text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 __4877-9 83EA-BEC _46D2-A2 ___IMG_2 IMG_2020 34118D85 IMG_2020 4C26-AA6 IMG_2020 _IMG_202 IMG_2020 CEC051E1 IMG_2020 __IMG_20 __IMG_20 IMG_2020
OLŠE LEPKAVÁ (82) Alnus glutinosa 'Laciniata' Tisk článku    

   

 

Arboretum Žampach

  DŘEVINY DOLNÍHO PARKU


(82) OLŠE LEPKAVÁ   Alnus glutinosa 'Laciniata'


ZÁKLADNÍ INFORMACE O TOMTO DRUHU:

    Rod olše (Alnus), podobně jako další „jehnědovité“ dřeviny, kterými jsou břízy či lísky, můžeme zahrnout do jedné čeledi a to břízovitých.Všichni tito zástupci jsou charakterističtí zejména dlouhými, převislými samčími jehnědami, které většinou rozkvétají před rašením listů. Rozpoznání olší je snadné dle šišticovitého plodenství, které setrvává na stromě po celý rok. 

     Rod olše (Alnus) obsahuje asi 25 – 35 druhů, kterými jsou zejména jednodomé opadavé stromy nebo keře, dorůstající až 30 m výšky, rozšířené zejména v mírném pásmu severní polokoule, několik druhů se vyskytuje též v horách Střední a Jižní Ameriky. 

     Listy mají střídavě postavené, celokrajné až zoubkované, květy jednopohlavné, uspořádané jednotlivě nebo ve svazečcích. Výrazné samčí jehnědy jsou štíhlé a převislé a vytvářejí se narozdíl od samičích již na podzim, samičí jehnědy jsou krátké a vzpřímené, většinou elipsoidní a vyvíjejí se z nich plody uspořádané v dřevnatých šišticích. 

 

      Olše lepkavá (Alnus glutinosa) je hojná všude v Evropě, též v severní Africe, na Kavkazu a v západní Sibiři. Na svých stanovištích místy vytváří celistvé mokřadní olšové porosty. V místech s vysokou nebo kolísavou hladinou spodních vod je dokonce schopna tvořit přídavné „chůdovité“ kořeny (podobné jako u tropických dřevin). Je to až 25 m vysoký, často vícekmenný strom, jehož letorosty i listy jsou v mládí lepkavé, tvarem na špičce tupé nebo (častěji) mělce vykrojené, do 10 cm dlouhé. Jehnědy jsou uspořádány po 2 – 5, samičí vykvétají v březnu až dubnu, následné šištice jsou vejcovité, 12 – 25 mm velké, dlouze stopkaté. Pro zahradnické účely je tento druh zajímavý kromě možnosti vysazování do podmáčených stanovišť také řadou atraktivních kultivarů jako např. ve zdejším parku vysazeným kultivarem 'Laciniata'se střihanými listy.

 

     Olše šedá (Alnus incana), původem opět z Evropy, Kavkazu a západní Sibiře, je dřevinou spíše lemující horské řeky a říčky. Je přizpůsobivější na sušší podmínky. Je vysoká až 30 m a liší se především zašpičatělými listy a protáhleji vejčitými šišticemi, které jsou tentokrát přisedlé. V naší „lokalitě u rybníčka“ lze pozorovat zajímavý okrasný kultivar ´Aurea´, který má letorosty a mladé listy zlatožluté, v zimě oranžově červené stejně jako jehnědy, které se objevují již v únoru. 

_______________

 

    Olším se nejlépe daří na vlhkých stanovištích, na březích rybníků a potoků. Jsou to cenné „pionýrské dřeviny“ (přispívají k prvotnímu zalesňování mrtvých půd, např. s cílem upevnit půdu na odvalech, čerstvých násypech a navážkách). Vynikající uplatnění nalézají zejména při rekultivacích po vytěžených uhlených slojích na Sokolovsku a Mostecku, kde připravují půdu pro dřeviny cílové.

 

    Dřevo olší je charakteristické na řezu sytě oranžovou až červenou barvou. Je křehké, lámavé a brzy se kazí („olšové dřevo“ je známé též v lidovém pojetí). Zcela jiné vlastnosti však toto dřevo získá v případě, že je trvale pod vodou, pak zčerná, ztvrdne a je takřka nezničitelné (podobně jako dřevo dubové). Proto bylo využíváno k vodním stavbám. Vzhledem k vysokému obsahu bílkovin


Více  informací o tomto druhu: 

OLŠE ALNUS

FOTOGRAFIE STROMU:

Olše l
olše lepkavá - Alnus glutinosa

Olše l
olše lepkavá - Alnus glutinosa ´Laciniata´

- Arboretum Žampach

 

Alnus glutinosa 'Laciniata' - olše lepkavá - letní habitus (82)

Alnus glutinosa 'Laciniata' - olše lepkavá (82)

 


Více fotografii k tomuto druhu v galerii Arboreta