text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
44094998 44091985 IMG_6816 IMG_9361 IMG_6808 IMG_6793 IMG_6767 IMG_6838 __IMG_68 20240511 IMG_9365 IMG_9371 _IMG_684 IMG_6764 44091459 20240511 IMG_9378 IMG_9376 IMG_9375 IMG_6802 IMG_6759 44090807 IMG_6836 20240511 IMG_9382 IMG_6819 IMG_9360 IMG_6772 IMG_9373 44092847 _IMG_684 IMG_6760 IMG_6801 IMG_6825 IMG_9358 IMG_6839 IMG_6806 IMG_6778 IMG_6837 IMG_9366 IMG_6831 IMG_9388 IMG_6787 44092847 IMG_6843 IMG_6829 20240511 IMG_9385 44091589 ___IMG_6 IMG_6768 IMG_6775 IMG_6826 IMG_6770 20240511
Metodika měření Tisk článku    

Průměrné měsíční teploty v Arboretu Žampach                                                                                    Zpět na data aktuální rok


UMÍSTĚNÍ TEPLOTNÍHO ČIDLA a POUŽITÁ METODIKA MĚŘENÍ HODNOT - HISTORIE:

  Umístění čidla - mapka.

Do 30.6. 2010 (1)
Hodnoty byly získávány pomocí meteorologické stanice - MATRIX II a počítačově zpracovávány pomocí SW  - WS 2308-LED.

Čidlo stanice bylo umístěno v blízkosti budovy zahradnictví domova a teploty byly zaznamenávány 24x za 24 hodin (v každou celou hodinu). Teploty uváděné u záznamu z webové kamery jsou snímány čidlem, které bylo umístěno původně na střeše objektu bytovka (poblíž horního parku).

Průměrná denní teplota – je vypočítaná z hodnot naměřených v 7, 14 a 21 hodin(x+y+z=X:3=průměrná denní teplota).

Minimální teplota za 24 hodin – je vypočítaná (vysledovaná) jako nejnižší teplota naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23.hodiny); zaznamenáno m.stanicí - tabulky

Maximální teplota za 24 hodin - je vypočítaná (vysledovaná) jako nejvyšší teplota naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23.hodiny); zaznamenáno m.stanicí – tabulky

Hodnoty jsou zaznamenávány v tabulkách,každý měsíc proběhne vyhodnocení průměrné denní teploty v předcházejícím měsíci (všechny naměřené průměrné teploty v daném měsíci : počtem dní v daném měsíci = průměrná denní měsíční teplota),dále dle tabulek je vyhodnocena nejnižší a nejvyšší naměřená teplota v předešlém měsíci a zapsaná do tabulek jako minimální a maximální teplota měsíce. Od 1.7. 2010 (2)

byly teploty on-line registrovány čidlem umístěným na střeše budovy - bytovka č.p.8 (při  změně teploty záznam každých 15 min).

Odkaz na hodnoty: zde

Odkaz na graf: GRAF

Metodika výpočtu zůstala shodna.


Od 13.12. 2013 (3)

bylo čidlo přemístěno do velkého zahradního altánu ve vnitřním parkovém areálu domova (naměřené teploty nemohou být ev. ovlivněny žádným zdrojem tepla z budovy).


Od 11/2016

Upřesněný výpočet denních průměrných teplot z historie záznamu teplot ve dni (každých 15 min, je-li změna teploty). Z denních průměrných teplot se provádí nadále výpočet průměrné měsíční teploty.


Příklad grafického výstupu (03.08. 2013)

Příklad grafického výstupu (04.02. 2012)Příklad grafického výstupu (leden - 2007)