text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG_4211 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231 IMG_4210
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 2010 - 2012 Tisk článku    

zpět na základní informace o akcích a projektech podpořených EU - přehled


VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 2010 - 2012

Domov pod hradem Žampach je partnerem v projektu

„PROFESIONÁL – Podpora rozvoje odborných kompetencí vybraných skupin pracovníků poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu osob s mentálním postižením  (CZ.1.04/3.1.03/45.00034)“

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost


Tisková zpráva o zahájení projektu - zde   tisková zpráva na www deníku - zdeZe základních informací o projektu:

 

Žadatel: Dům techniky Pardubice spol. s r.o.

Partner: Domov pod hradem Žampach

datum zahájení realizace projektu  :             1.6.2010
datum ukončení realizace projektu :            31.5.2012
 

Cílem projektu je zvýšení úrovně kvality soc.služeb poskytovaných lidem s mentálním postižením v Pardubickém kraji.Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborného vzdělávání vybraných skupin pracovníků poskytovatelů soc. služeb, tj.pracovníků v soc.s lužbách (PSS) a vedoucích pracovníků (VP). Do realizace projektu budou zapojeny 2 akredit. vzdělávací instituce a 4 domovy pro osoby se zdrav. postižením (realizátor + 5 partnerů).
V tematické oblasti "Management a kvalita" je plánována realizace 6 témat vzdělávání.
V temat. oblasti "Tým a týmová spolupráce" je plánována realizace 2 témat vzdělávání.
V temat.oblasti "Přímá práce s klientem" je plánována realizace 12 témat vzdělávání.
Přínos projektu spočívá především ve vytvoření uceleného systému vzdělávání pro pracovníky působící v zařízeních ústav.péče pro osoby se zdravot.postižením, který v max.možné míře zohledňuje její specifika a zároveň  různé aspekty práce VP a PSS.Současně budou tímto způsobem na trh doplněny vzdělávací produkty, které v tuto chvíli chybí.Z fotodokumentace realizace projektu:

                                                                                Z projednávání partnerské smlouvy v 06-2010

 

Z průběhu školení v 10-2010

 


Z průběhu školení v 09-2011