text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2222 _IMG_204 __IMG_20 IMG_2027 IMG_2196 _IMG_204 IMG_2140 IMG_2224 __IMG_20 DSC_0354 IMG_2117 DSC_0353 DSC_0370 DSC_0359 DSC_0340 IMG_2168 IMG_2142 IMG_2235 IMG_2250 IMG_2190 IMG_2138 IMG_2029 DSC_0351 IMG_2118 DSC_0371 IMG_2197 __Zooter _zooterp DSC_0368 IMG_2147 IMG_1074 IMG_2034 IMG_2179 DSC_0349 IMG_2133 IMG_2141 IMG_1242 IMG_2036 IMG_2211 IMG_2165 IMG_2242 IMG_2032 IMG_2048 IMG_2052 IMG_2228 IMG_2244 IMG_2243 IMG_2239 IMG_1069 IMG_2185 DSC_0357 DSC_0345 IMG_1071 IMG_2115 IMG_2213 IMG_2037 IMG_2240 ___zoote IMG_2181 IMG_1121 IMG_2237 IMG_2128 IMG_2249 Cesky_dv DSC_0358 IMG_2183 IMG_2209 IMG_2218 IMG_1077 DSC_0362 IMG_1115 DSC_0366
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 2010 - 2012 Tisk článku    

zpět na základní informace o akcích a projektech podpořených EU - přehled


VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 2010 - 2012

Domov pod hradem Žampach je partnerem v projektu

„PROFESIONÁL – Podpora rozvoje odborných kompetencí vybraných skupin pracovníků poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu osob s mentálním postižením  (CZ.1.04/3.1.03/45.00034)“

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost


Tisková zpráva o zahájení projektu - zde   tisková zpráva na www deníku - zdeZe základních informací o projektu:

 

Žadatel: Dům techniky Pardubice spol. s r.o.

Partner: Domov pod hradem Žampach

datum zahájení realizace projektu  :             1.6.2010
datum ukončení realizace projektu :            31.5.2012
 

Cílem projektu je zvýšení úrovně kvality soc.služeb poskytovaných lidem s mentálním postižením v Pardubickém kraji.Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborného vzdělávání vybraných skupin pracovníků poskytovatelů soc. služeb, tj.pracovníků v soc.s lužbách (PSS) a vedoucích pracovníků (VP). Do realizace projektu budou zapojeny 2 akredit. vzdělávací instituce a 4 domovy pro osoby se zdrav. postižením (realizátor + 5 partnerů).
V tematické oblasti "Management a kvalita" je plánována realizace 6 témat vzdělávání.
V temat. oblasti "Tým a týmová spolupráce" je plánována realizace 2 témat vzdělávání.
V temat.oblasti "Přímá práce s klientem" je plánována realizace 12 témat vzdělávání.
Přínos projektu spočívá především ve vytvoření uceleného systému vzdělávání pro pracovníky působící v zařízeních ústav.péče pro osoby se zdravot.postižením, který v max.možné míře zohledňuje její specifika a zároveň  různé aspekty práce VP a PSS.Současně budou tímto způsobem na trh doplněny vzdělávací produkty, které v tuto chvíli chybí.Z fotodokumentace realizace projektu:

                                                                                Z projednávání partnerské smlouvy v 06-2010

 

Z průběhu školení v 10-2010

 


Z průběhu školení v 09-2011