text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
Pancíř Smanický ze Žampachu Tisk článku    
 

Pancíř Smanický ze Žampachu

 

Kol Žampachu kupci jedou tvrdě, těžce.
Těžké látky nesou, nesou plné měšce.
Těžce, takže noha sotva nohu stihá,
ale v houští Pancíř zrádně s chasou číhá.

Hoj, ty chaso rychle spusť se na kupčíky
a kde odpor najdeš, chop se na ně dýky,
posbírej jim těžké krumplování,
podle lovu, peněz bude hodování.

Chutě udeř na ně beze strachu
věz, že tobě velí Pancíř ze Žampachu.
Pán a rytíř statný v míru i ve sváře,
který zlatý řetěz dostal od císaře.

Pancíř, který život s mečem v ruce prožil,
který krunýř ani v spánku neodložil,
Pancíři mír země věru již se hnusí,
zlato chce on míti, zlato míti musí.

Hoj, pane Smanický se zlou ses potázal,
kupčíky dnes doprovodit Karel kázal,
doprovodit kázal a sám přišel taky,
vysvobodit kupce, stíhat dravé ptáky.

Zbojníku, teď čeleď tvá mu neuteče,
chytne on Tě, Jene, a Tvůj Žampach zteče!
Pancíř jímal kupce, leč než přišlo ráno,
bylo také jemu chlapstvo pojímáno.

A uprostřed chlapů kráčí Pancíř starý,
jestřáb černošedý s krvavými spáry,
na krunýři černém zlatý řetěz nese,
neznal co je bázeň, teď se chví a třese...

"Pancíři", dí Karel "dnes se mi lov zdařil,
přízeň beru tobě, kterous lupem zmařil,
co ti slávou bylo, hanbou má se státi,
řetěz máš, chci ti ještě hřebík dáti."

Katovi pak velí: "Slyš bez meškáni,
ať vykonáš pilně moje přání,
na žampašské brané dle rozkazu mého,
pověsíš Pancíře, lotra Smanického.

Pověsíš jej na ten řetěz darovaný,
na pokutu přísnou pro chlapy a pány.
On, jenž chloubou býval, výstrahou má býti,
že chci v zemi spravedlnost míti.

Jak jsem Žampach rozbil, tak chci pro výstrahu
rozbít každé hnízdo zbojníků a vrahů,
a co Karel velel, vykonáno katem,
už tam visí Pancíř na řetěze zlatém.

Z lidové tvorby


Letopisy, legendy a pověsti - zpět na hlavní článek - zde