icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV 2017 Tisk článku    

Více podrobností o sbírce na stránkách vyhlašovatele sbírky zde: http://www.konzumuo.cz/podporujeme/spolecne-za-usmev/  


ZDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O VÝSLEDKU SBÍRKY A VYUŽITÍ FINANČNÍ ČÁSTKY:


Domov pod hradem Žampach získal z této sbírky částku v úhrnu:

7.337,- Kč

(2.649,- z daru společnosti KONZUM a 4.688,- z vlastní sbírky od jednotlivých zákazníků)

D ě k u j e m e !


 Fotografie z využití daru
Veřejná sbírka společnosti KONZUM 2017 byla ukončena 31.12. 2017.

Děkujeme Vám za podporu našeho projektu č. 25. - finanční prostředky ze sbírky použijeme na pořízení vybavení pro službu sociálně terapeutické dílny (STD) – nástroje a materiál pro dílny.

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.                                                                  Děkujeme za Vaši podporu !


Dokument DÁRCOVSKÝ KUPON č. 25 PRO DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - JAKO SOUBOR K VYTIŠTĚN


Z finanční sbírky bude podpořeno pořízení tohoto dílenského vybavení:

     Sada řezbářských nástrojů                       10.000,- Kč/sada

     Forma pro zpracování skla                         1 000,- Kč/ks

     Forma pro práci s keramickou hlínou          1 000,- Kč/ks

     Zahradní náčiní                                              500,- Kč/ks

Fotogorafie z pracovní činnosti uživatelů ve službě sociálně terapeutické dílny:

Fotografie z činnosti služby STD. Fotografie z činnosti služby STD. Fotografie z činnosti služby STD. Fotografie z činnosti služby STD.


Dárcovské kupony lze získat v obchodech KONZUM nebo přímo v domově na Žampachu. Kopony si lze také vytisknout z našeho odkazu - zde (připravujeme). Pokud se rozhodnete přispět, necháte si daný Dárcovský kupón v prodejnách skupiny COOP - Konzum načíst a zaplatíte ho jako každé jiné zboží (30,-Kč / kupon). Přispívat je  možno opakovaně až do 31. 12. 2017.

Dárcovské kupony lze uplatnit u pokladen všech obchodů skupiny COOP: Konzum, Coop Diskont, Fortel, Konzum Market..., a to nejen v našem regionu. Prodejny skupiny COOP.


Dokument DÁRCOVSKÝ KUPON č. 25 PRO DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - JAKO SOUBOR K VYTIŠTĚN


Více podrobností o sbírce na stránkách vyhlašovatele sbírky zde: http://www.konzumuo.cz/podporujeme/spolecne-za-usmev/


Dokument Karta KONZUM - Domov pod hradem Žampach - k náhledu


   Více informací o naší službě sociálně terapeutické dílny:

Základním posláním ve službě sociálně terapeutické dílny (STD) je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

Cílem služby STD je zdokonalit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky uživatele, zejména:

          - obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky

          - usnadnit adaptaci uživatelů služby na nároky spojené se zaměstnáním

          - umožnit uživatelům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností

          - umožnit uživatelům navazování mezilidských vztahů

Popis terapeutického programu:

     Keramická dílna – práce s keramickou hlínou a související (malování, glazování, zdobení), rozvoj jemné motoriky, manipulace s jednoduchými nástroji, rozvoj tvůrčího myšlení a estetického vnímání, vnímání potřeby spolupráce a kolektivní práce (navazující úkony)

     Výtvarná dílna – výtvarné práce na drobných dekoračních předmětech, rozvoj jemné motoriky, zpracování skla, výroba vonných svící, malování, kresba, manipulace s jednoduchými nástroji, rozvoj tvůrčího myšlení a estetického vnímání, vnímání potřeby spolupráce a kolektivní práce (navazující úkony)

     Tkalcovská dílna – práce na tkalcovském stavu při zpracování pletací příze

     Pomocné hospodářství zahrada – pěstitelství, příprava sadby, údržba zeleninové a ovocné zahrady, péče o rostliny ve výsadbě, ve fóliovníku, manipulace s nástroji (zahradní technika), kolektivní práce

     Pomocné hospodářství chov zvířat – péče o hospodářská a drobná domácí zvířata (koně, osel, králíci), méně namáhavá fyzická práce, rozvoj smyslů a vnímání, rozvíjen je i pozitivní vztah k živé přírodě

     Údržba zeleně a práce v parku – údržba zeleně, travních ploch a místních komunikací a veřejných prostor (sekání, hrabání a sušení trávy, zametání, hrabání listí, úklid sněhu), používání a manipulace s jednoduchými nástrojiSbírka společnosti Konzum - Společně za úsměv 2016Přejít na základní článek - dárci, sponzoři, dobrovolníci v Domovu pod hradem Žampach