text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_6582 IMG_6640 IMG_6602 IMG_8803 IMG_6659 IMG_8676 IMG_8768 IMG_8653 IMG_8764 IMG_8742 IMG_8712 IMG_8773 IMG_8801 IMG_8713 IMG_8800 20231129 20231129 jarmark_ IMG_6486 IMG_6663 20231129 20231129 IMG_6560 20231129 IMG_8670 IMG_6578 IMG_8659 IMG_8686 IMG_8700 IMG_8654 IMG_8732 IMG_6655 IMG_8734 IMG_8707 IMG_8660 IMG_6448 IMG_6575 20231129 IMG_8706 IMG_8769 IMG_8807 IMG_6611 IMG_6627 IMG_8738 IMG_8719 IMG_8669 IMG_8802 IMG_6502 20231129 IMG_8751 IMG_6517 IMG_8691 IMG_8737 IMG_6484 IMG_8701 IMG_6756 IMG_6598 IMG_8702 000.jpg IMG_6567 IMG_6461 IMG_6498 IMG_8723 IMG_6739 IMG_8672 IMG_6471 IMG_6745 IMG_6548 20231129 IMG_8788 IMG_8739 IMG_6735 IMG_6689 IMG_8696 IMG_6672 IMG_8808 IMG_6566 IMG_6750 IMG_6570 IMG_8684 IMG_6477 IMG_8661 IMG_8709 IMG_8756 IMG_8733 20231129 IMG_8725 IMG_8760 IMG_6678 IMG_6523 IMG_8720 IMG_8690 IMG_8658 IMG_6591 IMG_6467 20231129 IMG_8699 IMG_8804 IMG_6562 IMG_6540 20231129 IMG_8806 IMG_6458 IMG_8685 IMG_8754 IMG_8772 IMG_6607 IMG_6490 IMG_8667 IMG_8704 IMG_6589 IMG_6704 IMG_8765 IMG_8705 IMG_8791 IMG_6494 IMG_6718 IMG_6644 IMG_8762 IMG_6743 IMG_8749 IMG_8665 IMG_8681
Pancíř Smanický ze Žampachu Tisk článku    
 

Pancíř Smanický ze Žampachu

 

Kol Žampachu kupci jedou tvrdě, těžce.
Těžké látky nesou, nesou plné měšce.
Těžce, takže noha sotva nohu stihá,
ale v houští Pancíř zrádně s chasou číhá.

Hoj, ty chaso rychle spusť se na kupčíky
a kde odpor najdeš, chop se na ně dýky,
posbírej jim těžké krumplování,
podle lovu, peněz bude hodování.

Chutě udeř na ně beze strachu
věz, že tobě velí Pancíř ze Žampachu.
Pán a rytíř statný v míru i ve sváře,
který zlatý řetěz dostal od císaře.

Pancíř, který život s mečem v ruce prožil,
který krunýř ani v spánku neodložil,
Pancíři mír země věru již se hnusí,
zlato chce on míti, zlato míti musí.

Hoj, pane Smanický se zlou ses potázal,
kupčíky dnes doprovodit Karel kázal,
doprovodit kázal a sám přišel taky,
vysvobodit kupce, stíhat dravé ptáky.

Zbojníku, teď čeleď tvá mu neuteče,
chytne on Tě, Jene, a Tvůj Žampach zteče!
Pancíř jímal kupce, leč než přišlo ráno,
bylo také jemu chlapstvo pojímáno.

A uprostřed chlapů kráčí Pancíř starý,
jestřáb černošedý s krvavými spáry,
na krunýři černém zlatý řetěz nese,
neznal co je bázeň, teď se chví a třese...

"Pancíři", dí Karel "dnes se mi lov zdařil,
přízeň beru tobě, kterous lupem zmařil,
co ti slávou bylo, hanbou má se státi,
řetěz máš, chci ti ještě hřebík dáti."

Katovi pak velí: "Slyš bez meškáni,
ať vykonáš pilně moje přání,
na žampašské brané dle rozkazu mého,
pověsíš Pancíře, lotra Smanického.

Pověsíš jej na ten řetěz darovaný,
na pokutu přísnou pro chlapy a pány.
On, jenž chloubou býval, výstrahou má býti,
že chci v zemi spravedlnost míti.

Jak jsem Žampach rozbil, tak chci pro výstrahu
rozbít každé hnízdo zbojníků a vrahů,
a co Karel velel, vykonáno katem,
už tam visí Pancíř na řetěze zlatém.

Z lidové tvorby


Letopisy, legendy a pověsti - zpět na hlavní článek - zde