text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG_4211 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231 IMG_4210
Metodika měření Tisk článku    

Průměrné měsíční teploty v Arboretu Žampach                                                                                    Zpět na data aktuální rok


UMÍSTĚNÍ TEPLOTNÍHO ČIDLA a POUŽITÁ METODIKA MĚŘENÍ HODNOT - HISTORIE:

  Umístění čidla - mapka.

Do 30.6. 2010 (1)
Hodnoty byly získávány pomocí meteorologické stanice - MATRIX II a počítačově zpracovávány pomocí SW  - WS 2308-LED.

Čidlo stanice bylo umístěno v blízkosti budovy zahradnictví domova a teploty byly zaznamenávány 24x za 24 hodin (v každou celou hodinu). Teploty uváděné u záznamu z webové kamery jsou snímány čidlem, které bylo umístěno původně na střeše objektu bytovka (poblíž horního parku).

Průměrná denní teplota – je vypočítaná z hodnot naměřených v 7, 14 a 21 hodin(x+y+z=X:3=průměrná denní teplota).

Minimální teplota za 24 hodin – je vypočítaná (vysledovaná) jako nejnižší teplota naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23.hodiny); zaznamenáno m.stanicí - tabulky

Maximální teplota za 24 hodin - je vypočítaná (vysledovaná) jako nejvyšší teplota naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23.hodiny); zaznamenáno m.stanicí – tabulky

Hodnoty jsou zaznamenávány v tabulkách,každý měsíc proběhne vyhodnocení průměrné denní teploty v předcházejícím měsíci (všechny naměřené průměrné teploty v daném měsíci : počtem dní v daném měsíci = průměrná denní měsíční teplota),dále dle tabulek je vyhodnocena nejnižší a nejvyšší naměřená teplota v předešlém měsíci a zapsaná do tabulek jako minimální a maximální teplota měsíce. Od 1.7. 2010 (2)

byly teploty on-line registrovány čidlem umístěným na střeše budovy - bytovka č.p.8 (při  změně teploty záznam každých 15 min).

Odkaz na hodnoty: zde

Odkaz na graf: GRAF

Metodika výpočtu zůstala shodna.


Od 13.12. 2013 (3)

bylo čidlo přemístěno do velkého zahradního altánu ve vnitřním parkovém areálu domova (naměřené teploty nemohou být ev. ovlivněny žádným zdrojem tepla z budovy).


Od 11/2016

Upřesněný výpočet denních průměrných teplot z historie záznamu teplot ve dni (každých 15 min, je-li změna teploty). Z denních průměrných teplot se provádí nadále výpočet průměrné měsíční teploty.


Příklad grafického výstupu (03.08. 2013)

Příklad grafického výstupu (04.02. 2012)Příklad grafického výstupu (leden - 2007)