text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20230815 20230907 _01_2023 20230523 20230815 vyuziti_ 20230530 20230614 20230613 20230605 20230613 20230519 20230815 20230524 20230815 destovka ____2023 20230907 20230802 20230613 20230530 20230613 _2023080 20230531 20230519 20230727 20230613 20230613 20230619 20230605 20230517 20230522 20230815 _2023073 20230619 20230907 20230815 20230523 20230815 IMG_2023 _05_5454 IMG_2023 20230815 dest_202 20230802 20230815 20230815 _2023051 20230907 20230531 20230504 20230522 _2023090 20230613 _2023051 20230815 20230503 _2023090 20230531 20230613 _2023090 20230523 20230519 20230517 20230907 __202305 20230503 20230907 20230815 20230727 20230727 20230724 20230614 20230727 _2023052 20230605 20230815 20230907 20230801 20230815 20230731 20230815 20230815 20230907 _2023080 _2023080 20230525 20230605 20230530 20230420 20230512 20230420 20230605 nadrz1.j 20230613 _2023060 _2023060 20230815 20230412 20230801 20230815 20230412 20230518 20230523 _2023073 20230727 20230523 20230503 20230613 __202308 20230613 20230613 ___20230 20230815 20230815 20230519 20230517 _04_6546 20230613 20230613 20230802 20230815 20230613 20230613 20230518 _02_13.j 20230412 _03_6546 _06_2023 20230530 20230815 20230503 20230802 IMG_2023 20230613 20230530 20230519 _2023080 20230503 20230613 _00_2023 20230605 20230815 20230517 IMG_2023 20230727 20230619 20230619 _2023080 20230419 20230531 20230613 20230512 20230614 20230614 20230530 20230904 20230815 20230525 ____2023 20230907 20230613 _02_2023 20230907 20230619 __studna 20230530 20230412 20230512 20230531 20230518
Návštěvní řád veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach  Tisk článku    

Kliknutím zobrazíte plánek arboreta!
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

 

Vážení návštěvníci !

Herní zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach jsou určena především pro hru a odpočinek obyvatel Domova pod hradem Žampach. Současně jsou vymezená herní zařízení přístupná veřejnosti.

Pro příjemný pobyt Vašich dětí a dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování pokynů tohoto návštěvního řádu, vydaného v souladu s obecně platnou vyhláškou o ochraně veřejné zeleně.

Jednotlivé herní prvky jsou určeny dětem od 3  let  věku.  Děti mladší 6ti let musí být v doprovodu dospělé osoby.

Domov pod hradem Žampach nezodpovídá za škody, které si uživatel způsobí nepřiměřeným chováním na herních zařízeních.

Je zakázáno používat herních zařízení, které vykazují vadu nebo poškození.

Využívání veřejných herních zařízení v areálu je bezplatné, pouze v případě zapůjčení herních doplňků může být provozovatelem vyžadována  přiměřená finanční nebo  věcná vratná záloha.

Venkovní herní zařízení jsou přístupna pouze v denní době. Z bezpečnostních důvodů  zařízení  nepoužívejte, pokud je kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené !

Uživatelé herních zařízení jsou povinni  řídit se současně  také pokyny Návštěvního řádu Arboreta Žampach.


Žádáme uživatele herních zařízení a osoby zajišťující dohled nad dětmi, aby dodržovali dále tyto pokyny:

1. Herní zařízení je dovoleno používat k činnostem, pro které jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobena a vybavena.

2. Uživatelé herních zařízení  musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, pokud je stanovena limitem pro jednotlivá zařízení výrobcem:

         Věž se skluzavkou, vahadlová houpačka:

                 -  určena pro děti ve věku od 3 do 12 let věku s předpokládanou hmotností do 60 kg

         Pružinové kolébačky:
                 -  určeny pro děti od 3 do 10 let věku s předpokládanou hmotností do 60 kg

         Vláček uhláček:

                 -  určena pro děti ve věku od 3 do 12 let věku

         Trampolína:     provozní řád pro trampolínu | PDF |

             Nepřekračujte maximální povolené zatížení trampolíny 90 kg.

             Trampolínu nelze používat po setmění, pokud není dostatečně osvětlena.

             Pokud je trampolína zakryta ochrannou plachtou, nelze ji používat.

             Trampolínu nelze používat při dešti, mrazu a sněhu. Povrch musí být zcela suchý.

             Na trampolíně je zakázáno:

                      - vnášet ostré předměty, ani v kapsách

                      - vstupovat v obuvi

                      - děti vstupovat bez dohledu dospělé osoby

                      - skákat salta a jiné nebezpečné skoky

              Na trampolíně může skákat pouze jedna osoba.

         Zahradní bazén: má samostatný provozní řád: Provozní řád - zahradní bazén

3. Je zakázáno poškozování herních zařízení. V případě jakékoliv závady na herním zařízení je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit 

     provozovateli, který zodpovídá za údržbu, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné revize herních prvků.

4. Místo pro třídění odpadu je na terase TIC Žampach


Uživatelé herních zařízení a osoby zajišťující dohled nad dětmi jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Domova pod hradem Žampach a dále sami upozorňovat pracovníky domova v případě shledání problémů a mimořádných situací týkajících se péče o obyvatele Domova pod hradem Žampach.
                                  Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla tohoto  návštěvního  řádu.

V Žampachu dne 1.11.2007                                                                                                                      náhledy na herní zařízení v areálu


NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD - dokument ke stažení  | PDF |


Dále     NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ARBORETA DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

       Dokument  Návštěvní řád - botanický skleník Arboreta Žampach

       Dokument  Provozní řád veřejné WIFI

       Dokument  Provozní řád - zahradní bazén

       Dokument  Provozní řád - sportovní hřiště s umělým povrchem Conipur

       Dokument  Provozní řád - herní kout pro malé děti - Javorka

       Dokument  Návštěvní řád - zookoutek - ovce kamerunská

       Dokument  Návštěvní řád - smyslový park