text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
Centrum rozvoje dovedností - výchova, vzdělávání a aktivizační činnost ... Tisk článku    

DALŠÍ CENTRA DOMOVA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU, AKTIVITY A PRACOVNÍ ČINNOST UŽIVATELŮ SLUŽEB

CENTRUM ROZVOJE ROVEDNOSTÍ
výchova, vzdělávání a aktivizační činnost ...

v Domovu pod hradem Žampach

Zde si můžete prohlédnou více fotografií - fotogalerie  .                                                                                            :: Taneční soubor - GINKO ::


    


4739383990367027200_o.jpg 515957973206433792_o.jpg _6031852444164554752_o.jpg _6370954276985896960_o.jpg

_IMG_5034.JPG _IMG_5063.JPG _IMG_5159.JPG _IMG_5174.JPG

Výchova a vzdělávání, vč. předškolní výchovy, povinné školní docházky a navazujícího vzdělávání jsou jednou ze základních oblastí zajišťované péčeŠkolička  v roce 2007 (dočasně mimo domek Kolda) pro uživatele  služeb  Domova pod hradem Žampach.

 

   Vedle této povinné školní docházky (více k tomu - vzdělávání – povinná a navazující školní docházka)  je však rozvoj a udržování vědomostí, dovedností a návyků zajišťován v jednom z aktivizačních center zařízení – školičce.

  Jedná se o centrum podílející se na individální výchově a vzdělávání prostřednictvím vlastních  programů určených pro uživatele služeb našeho domova, kteří se již aktivně neúčastní povinné a navazující školní docházky, ale mají předpoklady pro rozvoj smyslů, vnímání, rozumových a dalších schopností a dovedností.

   Výchova a vzdělávání ve školičce je organizována dle harmonogramemu centra, na jehož základě dochází do centra uživatelé služeb v pravidelném režimu, který maximálně kopíruje průběh běžného školního roku, vč. prázdnin, ředitelského volna, apod. Také rozvrh hodin, rozsah výuky – výchovy a vybavení centra připomínají běžnou třídu speciální školy. Přestože okamžitá kapacita třídy je limitována počtem 6 uživatelů, lze díky harmonogramu v běžném týdnu v tomto centru takto vzdělávat 24 uživatelů našich služeb. Domov plánuje rozšiřování kapacity centra (zřízení dalšího centra s tímto zaměřením)  v závislosti na aktuální potřebě této péče. 

 

   Přístup k jednotlivým uživatelům respektuje jejich individuální potřeby, vzdělávací plán je sestavován na základě individuálních plánů osobního rozvoje za využití všech složek výchovy, tj. : trivium (čtení, psaní, počty), rozumová a smyslová výchova, hudební výchova, výtvarná a pracovní výchova, tělesná a pohybová výchova.

    Vedením centra je pověřen kvalifikovaný speciální pedagog - kontaktní údaje zde.Z dalšího vzdělávání uživatelů služeb obyvatel Domova pod hradem Žampach: 

Kurzy rozvoje osobnosti a základů  informačních technologií - práce s PC a internetem - více

Kurz základních znalostí práce na PC a na internetu, 2007 - více fotografií zde

Kurz základních znalostí práce na PC a s internetem, 2007 - více informací a fotografií z tohoto kurzu zdeÚČAST NA DALŠÍCH AKCÍCH A PROJEKTECH SPOLUPÁCE :

2011

SPOLUPRÁCE SE STUDENTY GYMNÁZIA ŽAMBERK - scény z pověsti O loupeživém rytíři Pancíři Smanickém ze Žampachu


2009 - 2010