text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
SOUHLAS PRO ÚČELY OCHRANY OSOBNOSTI Tisk článku    

 


Opis tiskopisu                                                                                                                    přejít na PROHLÁŠENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 
SOUHLAS PRO ÚČELY OCHRANY OSOBNOSTI

 (souhlas s pořizováním a používáním podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů osoby)

 

Podle § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

 

Podle § 12 odst. 1 občanského zákoníku písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

 

Souhlasím podle ustanovení § 12 odst. 1 občanského zákoníku s pořizováním a používáním podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů, které se týkají mojí osoby (dále jen „materiály osobní povahy“).

 

Tento souhlas vydávám pro Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk, IČ: 00854271 pro jeho prezentační a propagační činnost a pro stejnou činnost Pardubického kraje.

 

Domov pod hradem Žampach zajistí, že pořizování a používání materiálů osobní povahy může provést pouze osoba, kterou k tomu řádným způsobem pověřil a které předem vymezil rozsah a účel vzniku těchto materiálů.

 

Tento souhlas není mojí vůlí za předpokladu, že pořizování nebo používání materiálů osobní povahy je v rozporu s obsahem tohoto souhlasu, s mými oprávněnými zájmy nebo s dobrými mravy anebo s obecně platnými právními předpisy v oblasti osobních údajů a ochrany osobnosti.

 

V Žampachu dne:                                                             podpis