text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG_4211 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231 IMG_4210
Dřevěné polychromované sošky andílků - dokumentace restaurátorských prací Tisk článku    
Více ze zpráv o restaurování.                         Více z fotodokumentace restaurátorských prací - andílci.

ak. mal. a restaurátorka Vendula Látalová a Karel Ungr, umělecký řezbář                                          
Dřevěné polychromované barokní sošky andílků,  kaple sv. Bartoloměje Žampach  
restarurování polychomované dřevořezby  - 1999 - 2000              
                            /náhled na dokument str. 2-3/

Popis
postavy barokních putti tvoři protějšky a pravděpodobně kdysi byly součástí neznámého oltáře. Sochy byly nalezeny při úklidu půdy jednoho z hospodářských stavení areálu zámku. Oltář, který je nyní umístěn v zámecké kapli v Žampachu je podle důkladného ohledání jeho stavu mladší a je pravděpodobně sestaven ze zbytků barokního oltáře a mladších doplňků. Sochy andílků ( podle dochované polychromie a zlacení) byly situovány na podhled a stály s největší pravděpodobností na obou stranách menzy.

Stav polychromovaných soch před opravou
celý povrch je pokryt silnou vrstvou nečistoty. Polychromie i pozlacené partie jsou protkány sítí krakel, na mnoha místech, téměř v celé ploše, je polychromie uvolněná a místy odpadlá i s křídovou vrstvou. Měkké dřevo je mírně napadeno červotočem, ale podle výletových otvorů je zřejmé, že v současnosti ve dřevě živý červotoč neni. Figury andílků jsou ze zadní části vydlabané a spolu s křídly tvoří jeden celek. Horní desky, které andílci nesou na svých hlavách, jsou sestaveny ze dvou částí, k jednomu ze soklů jsou pravděpodobně z důvodů větší stability nebo doplněni výšky později přidána zespodu prkénka.

Postup během restaurování
nejprve byla zpevněna silně uvolněná polychromie. Proto byl krakelami pod barevnou vrstvu zapouštěn Paraloid B 72, který předzpevnil originální křídový nátěr a poté byla na stejné místo zapouštěna klihová voda. Partie, kde byla vrstva křídy s barvou zvednuta, byla po opakované aplikaci těchto materiálů za vlhka přitažena špachtlí k řezbč. Tímto způsobem byla postupně upevněna polychromie obou andílků i zlacené partie ( křídla, draperie, vlasy, sokl a část destiček). Průzkumem barevných vrstev jsem zjistila, že barevná úprava povrchu řezeb byla následující: na řezbu byla položena vrstva křídy, na kterou by! namalováninkarnát ve slabé vrstvě. Zlacení bylo provedeno na červený bolus plátkovým zlatem na lesk. Později, kdy sochy již vyžadovaly opravu , byly napuštěny přes všechny nečistoty zpevňujícím nátěrem (šelakem ?}. poté byly defekty široce přetmeleny emulsním křídovým tmelem a barevná vrstva opatřena okrovou olejovou přemalbou hrubého a neumělého charakteru.

Po konzultaci s PhDr.Z.Paukrlovou jsem postupně snímala výše zmiňovanou přemalbulim se odkryla tmavohnědá vrstva tenkého nátěru provedeného někdy v minulosti. Ten dokonale spojil vrstvu nečistot různé síly ( nejsilnější na horních partiích řezby ), jak si prach postupně sedal Tento nátěr byl obtížně snímatelný a hrozilo poškození velice tenké a křehké origináíní barevné vrstvy. Byl proto měkčen jen mírně a snímán mechanicky skalpelem, ne vždy se stoprocentním úspěchem. Drobně částečky tohoto nátěru místy zůstaly. Ve velké většině byly také odstraněny nepůvodní zkrakelované emulsní tmely, které nerespektovaly originál. Po tomto sejmutí přemaleb a tmel u jsem ještě znovu místy upevnila barevnou vrstvu s křídovým podkladem.

Když byla barevná vrstva původní polychromie takto očištěna, vytmelila jsem všechny její defekty křídovým tmelem a následně provedla retuš. Po jejím dokončení jsem povrch natřela běleným včelím voskem v benzinu a po vyprchání rozpouštědla jsem povrch andílků vyleštila.

Restaurování zlacených částí
povrch zlacených partií byl opatrně očištěn od hrubé nečistoty. Paraloidem B 72 ( 7%), zapouštěným krakelami pod zlato, byly zpevněny klihokřidové vrstvy. Uvolněné partie byly místně přilepeny klihovou vodou a původní zlato vyčištěno. Chybějící detaily řezby byly dořezány z lipového dřeva, vsazeny na patřičná místa, natrenkovány a opatřeny několika nátěry křídy. Reparovacím želízkem a smirkovým papírem jsou nově vrstvy vyrovnány do výše původního nátěru. Tato vybroušená místa jsou napuštěna klihovou vodou a natřena třemi vrstvami červeného polimentu.

Potě bylo provedeno zlacení plátkovým zlatem klasickým způsobem a po vyleštění achátem je povrch rekonstruovaného zlata patinován pemzou z důvodu sjednocení s původním zlacením.

Použité materiály 
Paraloid B 72, klihová voda (kožní klih), šampaňská křída, lipové dřevo, líh, terpentýn, aceton, toluen, odstraňovač nátěrů, uhličitan amonný, bělený včelí vosk v benzinu,
akvarelové barvy, retušovací barvy LEFRANC - BOURGEOIS CHARBONNEL.


Z fotodokumentace restaurátorských prací

          

    

Více ze zpráv o restaurování.                         Více z fotodokumentace restaurátorských prací - andílci.