icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 2010 - 2012 Tisk článku    

zpět na základní informace o akcích a projektech podpořených EU - přehled


VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 2010 - 2012

Domov pod hradem Žampach je partnerem v projektu

„PROFESIONÁL – Podpora rozvoje odborných kompetencí vybraných skupin pracovníků poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu osob s mentálním postižením  (CZ.1.04/3.1.03/45.00034)“

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost


Tisková zpráva o zahájení projektu - zde   tisková zpráva na www deníku - zdeZe základních informací o projektu:

 

Žadatel: Dům techniky Pardubice spol. s r.o.

Partner: Domov pod hradem Žampach

datum zahájení realizace projektu  :             1.6.2010
datum ukončení realizace projektu :            31.5.2012
 

Cílem projektu je zvýšení úrovně kvality soc.služeb poskytovaných lidem s mentálním postižením v Pardubickém kraji.Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborného vzdělávání vybraných skupin pracovníků poskytovatelů soc. služeb, tj.pracovníků v soc.s lužbách (PSS) a vedoucích pracovníků (VP). Do realizace projektu budou zapojeny 2 akredit. vzdělávací instituce a 4 domovy pro osoby se zdrav. postižením (realizátor + 5 partnerů).
V tematické oblasti "Management a kvalita" je plánována realizace 6 témat vzdělávání.
V temat. oblasti "Tým a týmová spolupráce" je plánována realizace 2 témat vzdělávání.
V temat.oblasti "Přímá práce s klientem" je plánována realizace 12 témat vzdělávání.
Přínos projektu spočívá především ve vytvoření uceleného systému vzdělávání pro pracovníky působící v zařízeních ústav.péče pro osoby se zdravot.postižením, který v max.možné míře zohledňuje její specifika a zároveň  různé aspekty práce VP a PSS.Současně budou tímto způsobem na trh doplněny vzdělávací produkty, které v tuto chvíli chybí.Z fotodokumentace realizace projektu:

                                                                                Z projednávání partnerské smlouvy v 06-2010

 

Z průběhu školení v 10-2010

 


Z průběhu školení v 09-2011