text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG_4211 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231 IMG_4210
Z restaurátorských zpráv Tisk článku    

Více z fotodokumentace


RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA K AKCI - TRANSPORT A
KONZERVACE KAMENNÝCH ČLÁNKU Z HRADU ŽAMPACH V AREÁLU DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

1. Popis architektonických prvků:
 
Především se jedná o mohutný fragment nadpraží pozdně gotického sedlového portálu s výraznou profilací. Z pohledu potencionálního příchozího jde o jeho pravou část. tento fragment pochází z pozdního období gotiky, kdy byl zbořený hrad znovu obnoven. Dále jde pravděpodobně o část profilovaného ostění, které je netypické svým složitým půdorysem. Na části profilace jsou patrné zbytky malty, která dokazuje druhotné použití prvku. Posledními architektonickými prvky jsou horizontální a vertikální část okna s falcem. Na nich jsou patrné zbytky vápenných nátěrů. Všechny prvky jsou zhotoveny z hrubého zelenožlutého pískovce s příměsí hnědých železných skvrn.

2. Popis stavu před restaurováním:
Jednotlivé prvky byly v oblasti profilace mechanicky poškozeny, na překladu a rámu okna byly patrné otvory po osazení čepů. Znečištěn od hlíny byl především fragment překladu.

3.Postup restaurátorských prací:
Jednotlivé prvky byly převezeny ke kamenné zdi ústavu a za pomocí jeřábu osazeny na betonový sokl obložený pískovcem. Spáry byly vyplněny umělým kamenem obdobné barevnosti jako originál. Celek byl opatřen konzervačním zpevňujícím a hydrofobním nátěrem. Jednotlivé prvky byly poté zafixovány pomocí kovových kramlí tak, aby nedošlo k jejich poškození. Součástí zprávy je fotodokumentace průběhu prací.

Hynek Bláha, restaurátor


RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA K AKCI TRANSPORTORTU, OSAZENÍ A RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ VSTUPNÍ BRÁNY DO AREÁLU DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

1. Popis brány:
Jedná se o druhotně použité kamenné prvky, které byly převezeny ze zadní části areálu. Jednotlivé bloky jsou zhotoveny z hrubozmného světle žlutého až nazelenalého pískovce s příměsí větších kamenných zrn. Osm bloků mělo d nároží vytesán fale pravděpodobně určený pro osazení zárubní dveří. K tomuto účelu byly bloky také použity. Brána se skládá ze dvou sloupů přibližně čtvercového půdorysu zakončených hlavicemi. Ty jsou od svého horního středu skoseny do čtyř stran. Mezi sloupy jsou osazeny dvě pískovcové desky tvořící práh. Ve spodních bocích jsou vytesány čtvercové otvory, ve kterých mohl být v minulosti zasazen trám. V některých blocích jsou patrné kruhové otvory po zvedacích kleštích. Tato technika byla také používána při stavbě gotického hradu Žampach a je možné se domnívat, že tyto bloky mohou pocházet právě odsud.

2. Stav brány před restaurováním:
Jednotlivé části brány byly v nárožích značně mechanicky poškozeny, povrch byl pokryt mechy, lišejníky a dalšími organickými i anorganickými nečistotami. Přes značný úbytek původní hmoty nebyla na tvrdém pískovci patrná koroze kamene.

3. Postup prací:
Jednotlivé části byly převezeny na určené místo a zde očištěny od nečistot v ložných plochách. Za pomocí jeřábu byly osazeny na sebe a zakončeny osazením hlavic. Celek byl poté očištěn vodou s příměsí biocidních prostředků. Spáry, poškozená nároží a rohy hlavic byly doplněny umělým kamenem obdobných vlastností jaké má originál. Umělý kámen byl přebroušen do podoby originálu a poté lokálně lazurně barevně sjednocen s okolním kamenem. Celek byl opatřen zpevňujícím a vodoodpudivým nátěrem. Součástí restaurátorské zprávy je fotodokumentace průběhu prací.

Hynek Bláha, restaurátorRESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA K AKCI RESTAUROVANÍ OSTĚNÍ V AREÁLU ZÁMKU V DOMOVĚ POD HRADEM ŽAMPACH

1. Popis ostění
 
Jedná se o kamenné ostění bez profilace. Překlad přesahuje stojky zhruba o 4 cm na každé straně. Ostění je zhotoveno ze středněhrubého šedožlutého pískovce s okrovými skvrnami.

2. Stav před restaurováním:
Stojky byly roztrhány vlivem koroze kovových pantů. Místy byla poškozeny profilace. Překlad byl nad pravou stojkou rozlomen. Pravá část překladu byla zakryta omítkou. Spodní část stojek byla vyspravena nevhodnými epoxidovými tmely. Na odlomených plochách se projevovala koroze kamene.

3. Postup restaurátorských prací:
Kovové čepy v horní části stojek nebylo možné vyjmout. Vzhledem k tomu zeje ostění chráněno stříškou, byly kovové čepy natřeny barvou. Do prasklého překladu byl preventivně vsazen nerezový čep, který zabrání případnému pohybu rozlomeného překladu. Zkorodovaný povrch kamene byl zpevněn. Místa s úbytkem hmoty byla doplněna umělým kamenem obdobné hrubosti a barevnosti jako originál. Umělý kámen byl přebroušen do podoby originálu a poté lokálně lazurně barevně sjednocen s okolním kamenem. Celek byl opatřen zpevňujícím a vodoodpudivým konzervačním nátěrem. Součástí restaurátorské zprávy je fotodokumentace provedených prací.

Hynek Bláha, restaurátor


Více z fotodokumentace