text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 IMG_2020 __4877-9 83EA-BEC _46D2-A2 ___IMG_2 IMG_2020 34118D85 IMG_2020 4C26-AA6 IMG_2020 _IMG_202 IMG_2020 CEC051E1 IMG_2020 __IMG_20 __IMG_20 IMG_2020
Informace o daňovém zvýhodnění dárců Tisk článku    

Zpět na článek   Dárci, sponzoři, dobrovolníci                                         Přejít na přehled o přijatých DARECH a DÁRCÍCH - dle období kalendářních rokůInformace o daňovém zvýhodnění dárců

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.

 

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

Domov pod hradem Žampach eviduje dary a podává přiznání k dani darovací, avšak je osvobozen od platby daně darovací. Veškeré dary, které domov získá, tak mohou být v nesnížené výši využity ve prospěch uživatelů služeb -  sociální péče domova.

Domov vystavuje dárcům potvrzení o přezetí daru - na účely sociální.

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, z tohoto důvodu obsahuje darovací smlouva ustanovení o tom, že dary domov přijímá pro Pardubický kraj k využití pro svou činnost.Více informací k evidenci a příjímaní darů:

- pracovník pověřen vedením agendy darů - ekonom - finanční účetní domova: Zuzana Bystroňová - kontakt.EVIDENCE A PŘIJÍMÁNÍ DARŮ V DOMOVU POD HRADEM ŽAMPACH:

Dary jsou přijímány na základě vystavených darovacích smluv nebo potvrzení o převzetí daru. Dary mohou mít formu věcnou (v podobě předmětů či služeb) nebo finanční. Dary mohou být vymezeny dárcem jako "účelové" (vyhrazeny ke konkrétnímu použití), vždy však ve prospěch péče a obyvatel domova.
Dary jsou vedeny v evidenci přijatých darů, kterou Domov pod hradem Žampach předkládá  zřizovateli. Domov je osvobozen od platby daně darovací (a ani  daňové přiznání v této věci nepředkládá viz. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí , §20 odst. 1, pís.b a § 21, odst.5) . Dary jsou dle svého charakteru a účelu dále vedeny v účetní evidenci a v evidenci majetku.
Domov zajišťuje různé formy informace a propagace dárců na veřejnosti a poděkování za poskytnutou podporu a dary.

Domov vystavuje dárcům potvrzení zakládající nároky pro daňové zvýhodnění dárců - právnických a fyzických osob.

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, z tohoto důvodu obsahuje darovací smlouva ustanovení o tom, že dary domov přijímá pro Pardubický kraj k využití při své hlavní činnosti v souladu se zřizovací listinou organizace a na podporu této činnosti. Veřejnou sbírku (formou pokladniček umístěných v areálu domova) provádí Domov pod hradem Žampach na základě osvědčení  KrÚ Pardunického kraje.