text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
11312571 14399852 19528289 55713694
Odborné články Tisk článku    

Přímý odkaz www Arboretum Žampach: http://www.uspza.cz/arboretum


    DALŠÍ  SEKCE WWW STRÁNEK ARBORETA ŽAMPACH
::  
NABÍDKA A KONTAKTY     :: PLÁN ARBORETA                              :: REJSTŘÍKY VÝSADBY DŘEVIN :: REJSTŘÍKY STANOVIŠŤ-TABULÍ ::
:: 
FOTOGALERIE ARBORETA :: POČTY - INVENTARIZACE DŘENIN :: DALŠÍ  ODKAZY                        :: NA ÚVOD - O  ARBORETU             ::


FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH                   -   https://galerie.uspza.cz/ 

INTERAKTIVNÍ MAPA DŘEVIN DOLNÍHO PARKU - www.uspza.cz/mapa/


 


  Přejít na tyto položky v seznamu článků: 

:: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2002): Chráněná území ČR - IV. Pardubicko - tabulkové přehledy z této publikace  ::
:: Zajímavé odborné články o dřevinách ::


Botanické zahrady a arboreta České republiky, Průvodce,  Petr Hanzelka a kol., Academia, 2010 - obálka publikace - zde

Náhled - zde.

 


 Zde si můžete vybrat článek pro  prohlížení. 

 


 

:: Krajinný pokryv - Pardubicko - mapka ::
:: Geochronologická tabulka - Pardubicko ::
:: Geologie - Pardubicko - mapka ::
:: Geologický řez - Pardubicko - mapka ::
:: Regionální geologické členění - Pardubicko - mapka ::
:: Geomorfologické členění - mapka - Pardubicko ::
:: Geomorfologické členění - tabulka k mapce - Pardubicko ::
:: Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 1 ::
:: Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 2 - Ústeckoorlicko ::
:: Klimatické oblasti - mapka a tabulka - Pardubicko ::
:: Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - tabulka Pardubicko ::
:: Průměrná četnost směrů větrů za období 1991 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrná doba trvání slunečního svitu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrný úhrn srážek za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrný úhrn srážek  v mm za období 1961 - 1990 - tabulka - Pardubicko ::
:: Vodní nádrže Pardubického regionu - tabulka ::
:: Hydrografická síť s charakteristickou dle vybraných stanic - mapka a tabulka - Pardubicko ::
:: Půdní typy - mapka - Pardubicko ::
:: Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko ::
:: Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko  - Ústeckoorlicko ::
:: Fytogeografické členění - mapka - Pardubicko ::
:: Chronologická tabulka pravěku - Východních Čech pro pardubický region - tabulka ::

STUDIJNÍ PRÁCE O ARBORETU ŽAMPACH:

2008

Studium historické zahrady na zámku Žampach, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici - Pavla Pupsová


Více z historie místa - odborné práce:

 

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek

Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


06.06.2013

Arboretum Žampach v časopisu Flóra na zahradě 06/2013

 článek o Arboretu Žampach - jako soubor pdf


březen 2014 Vlastivědné listy Pardubického kraje, ročník 11, č. 01/2014 -  V červené krajině kozích hřbetů a bání - článek