text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
Z dalších aktivit Tisk článku    

Zájmové, kulturní, sportovní a rekreační
činnosti a akce
-  DALŠÍ AKTIVITY

Domova pod hradem Žampach

     Při zabezpečování a zprostředkovávání této činnosti ústav spolupracuje s řadou subjektů z okolí a okruh těchto  spolupracovníků a dobrovolníků se snaží za tímto účelem stále rozšiřovat.
    Děkujeme Vám za Váš  zájem o pomoc, kterou nám při zajišťování těchto aktivit  poskytujete
. Děkujeme našim tradičním partnerům a také zejména našim  dárcům a dobrovolníkům.ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A POBYTY:

více informací o zahraniční spolupráci - zde


Ze zahraničních pobytových akcí je významná spolupráce s Rotary Clubem Woerden, na základě které se uskutečňuje týdenní poznávací a rekreační pobyt v Holandsku, vždy pro 3 zaměstnance a šest obyvatel našeho domova.
     
Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2008

      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2006.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2004.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2002.


Z DALŠÍCH AKCÍ A AKTIVIT:

Tříkrálová besídka a tradice žehnání domům na Žampachu

Masopust na Žampachu


Z dalších zde uvádíme např. :

Taneční kurzy s Věnečkem,

které pořádáme ve spolupráci se SPMP Ústí nad Orlicí  vždy na podzim pro naše obyvatele, děvčata z partnerských zařízení a děti z rodin již od roku 1992.   Více o tanečních a věnečku - zde.

Žampašská pouť,

jde o znovuoživení tradiční akce v obci Žampach z podnětu našeho ústavu. Dnes již na tuto akci míří v druhé polovině srpna desítky obyvatel z blízkého okolí a zejména obyvatelé našeho domova, jejich kamarádi, příbuzní.   Více o této akci - zde

Letní a zimní speciální olympiády,

pořádané v ČR i v zahraničí pod hlavičkou Českého hnutí speciálních olympiád.

Rehabilitační pobyty a pobytové akce,

se konají již mnoho let zejména ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým (SPMP)Ústí nad Orlicí na různých místech ČR ( Orlické hory, Šumava, Beskydy, Český Ráj, Mariánské Lázně, atd.), ale i v zahraničí ( Itálie, Španělsko, … ).
Sportovní turnaje a sportovní pobytové akce,

rovněž v zahraničí např. pořádané  Lebenshilfe v SRN - evropské forbalové setkání Duisburg. Sem patří i velké množství jednodenních i pobytových sportovních her a turnajů (stolní tenis, atletika, přehazovaná, plavání, běžecké lyžování, … )


   Vedle  hlavních tradičních akcí, na které je především zaměřen narůstající zájem veřejnosti zajišťuje Domov pod hradem Žampach pro  uživatele našich služeb v průběhu každého kalendářního roku pestrou nabídku zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit. Jedná se o desítky různorodých akcí a aktivit, jejichž prostřednictvím jsou naši uživatelé služeb podporování v začleňování do společenského života. Větší část těchto aktivit se proto uskutečňuje v mimoústavním prostředí a tyto akce a činnosti jsou v nabídce také upřednostňovány.
   Společenské večery, plesy, pořádané partnerskými a regionálními organizacemi patří tradičně k místům setkání našich obyvatel s obyvateli jiných zařízení.  Koncerty a benefiční akce, např. „Chceme být s Vámi“ pořádané nadací TV NOVA, Matějská pouť a další.

   Z dalších  významnějších prezentačních akcí:  duben -  jarní (velikonoční) výstava – společná prodejní výstava center aktivit Domova pod hradem Žampach, květen - pouť Letohrad, PALETA – regionální výtvarná soutěž pro lidi s postižením - Solnice, červenec –  Svatoanenské slavnosti – Žíreč


Přehled všech akcí naleznete vždy  v naší  výroční zprávě v části „Využití volného času – zájmová a kulturní činnost“.

                          Děkujeme Vám a těšíme se s Vámi na shledanou na našich akcích !


   Zde několik ilustaračních obrázků. Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.

2002, Taneční 2002, Taneční 2005, Taneční 2005, Taneční
2006, ZSO Horní Malá Úpa 2006, ZSO Horní Malá Úpa 2006, ZSO Horní Malá Úpa 2006, ZSO Horní Malá Úpa
 2004, LSO České Budějovice 2004, LSO České Budějovice 2004, LSO České Budějovice 2004, LSO České Budějovice 
2005, SPMP Říčky v Orl. Horách 2005, SPMP Říčky v Orl. Horách 2005, SPMP Říčky v Orl. Horách 2005, SPMP Říčky v Orl. Horách
2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek 2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek 2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek 2003, DEPO ČD Česká Třebová - autor Dušek

Další akce - pozvánky (archiv):

Rok 2018:

Dokument Benefiční koncert Q VOX 17.10. 2018