostrya     habrovec
  Fagaceae Castanea   bukovité kaštanovník
    Fagus     buk
    Quercus     dub
  Juglandaceae Juglans   ořešákovité ořešák
    Pterocarya     paořech
    Carya     ořechovec
Ginkgoales Ginkgoaceae Ginkgo jinanotvaré jinanovité jinan
Lamiales Bignoniaceae   hluchavkotvaré trubačovité katalpa
  Lamiaceae Callicarpa   hluchavkovité krásnoplodka
  Oleaceae Syringa   olivovníkovité jasan
    Forsythia     jasmín
    Fraxinus     ptačí zob
    Jasminum     šeřík
    Ligustrum     zlatice
  Scrophulariaceae Buddleia   krtičníkovité komule
Laurales Calycanthaceae Calycanthus vavřínotvaré sazaníkovité sazaník
Magnoliales Magnoliaceae Magnolia šácholanotvaré šácholanovité  šácholan
    Liliodendron     liliovník
Malpighiales Salicaceae Salix malpígiotvaré vrbovité vrba
    Populus     topol
Malvales Malvaceae Brachychiton slézotvaré slézovité brachychiton
    Tilia     lípa
  Thymelaeaceae Daphne   lýkovcovité lýkovec
Myrtales Myrtaceae Myrtus myrtotvaré myrtovité myrta
    Callistemon     štětkovec
  Lythraceae Lagerstroemia     lagerstroemie
Pinales Araucariaceae Araucaria borovicotvaré blahočetovité blahočet
    Wollemia     wolemie
  Cupressaceae Cupressus   cypřišovité cypřiš
    Chamaecyparis     cypřišek
    Juniperus     jalovec
    Cryptomeria     kryptomerie
    Metasequoia     metasekvoje
    Mikrobiota     mikrobiota
    Calocedrus     pazerav
    Sequoiadendron     sekvojovec
    Taxodium     tisovec
    Thuja     zerav
    Thujopsis     zeravinec
  Pinaceae Pinus   borovicovité borovice
    Cedrus     cedr
    Pseudotsuga     douglaska
    Abies     jedle
    Tsuga     jedlovec
    Larix     modřín
    Picea     smrk
  Sciadopityaceae Scidopitys   pajehličníkovité pajehličník
  Taxaceae Taxus   tisovité hlavotis
    Cephalotaxus     tis
    Torreya     toreja
Proteales Platanaceae Platanus proteotvaré platanovité platan
Rosales Cannabaceae Celtis růžotvaré konopovité břestovec
  Elaeagnaceae Elaeagnus   hlošinovité hlošina
    Hippophae     rakytník
  Moraceae Morus   morušovníkovité morušovník
    Ficus     fíkovník
  Rosaceae Amelanchier   růžovité muchovník
    Cotoneaster     skalník
    Crataegus     hloh
    Cydonia     kdouloň
    Exochorda     hroznovec
    Mespilus     mišpule
    Pyracantha     hlohyně
    Sorbus     jeřáb
    Spiraea     tavolník
    Prunus     střemcha,višeň, třešeň, bobkovišeň
  Ulmaceae Ulmus   jilmovité jilm
    Zelkova     zelkova
Sapindales Anacardiaceae Rhus mýdelníkotvaré ledviníkovité škumpa
    Cotinus     ruj
  Rutaceae Phellodendron   routovité korkovník
    Ptelea     křídlatec
    Ponicurus     citronečník
  Sapindaceae Acer   mýdelníkovité javor
    Aesculus     jírovec
  Simaroubaceae Ailanthus   simarubovité pajasan
Saxifragales Altingiaceae Liquidambar   altingiovité amroň
  Hamamelidaceae Hamamellis   vilínovité vilín

Botanicka klasifikace zdroj: V.Větvička  - archivní data    [XLS]

DRUH - české jméno vědecké jméno ČELEĎ - české jméno vědecké jméno ŘÁD -vědec. jméno
jinan Ginkgo jinanovité Ginkgoaceae Ginkgoales
tis Taxus tisovité Taxaceae Taxales
hlavotis Cephalotaxus      
toreja Torreya   Torreyaceae  
blahočet Araucaria blahočetovité Auracariaceae Araucariales
jedle Abies borovicovité Pinaceae Pinales
douglaska Pseudotsuga      
jedlovec Tsuga      
smrk Picea      
modřín Larix      
cedr Cedrus      
borovice Pinus      
pajehličník Scidopitys tisovcovité Taxodiaceae  
metasekvoje Metasequoia      
tisovec Taxodium      
sekvojovec Sequoiadendron      
kryptomerie Cryptomeria      
zeravinec Thujopsis cypřišovité Cupressaceae Cupressales
zerav Thuja      
mikrobiota Mikrobiota      
pazerav Calocedrus      
cypřiš Cupressus      
cypřišek Chamaecyparis      
jalovec Juniperus      
šácholan Magnolia šácholanovité Magnoliaceae Magnoliales
liliovník Liriodendron      
vilín Hamamellis vilínovité Hamamelidaceae Hamamelidales
ambroň Liquidambar      
platan Platanus platanovité Platanaceae  
jilm Ulmus jilmovité Ulmaceae Urticales
břestovec Celtis      
zelkova /nejda/ Zelkova      
maklura Maclura morušovníkovité Moraceae  
moruše Morus      
kaštanovník Castanea bukovité Fagaceae Fagales
buk Fagus      
dub Quercus      
bříza Betula břízovité Betulaceae Betulales
olše Alnus      
líska Corylus lískovité Corylaceae  
habr Carpinus   Carpinaceae  
habrovec Ostrya      
ořešák Junglans ořešákovité Junglandaceae Junglandales
paořech Pterocarya      
ořechovec Carya      
vrba Salix vrbovité Salicaceae Salicales
topol Populus      
lípa Tilia lípovité Tilicaceae Malvales
lýkovec Daphne lýkovcovité Thymelaeaceae Thymelaeales
druhy jabloňovité Maloidae růžovité - jabloňovité Rosaceae-Maloidae Rosales
druhy slivoňovité Prunoidae růžovité - mandloňovité Rosaceae-Amygdal.  
hroznovec Exochorda      
tavolník Spirea   Spiraeaceae  
skalník Cotoneaster   Malaceae  
mišpule Mespilus      
hlohyně Pyracantha      
hloh Crataegus      
jeřáb Sorbus      
kdouloň Cydonia      
muchovník Amelanchier      
střemcha, třešeň, višeň Prunus   Amygdalaceae  
bobkovišeň Laurocerasus      
pustoryl Philadelphus lomikamenovité Philadelphaceae Saxifragales
trojpuk Deutzia      
dřezovec Gleditsia sapanovité Caesalpiniaceae Fabales
nahovětvec Gymnocladus      
zmarlika Cercis      
jerlín Sophora bukovité Fabaceae  
maackie Maackia      
netvařec Amorfa      
žanovec Colutea      
trnovník Robinia      
vistárie Wisteria      
štědřenec Laburnum      
škumpa Rhus škumpovité Anacarddiaceae Rutales
ruj Cotinus      
pajasan Ailanthus simarubovité Simaroubaceae  
korkovník Phelodendron   Rutaceae  
křídlatec Ptelea      
javor Acer javorovité Aceraceae Sapindales
jírovec Aesculus jírovcovité Hippocastanaceae  
davidie Davidia   Davidiaceae Cornales
dřín, svída Cornus dřínovité Cornaceae  
břečťan hedera aralkovité Araliaceae  
arálie Aralia      
cesmína Ilex cesmínovité Aquifoliaceae Celastrales
zimokeř Celastrus   Celastraceae  
brslen Euonymus      
šeřík Syringa olivovité Oleaceae Oleales
zlatice Forsythia      
jasan Fraxinus      
jasmín Jasminum      
ptačí zob Ligustrum      
hlošina Elaeagnus hlošinovité Elaeagnaceae Elaeagnales
rakytník Hippophae      
komule Buddleja   Buddlejaceae Gentianales
kalina Viburnum zimolezovité Caprifoliaceae Dipsacales
zanice Weigela      
zimolez Lonicera      
katalpa Catalpa trubačovité Bignoniaceae Scorophulariales

 


PŘEHLED NĚKTERÝCH DRUHŮ A ČELEDÍ DŘEVIN DLE BOTANICKÝCH ŘÁDŮ:

Poznámka:       

Zařazování jednotlivých druhů a rodů dřevin do botanických čeledí, řádů, tříd a oddělení je předmětem zkoumání vědecké taxonomie. Tato zkoumá zej. společné  tzv. morfologické a fytogeografické charakteristiky rostlin. Taxony jsou pak systematické jednotky jakéhokoli stupně a hodnoty, označované v botanice latinskými nebo řeckými vědeckými jmény. Česká jména obsahují větší množství různých synonym se kterými se setkáváme zej. ve floristické literatuře a praxi. Většina těchto názvů není zahrnuta do seznamu českého odborného jmenosloví  (nomenklatury) k označení druhu, ale je především krásným příkladem slovní tvorby českého jazyka. Existují také nevědecká "lidová" jména dřevin jako pro u nás zastoupené druhy např. parožnatec nebo kapesníkovník. K nejbohatším čeledím z rostlin rostoucích v našich podmínkách patří růžovité - Rosaceae. Mnoho čeledí naopak obsahuje pouze jeden rod (např. javorovité - Aceraceae, rod javor -Acer). Každá čeleď je charakterizována určitými morfologickými znaky platnými pro všechny nebo většinu rodů a druhů. Často mají rody a druhy téže čeledi i podobné sadovnicko - pěstitelské a estetické vlastnosti.

zdroj: V.Větvička