text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 __4877-9 83EA-BEC _46D2-A2 ___IMG_2 IMG_2020 34118D85 IMG_2020 4C26-AA6 IMG_2020 _IMG_202 IMG_2020 CEC051E1 IMG_2020 __IMG_20 __IMG_20 IMG_2020
´Zahrada Žampach´ - centrum rozvoje smyslového vnímání - více o projektu EU Tisk článku    

 

Základní údaje z realizace centra - data stavby.


Ze studie proveditelnosti projektu EU:
"Veřejné centrum aktivit a odpočinku  ´Žahrada Žampach´ – centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání“

logo SROP
        logo EU           logo PK


První úvahy o vybudování centra muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání v podkroví kaple pro terapeutické využití v zájmu klientů ÚSP Žampach se objevily v souvislosti s potřebou rozšíření současně nabízených služeb o moderní přístupy v péči o klienty. V návaznosti na tuto myšlenku byl záměr rozpracován na celkové zatraktivnění a funkční úpravy areálu tak, aby umožňoval, kromě výše uvedeného, také rekreační a kulturní vyžití a to nejen pro klienty ÚSP (převážně děti a mládež), ale také pro další cílové skupiny, především pro postižené obyvatele z okolních obcí a měst a okolní instituce, zařízení a sdružení.

 

Řešený projekt byl zaměřen na vytvoření vestavby v podkroví kaple za účelem vzniku centra muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání, které bude využíváno pro integrační účely.

Realizace projektu otevřela díky vzniklé aktivitě nové možnosti a příležitosti klientům ÚSP, partnerům projektu i všem ostatním, kteří areál Domova pod hradem Žampach navštíví. Nezbytnost realizace byla dána rovněž potřebou zajištění podmínek pro plnění a rozvoj hlavního předmětu činnosti ÚSP Žampach dle zřizovací listiny, kterým je podpora utváření a budování nutných standardů ze Základního programového prohlášení organizace (dále jen Prohlášení) prostřednictvím podpory a rozvoje schopností a nezávislosti uživatele. Cílem podpory, dle  Prohlášení organizace je vytváření podmínek pro zájmové, kulturní, sportovní a jiné volnočasové činnosti uživatelů sociální péče, využívání historických, kulturních a přírodních hodnot místa pro tvorbu vazeb ústavního systému péče se společenským prostředím.

Projekt vytváří podmínky pro realizaci dalších navazujících záměrů a aktivit.

Přidanou hodnotou projektu je realizace ve venkovské oblasti, kde je přístup k sociálním službám obtížnější, čímž napomůže zpřístupnění sociálních služeb zaměřených na zkvalitnění způsobu života a rozšíření nabídky služeb širšímu spektru obyvatel, kteří by jinak neměli možnost se obdobných aktivit zúčastnit.

Realizace se nalézá v turisticky atraktivním prostředí, které je zároveň památkově chráněným objektem a napomáhá jeho obnově a zatraktivnění.

Projekt přispívá ke zvýšení kvality poskytované péče, která bude díky nově vzniklým aktivitám rozšířena a bude více odpovídat individuálním potřebám a aktuálním trendům v péči o osoby s postižením. Projekt přispívá k procesu zavádění standardů kvality sociální péče v rezidenčních zařízeních a díky jeho realizaci dojde k výraznému posunu v tomto procesu.


Základní údaje z realizace centra - data stavby.