text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
OLŠE ŠEDÁ (90) Alnus incana 'Aurea' Tisk článku    

   

 

Arboretum Žampach

  DŘEVINY DOLNÍHO PARKU


(90) OLŠE ŠEDÁ   Alnus incana 'Aurea'


ZÁKLADNÍ INFORMACE O TOMTO DRUHU:

    Rod olše (Alnus), podobně jako další „jehnědovité“ dřeviny, kterými jsou břízy či lísky, můžeme zahrnout do jedné čeledi a to břízovitých.Všichni tito zástupci jsou charakterističtí zejména dlouhými, převislými samčími jehnědami, které většinou rozkvétají před rašením listů. Rozpoznání olší je snadné dle šišticovitého plodenství, které setrvává na stromě po celý rok. 

     Rod olše (Alnus) obsahuje asi 25 – 35 druhů, kterými jsou zejména jednodomé opadavé stromy nebo keře, dorůstající až 30 m výšky, rozšířené zejména v mírném pásmu severní polokoule, několik druhů se vyskytuje též v horách Střední a Jižní Ameriky. 

     Listy mají střídavě postavené, celokrajné až zoubkované, květy jednopohlavné, uspořádané jednotlivě nebo ve svazečcích. Výrazné samčí jehnědy jsou štíhlé a převislé a vytvářejí se narozdíl od samičích již na podzim, samičí jehnědy jsou krátké a vzpřímené, většinou elipsoidní a vyvíjejí se z nich plody uspořádané v dřevnatých šišticích. 

 

      Olše lepkavá (Alnus glutinosa) je hojná všude v Evropě, též v severní Africe, na Kavkazu a v západní Sibiři. Na svých stanovištích místy vytváří celistvé mokřadní olšové porosty. V místech s vysokou nebo kolísavou hladinou spodních vod je dokonce schopna tvořit přídavné „chůdovité“ kořeny (podobné jako u tropických dřevin). Je to až 25 m vysoký, často vícekmenný strom, jehož letorosty i listy jsou v mládí lepkavé, tvarem na špičce tupé nebo (častěji) mělce vykrojené, do 10 cm dlouhé. Jehnědy jsou uspořádány po 2 – 5, samičí vykvétají v březnu až dubnu, následné šištice jsou vejcovité, 12 – 25 mm velké, dlouze stopkaté. Pro zahradnické účely je tento druh zajímavý kromě možnosti vysazování do podmáčených stanovišť také řadou atraktivních kultivarů jako např. ve zdejším parku vysazeným kultivarem 'Laciniata',  se střihanými listy.

 

     Olše šedá (Alnus incana), původem opět z Evropy, Kavkazu a západní Sibiře, je dřevinou spíše lemující horské řeky a říčky. Je přizpůsobivější na sušší podmínky. Je vysoká až 30 m a liší se především zašpičatělými listy a protáhleji vejčitými šišticemi, které jsou tentokrát přisedlé. V naší „lokalitě u rybníčka“ lze pozorovat zajímavý okrasný kultivar ´Aurea´, který má letorosty a mladé listy zlatožluté, v zimě oranžově červené stejně jako jehnědy, které se objevují již v únoru. 

_______________

 

    Olším se nejlépe daří na vlhkých stanovištích, na březích rybníků a potoků. Jsou to cenné „pionýrské dřeviny“ (přispívají k prvotnímu zalesňování mrtvých půd, např. s cílem upevnit půdu na odvalech, čerstvých násypech a navážkách). Vynikající uplatnění nalézají zejména při rekultivacích po vytěžených uhlených slojích na Sokolovsku a Mostecku, kde připravují půdu pro dřeviny cílové.

 

    Dřevo olší je charakteristické na řezu sytě oranžovou až červenou barvou. Je křehké, lámavé a brzy se kazí („olšové dřevo“ je známé též v lidovém pojetí). Zcela jiné vlastnosti však toto dřevo získá v případě, že je trvale pod vodou, pak zčerná, ztvrdne a je takřka nezničitelné (podobně jako dřevo dubové). Proto bylo využíváno k vodním stavbám. Vzhledem k vysokému obsahu bílkovin


Více  informací o tomto druhu: 

OLŠE ALNUS

FOTOGRAFIE STROMU:

Olše š
Olše šedá - Alnus incana
Olše š
Olše šedá - Alnus incana ´Aurea´
   

Alnus incana ´Aurea´ - olše šedá (90) - celek

Alnus incana ´Aurea´ - olše šedá (90) - celek

Alnus incana ´Aurea´ - olše šedá (90) - list
Alnus incana ´Aurea´ - olše šedá (90) - list2

Alnus incana ´Aurea´ - olše šedá (90) - jehněda
Alnus incana ´Aurea´ - olše šedá (90) - jehněda

Více fotografii k tomuto druhu v galerii Arboreta