text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_9801 IMG_0503 IMG_9803 IMG_0499 __IMG_05 IMG_9802 IMG_0513 IMG_0504 IMG_0516 IMG_9800 _IMG_052 IMG_0522
Archiv - dokumentace - z historie hradu Žampach archeologický průzkum Tisk článku    

Mgr. M. Cejpová, Východočeské muzeum v Pardubicích, 2007    Dokument Z archeologických nálezů 1991 - 2000

Z archeologického záchraného průzkumu hradu Žampach - přejít na článek    Fotografie archelogických nálezů - zde


001_pr
001_prostor cisterny před výzkumem
002_pr
002_prostor cisterny před výzkumem
003_na
003_na bocích narušení amatérskými výkopy
004_na
004_narušení amatérskými výkopy
005_am
005_amatérskými výkopy odhalený vnitřní líc střední opukové zdi
006_ře
006_řez přes polovinu cisterny
007_ p
007_ prostor mezi obvodovou zdí cisterny a střední opukovou zdí, na stěně a an dně je jílová izolační vr
008_ p
008_ prostor mezi opukovými zdmi
009_vn
009_vnitřní opuková zeď a střední část cisterny
010_st
010_střední část cisterny
011_vn
011_vnitřní část cisterny-lednice odhalená výzkumem v r. 1992
012_st
012_střední část cisterny-lednice
013_ce
013_centrální prohlubenina a přívodní žlábek
014_ce
014_centrální prohlubenina a přívodní žlábek
015_ce
015_centrální prohlubenina a přívodní žlábek
016_ce
016_centrální prohlubenina
017_př
017_přívodní kanálek
018_op
018_oprava vnější zdi cistrny po výzkumu
019_op
019_oprava vnější zdi cistrny po výzkumu
020_op
020_oprava vnější zdi cistrny po výzkumu
021_op
021_oprava vnější zdi cistrny po výzkumu
022_op
022_oprava vnější zdi cistrny po výzkumu
023_vý
023_východní strana opěkáku - stav před opravou
024_vý
024_východní strana opěkáku - stav před opravou
025_vý
025_východní strana opěkáku - stav před opravou
026_vý
026_východní strana opěkáku - stav před opravou
027_vý
027_východní strana opěkáku - stav před opravou
028_se
028_severní strana opěkáku - stav před opravou
029_se
029_severní strana opěkáku - stav před opravou
030_se
030_severní strana opěkáku - stav před opravou
031_se
031_severní strana opěkáku - stav před opravou
032_se
032_severní strana opěkáku - stav před opravou
033_se
033_severní strana opěkáku - stav před opravou
034_zá
034_západní strana opěkáku - stav před opravou
035_zá
035_západní strana opěkáku - stav před opravou
036_zá
036_západní strana opěkáku - stav před opravou
037_zá
037_západní strana opěkáku - stav před opravou
038_zá
038_západní strana opěkáku - stav před opravou
039_zá
039_západní strana opěkáku - průběh oprav
040_zá
040_západní strana opěkáku - průběh oprav
041_po
041_povrch opěráku při výzkumu od jihu
042_po
042_povrch opěráku při výzkumu od jihu
043_po
043_povrch opěráku při výzkumu od jihu
044_po
044_povrch opěráku při výzkumu od východu
045_po
045_povrch opěráku při výzkumu od východu
046_po
046_povrch opěráku při výzkumu od východu
047_po
047_povrch opěkáku - stav po výzkumu a opravě
048 _t
048 _torzo paláce - stav před opravou od západu
049_to
049_torzo paláce - stav před opravou od západu
050_to
050_torzo paláce - stav před opravou od jihu
051_to
051_torzo paláce - stav před opravou od jihu
052_to
052_torzo paláce - stav před opravou od východu
053_st
053_stav před výzkumem a opravou
054_ar
054_architektonické články objevené při výzkumu klenebních zásypů na paláci
055_ar
055_architektonické články objevené při výzkumu klenebních zásypů na paláci
056_ar
056_architektonické články objevené při výzkumu klenebních zásypů na paláci
057_ar
057_architektonické články objevené při výzkumu klenebních zásypů na paláci
058_so
058_sonda A - severovýchodní část paláce během výzkumu
059_so
059_sonda A - severovýchodní část paláce během výzkumu
060_so
060_sonda A - severovýchodní část paláce během výzkumu
061_so
061_sonda D - jihozápadní část paláce během výzkumu
062_so
062_sonda D - jihozápadní část paláce během výzkumu
063_so
063_sonda D - jihozápadní část paláce během výzkumu
064_so
064_sonda D - jihozápadní část paláce během výzkumu
065_so
065_sonda D - jihozápadní část paláce během výzkumu
066_so
066_sonda D - jihozápadní část paláce během výzkumu
067_so
067_sonda D - jihozápadní část paláce během výzkumu
068_so
068_sonda B - jihovýchodní část paláce během výzkumu
069_so
069_sonda B - jihovýchodní část paláce během výzkumu
070_so
070_sonda C - severozápadní část paláce během výzkumu
071_so
071_sonda C - severozápadní část paláce během výzkumu
072_so
072_sonda C - severozápadní část paláce během výzkumu
073_so
073_sonda C - severozápadní část paláce během výzkumu
074_op
074_oprava jižní strany paláce po výzkumu
075_úp
075_úprava paláce po výzkumu a opravě
076_úp
076_úprava paláce po výzkumu a opravě
077_op
077_oprava severní strany paláce po výzkumu
078_vy
078_vyspárování reliktů Bílé věže na předhradí
079_na
079_narušení vstupní stavby v roce 1991
080_na
080_narušení vstupní stavby v roce 2006
081_na
081_narušení vstupní stavby v roce 2006
082_čá
082_část překladu portálu nalezený u paláce
083_čá
083_část překladu portálu nalezený u paláce
084_čá
084_část ostění portálu nalezená na předhradí
085_či
085_čištění prostoru cisterny před zahájením výzkumu
086_na
086_nakládání stavebního materiálu pod hradem
087_na
087_nakládání stavebního materiálu pod hradem
088_od
088_odvoz stavebního materiálu na hrad
089_vy
089_vykládání materiálu na hradě
090_vy
090_vykládání materiálu na hradě