text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
____IMG_ IMG_5204 __IMG_49 IMG_4963 _I_MG_49 IMG_4952 _IMG_495 IMG_5084 IMG_4967 IMG_4981 __IMG_49 _IMG_520 IMG_4936 IMG_4916 _IMG_490 ___IMG_5 IMG_5196 IMG_5092 IMG_5005 zIMG_490 IMG_5138 IMG_4988 ____IMG_ IMG_5205 IMG_4957 IMG_4993 IMG_5213 IMG_5037 _IMG_502 IMG_4964 IMG_5033 _IMG_520 Herni_sy IMG_5199 __IMG_49 ___IMG_4 __IMG_49 IMG_5081 IMG_4939 IMG_5195 Herni_sy IMG_5035 IMG_5208 IMG_5104 IMG_4906 _IMG_490 zIMG_496 IMG_4920 IMG_5042 IMG_4941 ____IMG_
Návštěvní řád veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach  Tisk článku    

Kliknutím zobrazíte plánek arboreta!
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

 

Vážení návštěvníci !

Herní zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach jsou určena především pro hru a odpočinek obyvatel Domova pod hradem Žampach. Současně jsou vymezená herní zařízení přístupná veřejnosti.

Pro příjemný pobyt Vašich dětí a dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování pokynů tohoto návštěvního řádu, vydaného v souladu s obecně platnou vyhláškou o ochraně veřejné zeleně.

Jednotlivé herní prvky jsou určeny dětem od 3  let  věku.  Děti mladší 6ti let musí být v doprovodu dospělé osoby.

Domov pod hradem Žampach nezodpovídá za škody, které si uživatel způsobí nepřiměřeným chováním na herních zařízeních.

Je zakázáno používat herních zařízení, které vykazují vadu nebo poškození.

Využívání veřejných herních zařízení v areálu je bezplatné, pouze v případě zapůjčení herních doplňků může být provozovatelem vyžadována  přiměřená finanční nebo  věcná vratná záloha.

Venkovní herní zařízení jsou přístupna pouze v denní době. Z bezpečnostních důvodů  zařízení  nepoužívejte, pokud je kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené !

Uživatelé herních zařízení jsou povinni  řídit se současně  také pokyny Návštěvního řádu Arboreta Žampach.


Žádáme uživatele herních zařízení a osoby zajišťující dohled nad dětmi, aby dodržovali dále tyto pokyny:

1. Herní zařízení je dovoleno používat k činnostem, pro které jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobena a vybavena.

2. Uživatelé herních zařízení  musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, pokud je stanovena limitem pro jednotlivá zařízení výrobcem:

         Věž se skluzavkou, vahadlová houpačka:

                 -  určena pro děti ve věku od 3 do 12 let věku s předpokládanou hmotností do 60 kg

         Pružinové kolébačky:
                 -  určeny pro děti od 3 do 10 let věku s předpokládanou hmotností do 60 kg

         Vláček uhláček:

                 -  určena pro děti ve věku od 3 do 12 let věku

         Trampolína:     provozní řád pro trampolínu | PDF |

             Nepřekračujte maximální povolené zatížení trampolíny 90 kg.

             Trampolínu nelze používat po setmění, pokud není dostatečně osvětlena.

             Pokud je trampolína zakryta ochrannou plachtou, nelze ji používat.

             Trampolínu nelze používat při dešti, mrazu a sněhu. Povrch musí být zcela suchý.

             Na trampolíně je zakázáno:

                      - vnášet ostré předměty, ani v kapsách

                      - vstupovat v obuvi

                      - děti vstupovat bez dohledu dospělé osoby

                      - skákat salta a jiné nebezpečné skoky

              Na trampolíně může skákat pouze jedna osoba.

         Zahradní bazén: má samostatný provozní řád: Provozní řád - zahradní bazén

3. Je zakázáno poškozování herních zařízení. V případě jakékoliv závady na herním zařízení je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit 

     provozovateli, který zodpovídá za údržbu, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné revize herních prvků.

4. Místo pro třídění odpadu je na terase TIC Žampach


Uživatelé herních zařízení a osoby zajišťující dohled nad dětmi jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Domova pod hradem Žampach a dále sami upozorňovat pracovníky domova v případě shledání problémů a mimořádných situací týkajících se péče o obyvatele Domova pod hradem Žampach.
                                  Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla tohoto  návštěvního  řádu.

V Žampachu dne 1.11.2007                                                                                                                      náhledy na herní zařízení v areálu


NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD - dokument ke stažení  | PDF |


Dále     NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ARBORETA DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

       Dokument  Návštěvní řád - botanický skleník Arboreta Žampach

             Provozní řád internetovího klubu Turistického informačního centra ŽampachDokument Provozní řád veřejné WIFI

       Dokument  Provozní řád - zahradní bazén

       Dokument  Provozní řád - sportovní hřiště s umělým povrchem Conipur

       Dokument  Provozní řád - herní kout pro malé děti - Javorka

       Dokument  Návštěvní řád - zookoutek - ovce kamerunská

       Dokument  Návštěvní řád - smyslový park


ZÁVĚSNÉ (RUSKÉ KUŽELKY) – PRAVIDLA HRY | PDF |