text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
KOLONIE NETOPÝRŮ V PŮDNÍCH PROSTORÁCH Tisk článku    

 Zpět na hlavní článek - zámecká budovaNetopýři (Microchiroptera)                                                                                                                                              Ochrana netopýrů

jsou podřádem savců z řádu letouni. Nejvýznamnějším znakem netopýrů jsou křídla vyvinuvší se z předních končetin. Díky nim jsou netopýři (a druhý podřád letounů, kaloni) jedinými savci, kteří dokážou létat – létající veverky, vakoveverky a plachtící kuskusovití mohou pouze klouzat určitou vzdálenost. Jsou to akrobati, létají rychlostí až 55km/h.
Dalšími znaky netopýrů, které je odlišují od kalonů, jsou:
* echolokace – schopnost navigovat se vlastním sluchem podle odrazů zvuku u jejich pískotu od předmětů (především kořisti) – podobně funguje sonar

  (ultrazvukové vlny o kmitočtu od 14 000 do 100 000 hertzů a vypouští je z nosu nebo otevřených úst)
* chybějící dráp na druhém prstu přední končetiny
* jejich uši netvoří uzavřený kruh
* mají ostré zuby, zejména stoličky
* dosahují menších rozměrů
Netopýři se živí hmyzem, krví, malými savci a rybami.
Většina netopýrů je aktivní v noci nebo za soumraku. Oči většiny druhů jsou sice malé a špatně vyvinuté, ale netopýři s nimi vidí, především na vzdálenost přesahující schopnost echolokace.

zdroj: wikipedia

Ze sídla kolonie netopýrů v podkroví budovy "důchod"  - po opuštění půdních prostor na hlavní zámecké budově a podkroví kaple při rekonstrukci: 

 

 Druh: netopýr velký (Myotis myotis)

 

 

 

Při rekonstrukci krovu budovy Na Výsluní v roce 2012 bylo pamatováno na vletové místo pro netopýry:


Ochrana netopýrů

Netopýři jsou ohrožení živočichové.

V České  republice se vyskytuje 23 druhů netopýrů a všechny jsou zákonem chráněné (Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.) Pro jakoukoliv manipulaci s netopýry nebo zásah na jejich stanovišti je proto třeba souhlasu orgánů ochrany přírody (MŽP, odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, správy CHKO nebo NP). Náš stát je zavázán chránit netopýry rovněž na základě mezinárodních dohod (např. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů). 

zdroj: wikipediaRůzné: pavouk