text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 __4877-9 83EA-BEC _46D2-A2 ___IMG_2 IMG_2020 34118D85 IMG_2020 4C26-AA6 IMG_2020 _IMG_202 IMG_2020 CEC051E1 IMG_2020 __IMG_20 __IMG_20 IMG_2020
Oltářní obraz sv. Bartoloměje - restaurátorské prace - více z dokumentace Tisk článku    
Více z fotodokumentace restaurátorských prací - oltářní obraz sv. Batoloměje - zde.

Stav před restaurováním

Plátno obrazu je na četných místech poškozené a potrhané, opatřené záplatami z předchozích oprav. Některé z trhlin jsou dosud nezpevněné. Rub plátna je natřen bolusovým nátěrem červené barvy. Plátno je napnuto na starém rámu s jednou příčkou bez možnosti vypnutí. Malba je pokryta velice silnou vrstvou povrchových nečistot a ztmavlých laků natolik, že obraz působí značně potemněle. Barevná vrstva je v celé ploše jemně zkrakelována a na mnoha místech poškozena. V ploše malby se reliéfně uplatňuje jak svislý šev, tak obrysy napínacího rámu.

Postup práce

Po zajištění barevné vrstvy přelepem byl obraz sejmut z napínacího rámu. Pak jsem se věnovala rubu plátna, ze kterého jsem postupně odstranila záplaty. Následně jsem mechanicky skalpelem odškrabala vrstvu bolusového nátěru, aby se zvýšila adheze pláten před následnou rentoaláží. Obraz byl nažehlen voskopryskyřičnou směsí na nové plátno s použitím textilie vlisu v místech trhlin. Práci prováděl na vakuovém stole pan M.Dvořák.
Po odstranění voskové vrstvy z povrchu malby byl obraz napnut na nový vypínací rám. Následovaly zkoušky rozpustnosti povrchových nečistot a laků. Nečistoty jsem odstranila střídavým
použitím terpentýnu a mýdla. Už během tohoto čištění se objevila malba v plné kvalitě a světlých valérů energicky nanesených většinou ala prima na bolusový podklad. Tento charakter malby, s živým a zkušeným přednesem, byl použit převážně v partii oblohy a ve scénách ze života sv. Bartoloměje ve druhém plánu obrazu. Naproti tomu inkarnáty, hlavně andílků, tuto živost postrádají. Po dočištění povrchu malby od hrubé nečistoty jsem ztenčila lakovou vrstvu.

Autor obrazu datoval svou práci na kámen, na kterém světec spočívá svou pravou nohou. Kámen nese datum 1678. Tato datace nebyla pod nánosy nečistot a ztmavlého laku vůbec čitelná. Na malbě se také dají vysledovat tzv. pentimenti - autorské korektury. Jsou patrné zejména ve způsobu řasení spodního šatu světce, v obrysu jeho pravé nohy a ruky a u rukou andílků. Vznikají zprůhledněním barevných vrstev, způsobeném fyzikálně optickou změnou lomu světla během stárnutí olejových barev.

Při zevrubné prohlídce malby za použití binokulární lupy nebo pod UV lampou se určité partie jevily jako přemalby, které částečně šly přes některé krakely. Byla to svatozář a plocha uvnitř se dvěma defekty a hlavně modrá přes rab brokátového okrového pláště. Z té byl odebrán vzorek ke zjištění stratigrafie barevných vrstev. V ploše této modré se také nalézá jeden ze dvou nejstarších defektů z rubu vyspravených záplatami. Během této opravy také došlo k nátěru rubu bolusem. Vysokému stáří této opravy nasvědčovala i obtížnější rozpustnost modré vrstvy, kterou se nepodařilo bezezbytku odstranit ,a proto byla částečně přeretušována. Také přes ostatní defekty malby byly v mladší minulosti provedeny přemalby, jejichž neodpovídající barevnost a široký přesah vynikly po dočištění originální malby. Tyto byly chemicky naměkčeny a sejmuty.

Po dočištění celé plochy malby jsem všechny defekty vytmelila voskokřídovým tmelem zabarveným do bolusového červeného podkladu. Po nalakování jsem malbu retušovala restaurátorskými retušovacími barvami Charbonnel.

Po dobu opravy kaple bude obraz umístěn v náhradním prostoru a před definitivní instalací bude opětovně přelakován.


Více z fotodokumentace restaurátorských prací - oltářní obraz sv. Batoloměje - zde.