icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
ARCHIV - ČLÁNKY, VÝSTŘIŽKY - TRANSFORMACE SLUŽEB Tisk článku    

Více informací:  www.uspza.cz/transformace


Dokument TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Domov pod hradem Žampach otevírá nové prostory pro poskytování pobytových sociálních služeb v Letohradě.

Dvanáct obyvatel z Domova pod hradem Žampach se během září přestěhuje do nového bydlení v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. Stavbu dvou domků v ulici U Biatlonu a U Obory realizoval Pardubický kraj v rámci projektu Transformace pobytových sociálních služeb s dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  

Pro zdravotně postižené obyvatele jsou ve  dvou dvojdomcích připraveny celkem čtyři samostatné domácnosti a také zázemí pro pracovníky, kteří jim zde budou zajišťovat nezbytnou pomoc a podporu v bydlení a denních aktivitách.  Pro dvanáct vybraných klientů ze Žampachu představuje stěhování do domků v Letohradě velkou životní změnu, na kterou se dlouhodobě připravovali.

„Většina našich nových obyvatel Letohradu již má anebo bude mít své pravidelné pracovní uplatnění. To považujeme za nezbytnou součást jejich denních aktivit, které našim klientům zprostředkováváme nebo přímo zajišťujeme. Do Letohradu za tímto účelem přesouváme ze Žampachu také vedení služby chráněné bydlení, včetně zázemí pro sociální pracovníky. Moc nás těší a děkujeme Letohradu za to, jakým způsobem naše klienty přijímá,“ dodává k této informaci Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach.

Pozvánka k prohlídce nových domků v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě

Domov pod hradem Žampach

poskytovatel sociálních služeb

 srdečně zve veřejnost k prohlídce nových domků

horní domek v ulici U Obory 

dolní domek v ulici U Biatlonu

ve středu dne 11. 09. 2019

od 16:00 hodin do 20:00 hodin

Součástí programu bude prohlídka novostaveb, prezentace sociálních služeb,

seznámení se s pracovníky, případně s klienty a drobné občerstvení.

_dolni_domek.jpg _horni_domek.jpg IMG_0872.jpg IMG_0873.jpg
IMG_0878.jpg IMG_0882.JPG IMG_0901.jpg více fotografií - galerie

Dokument TISKOVÁ ZPRÁVA

Dětská domácnost Domova pod hradem Žampach má domek v Žamberku

Domov pod hradem Žampach v rámci poskytovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené osoby s rozumovým a ev. tělesným postižením provozuje také jednu domácnost určenou pro děti ve věku od 3 let. Tato domácnost byla dosud umístěna v areálu domova na Žampachu. Záměrem domova a Pardubického kraje jako zřizovatele je přesunout tuto dětskou domácnost ze Žampachu do samostatného objektu ve městě Žamberk, kde by byla také možnost docházky dětí do specializovaného školského zařízení v místě.

Tento záměr se nyní daří realizovat. Pardubickému kraji se nedávno podařilo získat pro děti vhodný objekt v podobě rodinného domu v Žamberku v ulici Českých bratří v lokalitě pod radnicí. Pardubický kraj tímto prakticky podporuje probíhající procesy transformace systému péče o ohrožené děti na svém území. Děti ze Žampachu tak dostávají možnost bydlet a žít v prostředí blízkém běžnému domovu. Domov pod hradem Žampach bude v  tomto domku zajišťovat sociální pobytovou službu celoročně, a to s kapacitou 5 dětí a dále zde bude také nabízet rodičům krátkodobé pobyty dětí – službu odlehčovací. 

„Pokud jde o specializovanou péči, kterou domov zabezpečuje pro děti a mladé dospělé s náročným chováním (s poruchami autistického spektra), tak tato služba bude nadále provozována v areálu na Žampachu a o jejím stěhování do města my ani zřizovatel neuvažujeme. Naopak usilujeme o to, aby kapacita této nedostatkové službu byla na Žampachu v blízké době, podle možností zvýšena“, dodává k této informaci Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach.

V Žampachu dne 28.6. 2019

TZ_Zamberk_Ceskych_bratri....jpg TZ_Zamberk_Ceskych_bratri...JPG TZ_Zamberk_Ceskych_bratri..JPG

Transkofomace sociálních služeb v Pardubickém kraji - informace - video 19.9. 2016


Video - reportáž Východočeské televize - Z příběhu Jany a Václava, 2016  Video na YouTube

Videokanál www Pardubického kraje  - Z příběhu Jany a Václava, 07-2016 - více     Video na YouTube - více


  Dokument Článek čtvrtletník KOMFORT Linet - léto 2018.pdf


Žamberecké listy č. 13 - 2016                                                                     Letohradský zpravodaj č. 8 - 2016    


 zpráva na www deníku 2016 - zde    Dokument članek - výstřižek jako soubor pdf


Rezidenční péče 06/2016 -  Odborný časopis pro sociální péči

Dokument Inkluze a deinstitucionalizace - šance pro všechny ? Setkání ve Strasbourgu - květen 2016, Tereza Kellerová, sp. pg. DPH Žampach


Dokument TISKOVÁ ZPRÁVA K TRANSFORMACI z 28.6.2015


zpráva  na www deníku 2015 - zde zpráva 2 na www zřizovatele   článek 2 - 2015 - jako novinový výstřiže


  zpráva  na www deníku 2015 - CHB Žamberk - zde

 


Tisková zpráva 1 na www deníku   Novinový výstřižek 1 - zde