icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Základní historické mezníky Tisk článku    

Z historie ústavu a domova

- základní historické mezníky

Domova pod hradem Žampach

50 let sociálních služeb v

 Domovu pod hradem ŽAMPACH

1967 - 2017

  

        Domov pod hradem Žampach je zařízením s velkou historií a zkušeností v poskytování sociálních služeb.

V květnu roku 2017 při příležitosti 50 let sociálních služeb v Domovu pod hradem ŽAMPACH byly vydány:

Almanach - základní data z historie a současnosti poskytovaných služeb  - prohlédnout na www - zde

Dokumentární film - „Domov pod hradem více než 50 let života“ - prohlédnout na www - zde

     Společná výroční fotografie zaměstnanců a uživatelů služeb, květen 2017      velké jpg    Dokument obrázek

002_Tym_sirsiho_vedeni_Domova_pod_hradem_Zampach.jpg 003_Tym_sluzby_chranene_bydleni_a_Domku_ve_strani_Zampach.JPG 004_Uzivatele_sluzeb_v_pomocnem_hospodarstvi_-_zahradnictvi.JPG 005_Tym_-_zdravotni_sluzby_Domova_pod_hradem_Zampach.jpg
006_IMG_4369.JPG 007_Oddeleni_U_Simona.JPG 008_IMG_4226.JPG 009_IMG_4238.JPG

Fotogalerie z akce Zámecká slavnost v roce 2017


Zde uvádíme několik  dat z kronik o historii ústavu a domova:


V r. 1933 zdědila zámek Žampach Henrieta Campo-Franco , která zde žila se svým manželem, knížetem Karlem Campo-Franco*.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Archivní fotografie, r. 1970Z archivní  dokumentace.  Obrázek - kolem roku 1970.

     V roce 1950 zavedl ONV v Žamberku nad zámkem a zámeckým zařízením národní správu a zámek byl předán České katolické charitě. Charita zde měla svůj Domov pro choré a přestárlé. Od roku 1955 a pak Domov důchodců České katolické Charity.                                  

     Řádové sestřičky zde pracovaly také ještě po roce 1967, kdy se začali důchodci ze zámku stěhovat především do domovů v Červené Vodě a České Třebové.

 

    V roce 1967 se zařízení katolické charity oficiálně mění ve státní Ústav sociální péče pro mládež Žampach.    

    V roce 1969 odešly sestry řádu sv. Františka na Slovensko a přišly sestřičky řádu sv. Vincenta, které v ústavu na Žampachu pracovaly až do roku 1985.

 

    Rozsáhlá rekonstrukce ústavu prováděná za provozu byla zahájena v r.1973. V roce 1975 byly pak dokončeny centrální rozvody tepla a teplé vody a bylo tak nahrazeno vytápění jednotlivých místností kamny na uhlí a dřevo. Zásadně se tím současně zlepšují podmínky pro život obyvatel a také pracovní podmínky zaměstnanců. Více prostoruse tak získávápro zájmovou, sportovní, kulturní a společenskou činnost obyvatel. V roce 1986 byl dokončennový pavilon pro 30 chlapců přinášející vyšší kvalitu pro ubytování a živost obyvatel. V roce 1993 pracuje v ústavu celkem 37 zaměstnanců a ústav má celkem 120 obyvatel.

V říjnu v roce 1992 ústav získal právní subjektivitu (původně začleněné zařízení Okresního ústavu sociálních služeb), nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stal zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.

priloha_zpravy_01

     V roce 2004 byly strategické rozvojové cíle ústavu  zahrnuty do rozvojových investičních programů Pardubického kraje a začaly být postupně také realizovány zásadní investiční akce a modernizace celého systému poskytované péče. 
   
    28. srpna 2004
byl 
položen základní kámen Domků ve stráni Žampach  a dne 28. listopadu 2005
byl slavnostně otevřen nový areál Domků ve stráni Žampach a zahájeny tak další následné etapy celkové modernizace Ústavu sociální péče Žampach. Dokumentace z průběhu stavby.        
  

      Ústav sociální péče Žampach - Domov pod hradem Žampach směřuje systém poskytovaných služeb pro naplňování svého hlavního poslání, kterým je poskytování služby zaměřené na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporování možnosti běžného způsobu života a volby při rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťování ochrany práv uživatelů služeb. Dle základních programových dokumentů ústavu.

Rekonstrukce hlavní budovy - jaro 2007

 

           V roce 2006 bylo vybudováno v podkroví zámecké kaple nové moderní centrum pro muzikoterapii a rozvoj smyslového vnímání - Centrum snoezelen Žampach. Dokumentace z průběhu stavby.       

 

       V listopadu roku 2006 byla záhájená generální rekostrukce hlavní zámecké budovy s půdní vestavbou - zásadní etapa modernizace Domova pod hradem Žampach - největší investiční akce Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb. Dílo bylo slavnostně předáno do užívání  16. října 2008. Dokumentace z průběhu stavby.             

       Oficiální název Domov pod hradem Žampach získalo zařízení od 1.1.2007, byť byl tento název se zařízením spojován již o mnoho let dříve.

         V roce 2013 domov zahájil poskytování služby chráněné bydlení v nájemních bytech ve městě Letohrad v ul. Komenského. Od roku 2015 pak také v nájemních bytech v Letohradě v ul. Tyršova a ve městě Žamberk, ulice Českých bratří. V Letohradě od roku 2015 domov provozuje také obchůdek s dílnou ručních prací Z pod hradu Žampach. Domov ve svém transformačním plánu počítá s realizací dalších samostatných domácnosti, kde bude  poskytována sociální služba v přímé návaznosti na život běžné komunity. Dva rodinné dvojdomky budou za tímto účelem vybudovány v roce 2018 v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě.

       Domov pod hradem Žampach tak realizuje Strategii transformace organizací zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, schválenou  rozhodnutím  Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.12.2015.

            Více informací:  www.uspza.cz/transformace

            Domov pod hradem Žampach dnes poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. 

         Poslání a druhy poskytovaných sociálních služeb.       


  * Více z historie:  Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny (autor: Jan F. Křivohlávek, soubor PDF ke stažení)

                              Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


Společná fotografie zaměstnanců a obyvatel domova, r. 2007 - 40 let existence domova

 

FOTO JAKO SOUBOR - JPG [1,5 MB]  PDF [1,5]                                                    další archivní společné fotografie r. 2007 - zde


        V našem archivu a dále pak v naší archivní fotogalerii si můžete prohlédnout dokumentaci zachycující  historii našeho ústavu a dokumentaci z průběhu jednotlivých stavebních úprav.


Archiv zaměstnanců a obyvatel domova do roku 1997 - a další společná fota - archiv - zde. 

Vedoucí a ředitelé domova na Žampach - fotografie - archiv - zde


Archivní tiskoviny - zde.


Z ARCHIVNÍ FOTODOKUMENTACE :

Letecký snímek areál Domova pod hradem Žampach v roce 1953: jako pdf soubor - zde   celý areál - jako pdf  celý areál - jako jpg

:: Archiv - dokumentace - z historie ústavu - od r. 1950 do r. 1967 (album) ::
:: Archiv – dokumentace – z historie ústavu – od r. 1955 do r. 1985 ::
:: Archiv – dokumentace – z historie ústavu – od r. 1967 do r. 1989 (album) - část 1 ::
:: Archiv – dokumentace – z historie ústavu – od r. 1967 do r. 1989 (album) - část 2 ::

:: Archiv - dokumentace - z historie ústavu - archiv zaměstnanců a obyvatel do roku 1997 ::

:: Archiv – dokumentace – stavební úpravy – od roku 1973 do r. 2006 ::
:: Archiv - dokumentace - generální rekonstrukce kaple v roce 1992 (výměna věže,střechy, stropu kaple) a vestavba snoezelen v roce 2006 ::


Přejít na odkazy k dokumentaci  generální rekonstrukce hlavní zámecké budovy Žampach v letech 2006 - 2008  


Z historie Arboreta pod hradem Žampach