icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Zámecká budova Tisk článku    

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]

Zámecká budova z roku 1672
Žampach

 


Panoramatická fotografie - zámecké nádvoří


více fotografií z obrazu - zámecký areál kolem roku 1840 - zde


ZÁMEK ŽAMPACH
Původně tvrz doložená před rokem 1600 pod hradem Žampach (gotický hrad na vedlejším homolovitém návrší z přelomu 13. a 14. století). Z roku 1672 pak pochází přestavba tvrze na raně barokní zámek - letní rezidenci královéhradeckých jezuitů. K výstavbě zámku bylo použito materiálu ze zpustlého hradu. V  r. 1701 - 1713 byla k severnímu zámeckému křídlu přistavěna raně barokní kaple sv. Bartoloměje. Po stavebních úpravách zArchivní fotografie -  rok 1923 18. a 19. stol. získala budova zámku postupně dnešní půdorys ve tvaru písmene E.

        Nejvýznamnějšími majiteli žampašského zámku byli manželé Anna Gustava a František Lützowovi (1884 – 1932), jejichž erb je umístěnna severní straně zámku. Z této doby pochází poslední větší přestavbu zámku. František Lützow (*1849 †1916) byl znalcem českých dějin a literatury. Zde na žampašském zámku vznikla většina jeho vědeckých a historických prací, které významně přispěly k propagaci české kulturu v Anglii a Americe. Pohled směr hradní vrch v r. 2013.

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny (soubor PDF ke stažení)

        Nejhodnotnější částí zámeckého komplexu je barokní kaple sv. Bartoloměje, která je registrovanou kulturní památkou. Celková oprava kaple zahrnující výměnu zákl. konstrukcí a statické zajištění byla zahájena v r. 1992. Současně byl restaurován mobiliář, který je součástí dnešního interiéru kaple. Kaple slouží pro duchovní a kulturní aktivity obyvatel zdejšího domova a také je prostorem společných veřejných koncertů a akcí. 

                                                        Katastrální mapa pozemků - stav r.1840 (PDF)   Detail z mapy - zámecký areál - v r.1840(JPG)      


V letech  2006 - 2008  proběhla celková rekonstrukce zámecké budovy jejímž účelem bylo také obnova a zachování kulturních a památkových hodnot této  budovy, která od roku 1967 slouží potřebám  zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené občany.


Více z historie:  Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny (autor: Jan F. Křivohlávek, soubor PDF ke stažení)

                         Přepis strojopisu z roku 2013 - zdepanoramatické snímky zámecké budovy 


Fotoalbum z let 1892 - 1896 


VÝBĚR Z DOKUMENTACE REKONSTRUKCE ZÁMECKÉ BUDOVY V LETECH 2006 - 2008                                  Základní údaje stavby [PDF]

Restaurátorský průzkum omítkových vrstev -  I. etapa - akad. mal. a restaurátoři Šárka a Petr Bergerovi, 2006

Restaurátorský průzkum omítkových vrstev - II. etapa - akad. mal. a restaurátoři Bergerovi, 2007(soubor PDF)

                                                                                      II. etapa - výběr z fotodokumentace

Restaurátorský průzkum - soupis malovaných trámů - akad. mal. a restaurátoři Bergerovi, 2007 (soubor PDF)

Restaurátorská zpráva     - malířská úprava kleneb - akad. mal. a restaurátoři  Bergerovi, 2007 (soubor PDF)

Restaurátorská zpráva - úprava histor. konstr. dřev. prvků - akad. mal. a rest. Šárka a Petr Bergerovi, 2008 (soubor PDF)

Restaurátorská zpráva - barevná úprava dřev. stropu v č.210 - akad. mal. a rest. Šárka a Petr Bergerovi, 2008 (soubor PDF)

Restaurátorská zpráva - rest. práce na malovaných trámech - akad. mal. a rest. Bergerovi, 2008 (soubor PDF)

Restaurátorská zpráva - transfer a restaur. fragmentů  maleb - akad. mal. a rest. Bergerovi, 2008 (soubor PDF)

Dendrochronologický průzkum dřeva konstrukcí krovů a stropů zámecké budovy - Josef Kyncl, 2006
Pasportizace památkově cenných prvků zámecké budovy, stav před rekonstrukcí v r. 2006, Ing. Tomáš Friš 

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy – 2007 – část 2

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy – 2007 – část 3

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy – 2007 – část 4

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy – 2007 – část 5

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy – 2007 – část 6

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy – 2008 – část 7

Archiv – fotodokumentace stavby – Rekonstrukce hlavní zámecké budovy – 2008 – část 8


BUDOVA NA VÝSLUNÍ (dříve "důchod"), rekonstrukce v letech 2016 - 2017 pro potřeby nové sociální služby:

Archiv - z fotodokumentace stavby - galerie

Hospodářský dvůr zámku - dům č.p.2 (Na Výsluní - "důchod") - stavebně-historický průzkum, zpráva, Ing.arch. Eliška Racková, 2010 (PDF)FOTODOKUMENTACE:

Zámecká budova po celkové rekonstrukci - otevření - 16. října 2008 - fotografie.Výběr z archivních nálezů během stavby:  účetní kniha z r.1883                         kování a spojovací prvky

                                                                kolonie netopýrů                                        oltář - dílce  dřevořezby

                                                                vitráže, kachle, kování a dřev. díly           nálezy mincí

                                                                Z dokumentace  záchranného průzkumu:  Šárka a Petr Bergerovi, ak. mal. rest.

                                                                Z dokumentace restaurátorských prací - Stanislav Malý a Karel Krátký, akad. sochař


Z instalcí archivních nálezů v interiéru zámku (vitríny, expozice) - vstoupit na náhled

Zpracováno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ÚOP Pardubice (Ing. Jiří Slavík) , 31.08.2007


  Více archivních - historických fotografií v naší fotogalerii - archiv - zámek.
 

 
 Pohled na zámeckou budovu od křižovatky, 2002
 
  Pohled na zámeckou budovu z doplního zámeckého parku, 2002
 
   Pohled na zámeckou budovu v době rekonstrukce zámecké zdi, 2002
 
  Zámecké nádvoří, 2002

Zámecké nádvoří po rekonstrukci - zima, 2010


Více archivních - historických fotografií v naší fotogalerii - archiv - zámek.


01_IMG_5553_hdr.jpg 02_IMG_5568_hdr__2_.jpg 03_IMG_5547_hdr.jpg 03_IMG_5559_hdr.jpg

Více z nočních fotografií