text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Archiv - dokumentace - rekonstrukce zámecká budova - 2007 - část 3 Tisk článku    

Více k investičnímu záměru

Více o zámecké budově - zde

Přejít na - část 4


 Z dokumentace  záchranného průzkumu:  v odhalených průhledech stropu na chodbě v prvním patře jsou vidět malované trámy

......jedná o poměrně starou a vzácnou památku ( přelom 17.-18.stol.), Šárka a Petr Bergerovi, akad. malíři a restaurátoři

malované trámy stropu nad chodbou (konec 17. stol., přeloženo v pol. 19. stol.)

 Restaurátorský průzkum - soupis malovaných trámů - akad. mal. a restaurátoři  Šárka a Petr Bergerovi, 2007 (soubor PDF)


Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007

schodiště s profilací desky zábradlí

Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007

zásobní nádrž na vodu

Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007

konstrukce stropu s rákosovými trámy (světlejší - pol. 19. stol.)

a stropními trámy (konec. 17. stol.)

Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007

komín s tahem

Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007

středové terče ze stropu 1. patra

Dokumentace stavby – červenec 2007

 

Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007 Dokumentace stavby – červenec 2007
Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007

nádvoří se záchodovým přístavkem z počátku 20. stol.

Dokumentace stavby – červenec 2007

Dokumentace stavby – červenec 2007

detail středového terče stropu