text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20230815 20230907 _01_2023 20230523 20230815 vyuziti_ 20230530 20230614 20230613 20230605 20230613 20230519 20230815 20230524 20230815 destovka ____2023 20230907 20230802 20230613 20230530 20230613 _2023080 20230531 20230519 20230727 20230613 20230613 20230619 20230605 20230517 20230522 20230815 _2023073 20230619 20230907 20230815 20230523 20230815 IMG_2023 _05_5454 IMG_2023 20230815 dest_202 20230802 20230815 20230815 _2023051 20230907 20230531 20230504 20230522 _2023090 20230613 _2023051 20230815 20230503 _2023090 20230531 20230613 _2023090 20230523 20230519 20230517 20230907 __202305 20230503 20230907 20230815 20230727 20230727 20230724 20230614 20230727 _2023052 20230605 20230815 20230907 20230801 20230815 20230731 20230815 20230815 20230907 _2023080 _2023080 20230525 20230605 20230530 20230420 20230512 20230420 20230605 nadrz1.j 20230613 _2023060 _2023060 20230815 20230412 20230801 20230815 20230412 20230518 20230523 _2023073 20230727 20230523 20230503 20230613 __202308 20230613 20230613 ___20230 20230815 20230815 20230519 20230517 _04_6546 20230613 20230613 20230802 20230815 20230613 20230613 20230518 _02_13.j 20230412 _03_6546 _06_2023 20230530 20230815 20230503 20230802 IMG_2023 20230613 20230530 20230519 _2023080 20230503 20230613 _00_2023 20230605 20230815 20230517 IMG_2023 20230727 20230619 20230619 _2023080 20230419 20230531 20230613 20230512 20230614 20230614 20230530 20230904 20230815 20230525 ____2023 20230907 20230613 _02_2023 20230907 20230619 __studna 20230530 20230412 20230512 20230531 20230518
Metodika měření Tisk článku    

Průměrné měsíční teploty v Arboretu Žampach                                                                                    Zpět na data aktuální rok


UMÍSTĚNÍ TEPLOTNÍHO ČIDLA a POUŽITÁ METODIKA MĚŘENÍ HODNOT - HISTORIE:

  Umístění čidla - mapka.

Do 30.6. 2010 (1)
Hodnoty byly získávány pomocí meteorologické stanice - MATRIX II a počítačově zpracovávány pomocí SW  - WS 2308-LED.

Čidlo stanice bylo umístěno v blízkosti budovy zahradnictví domova a teploty byly zaznamenávány 24x za 24 hodin (v každou celou hodinu). Teploty uváděné u záznamu z webové kamery jsou snímány čidlem, které bylo umístěno původně na střeše objektu bytovka (poblíž horního parku).

Průměrná denní teplota – je vypočítaná z hodnot naměřených v 7, 14 a 21 hodin(x+y+z=X:3=průměrná denní teplota).

Minimální teplota za 24 hodin – je vypočítaná (vysledovaná) jako nejnižší teplota naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23.hodiny); zaznamenáno m.stanicí - tabulky

Maximální teplota za 24 hodin - je vypočítaná (vysledovaná) jako nejvyšší teplota naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23.hodiny); zaznamenáno m.stanicí – tabulky

Hodnoty jsou zaznamenávány v tabulkách,každý měsíc proběhne vyhodnocení průměrné denní teploty v předcházejícím měsíci (všechny naměřené průměrné teploty v daném měsíci : počtem dní v daném měsíci = průměrná denní měsíční teplota),dále dle tabulek je vyhodnocena nejnižší a nejvyšší naměřená teplota v předešlém měsíci a zapsaná do tabulek jako minimální a maximální teplota měsíce. Od 1.7. 2010 (2)

byly teploty on-line registrovány čidlem umístěným na střeše budovy - bytovka č.p.8 (při  změně teploty záznam každých 15 min).

Odkaz na hodnoty: zde

Odkaz na graf: GRAF

Metodika výpočtu zůstala shodna.


Od 13.12. 2013 (3)

bylo čidlo přemístěno do velkého zahradního altánu ve vnitřním parkovém areálu domova (naměřené teploty nemohou být ev. ovlivněny žádným zdrojem tepla z budovy).


Od 11/2016

Upřesněný výpočet denních průměrných teplot z historie záznamu teplot ve dni (každých 15 min, je-li změna teploty). Z denních průměrných teplot se provádí nadále výpočet průměrné měsíční teploty.


Příklad grafického výstupu (03.08. 2013)

Příklad grafického výstupu (04.02. 2012)Příklad grafického výstupu (leden - 2007)