text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Archiv - z připomenutí 40 let existence sociálních služeb na Žampachu v r.2007 Tisk článku    

Zpět - archiv - výstřižky novinové - zámecká slavnost


Z projevů:
 
...........Novodobá historie zámku a zámeckého areálu na Žampachu je spojena s poskytováním sociálních služeb, které zde vznikly nejprve jako služby České katolické charity, v roce 1950 jako Domov pro choré a přestárlé , od roku 1955 pak jako Domov důchodců České katolické charity.
V roce 1967 se zařízení katolické charity zěnilo ve státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach.
Sestry řádu sv. Františka, a pak řádu sv. Vincenta , zde pracovaly do roku 1985.
Z kronik, ale i od pamětníků víme, že začátky provozu ústavu nebyly jednoduché, například topilo se v kamnech v jednotlivých místnostech a teprve v polovině 70. let se uskutečnila za plného provozu základní rekonstrukce zámecké budovy pro podmínky sociální péče.
Například na začátku 90. let měl ústav v porovnání s dnešním stavem více obyvatel, ale naopak méně než polovinu stávajícího počtu zaměstnanců.
V roce 1993 získává ústav právní subjektivitu nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad a od 1.1.2003 pak jakožto zařízení Pardubického kraje.
V roce 2004 se stávají strategické rozvojové a investiční záměry ústavu součástí investičních programů Pardubického kraje a Domov pod hradem Žampach může tak zahájit novodobé etapy modernizace zařízení a systému poskytované péče a služeb.

V roce 2005 domov nově zformuloval své základní programové dokumenty – své poslání, principy a postupy poskytovaných služeb. 28. srpna 2004 je položen základní kámen Domků ve stráni Žampach a 28. listopadu 2005 je otevřen nový areál domků chráněného bydlení.
V listopadu roku 2006 je zahájena velká stavební rekonstrukce hlavní zámecké budovy, která bude ukončena na jaře roku 2008.
V březnu roku 2007 již jako Domov pod hradem Žampach (oficiální název) získává naše zařízení registraci poskytovatele sociálních služeb dle nového zákona o sociálních službách a realizuje změny v systému poskytovaných služeb za účelem dosažení vysokých standardů kvality sociálních služeb.
Naše záměry, perspektivy a vize zasahují do vzdálenější budoucnosti, zahrnují další rozvoj, ale i transformaci, humanizaci, změny a doplnění poskytovaných pobytových služeb, a to v závislosti na vývoji reálné poptávky po těchto službách v budoucnu.


Dámy a pánové, vážení hosté,
vážení rodiče a obyvatelé,
vážení kolegové a přátelé Domova pod hradem Žampach,

uplynulo 40 let od doby, kdy se zámecký areál na Žampachu  změnil a obohatil životem zdravotně postižených občanů. Chci poděkovat všem, kteří spojili svůj život s domovem na Žampachu, s jeho obyvateli, ať již jako zaměstnanci, dobrovolníci nebo jako členové spolupracujících organizací a firem. Bez těchto vztahů by nebylo nikdy možné budovat moderní zařízení , otevřené běžnému způsobu života společnosti.
Chci poděkovat za práci týmu zaměstnanců, kolegům, kteří vykonávají svoji práci jako své poslání,
chci poděkovat našemu zřizovateli a osobně zde přítomnému panu radnímu Šilarovi, za podporu bez které by nebylo Domků ve stráni ani probíhající generální rekonstrukce zámecké budovy a slyšeno našim dalším záměrům do budoucnosti.
Chci poděkovat obci Žampach v osobě pana starosty za vstřícný přístup a pomoc...........
 
                                                                                                                                                       

Fotografie - slavnostní zahájení - 2.6.2007

starosta Obce Žampach - RNDr. Jaromír Zahrádka, radní Pardubického kraje - Ing. Petr Šilar, starosta Města Letohrad  - Petr Fiala     


  Informační panel z roku 2007

 

PANEL JAKO SOUBOR - JPG [3,5 MB]  PDF [3,5]