text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Restaurátorský průzkum středověkých omítkových vrstev na kamenných článcích Tisk článku    

(opis dokumentu)
Orientační restaurátorský průzkum středověkých omítkových vrstev

na kamenných článcích nalezených
při archeologických pracích na hradě Žampachu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Šárka a Petr Bergerovi, akad. mal. a restaurátoři

Během archeologických prací, probíhajících v letních měsících roku 1999 na hradě Žampachu, byly nalezeny pod povrchem terénu v hliněném násypu části kamenných prvků. Nepochybně pocházejí ze starých portálů. Z nálezového hlediska jsou tyto části portálů zajímavé tím, že se na jich zachovaly fragmenty staré středověké vápenné omítky. Adhese těchto omítek byla po vyzvednutí kamene ze země obdivuhodná. Většinou se jednalo o jasně vymezené vertikální pásy, které byly nepochybně orientovány do interiéru, protože jejich povrch je „kletovaný“ utažený kovovým hladítkem. To také zanechalo drobné nerovnosti na hladkém povrchu. Právě díky této úpravě (a takédíky dobrému řemeslnému zpracování) se dodnes omítka zachovala ve velmi dobré soudržnosti.V místech, kde se pod omítku dostala vegetace, byla pochopitelně omítka od kamene uvolněná. V těchto místech byly odebrány vzorky pro mikroskopické pozorování.

Po prohlídce pod mikroskopem je možno konstatovat, že se jedná o cca 2-4 mm silnou omítku s vysokým obsahem vápna a s minimálnímprocentem písku.
Žádné barevné vrstvy nebyly identifikovány, různé zabarvení povrchu některých vzorků lze přičítat pouze druhotným vlivům (uložení v půdě, plísně atd).

Přesný poměr maltové směsi včetně druhu a jakosti použitého vápna by bylo možno porovnávat a identifikovat při rozšíření průzkumu o stratigrafii a eventuální fyzikální analýzy (spektrografie, IR spektroskopie, elektronový mikroanalyzátoratd).

Vzorky, které byly odebrány přímo během výkopových pracích, jsou obdobného složení, liší se pouze vyšší vrstvou podkladové snad vyrovnávací omítky (cca 10-15mm).

Povrch čtyř hlavních kamenných fragmentů portálu byl zbaven povrchových nečistot. Také zachované pásy středověké omítky byly očištěny. Tento proces byl zachycen ve fotografické dokumentaci.

 

V Písečné dne 20.12.1999                                         Šárka a Petr Bergerovi, akad. mal. a restaurátoři