text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20240611 20240610 20240611 20240611 20240610 20240611 20240610
Z historie obce Žampach Tisk článku    

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]

Z historie obce Žampach

 

 

       Obec Žampach se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem, Potštejnem a Liticemi. Nejvyšším místem je vrchol Žampachu 545,7 m. n. m., na kterém se nalézá hradní zřícenina. V této části Podorlicka je permský zlom, proto je krajina typická červenými slíny a pískovci.
        Obec má přibližně 300 stálých obyvatel.                Vítejte v obci Žampach - slovo starostyZ kroniky obce Žampach - slovo kronikáře. Toulky našim krajem - Žampach -21MB.


 Přístupové cesty.   Letecký snímek - orientační plán zámeckého areálu Žampach Letecké snímky z roku 2008    Katastrální mapa Žampach.


Historie obce Žampach                                                                                       Katastrální mapa pozemků - stav r.1840(PDF)

Dnešní obec navazuje na bývalé podhradí – dříve osada Budy (v kronikách označováno také jako „miestys Budy“). Nejbližší osadou je Hlavná - rozparcelovaný vrchnostenský dvůr. Žampach byl sídlem správy okolního panství, tudíž jeho přirozeným centrem. Po zrušení vrchnostenských úřadů roku 1848 -1849 postupně ztrácel na společenské a hospodářské důležitosti.  

Nejstarší dochované stavby jsou roubené chalupy z přelomu 18. – 19. století – jedná se o přízemní trojdílné domy (do pol. 19. stol. roubené, od 1.pol. 19. stol. zděné). Na stavby domů, respektive chlévů byl většinou použit materiál (kameny) z hradu.  

Dominantou dřevěné architektury je uprostřed obce zvonička z počátku 19. století - dílo neznámého řezbáře a tesaře. Nejstarší dochovaná kamenická práce je vrchnostenský pranýř z roku 1693. Nyní je umístěn na návrší mezi úpatím hradního kopce a zámeckým parkem. 

V areálu zámku je další nově restaurovaná významná barokní kamenická práce – pískovcová socha Krista - Ecce homo, z roku 1758. Dříve umístěná na okraji obce.                                                                                                                                                                 


Chráněná příroda

Významným krajinným prvkem okolí je hradní vrch se zříceninou hradu Žampach. Porostem je zde bučina přirozeného charakteru s bohatým bylinným patrem o výměře 9,0729 ha. Vyskytují se zde chráněné rostliny: lýkovec obecný, lilie zlatohlavá, zvonek broskvolistý a pižmovka.

Původní zámecké rybníky jsou již zrušené. V místním rybníčku je hnízdiště žab a škeblí. V okolí naleznete i jiné přírodní zajímavosti (bažiny, lužní les).

 

Okolní historická sídla

Tato oblast Čech byla součástí pohraničních hvozdů – sídla tak tvořila přirozenou obranu vnitrozemí. Součástí původního osídlení jsou hrady Lanšperk, Litice, Potštejn, Brandýs nad Orlicí. Pravděpodobně nejstarší z nich je hrad Velešov nad Potštejnem.

Mimo hradu Litice a Potštejn jsou zříceniny těchto staveb veřejně přístupné. Hrad Potštejn je majetkem obce. Hrad Litice je ve správě Památkového ústavu v Pardubicích.

Mimo Lanšperka a Litic po změně společenských a hospodářských poměrů vznikaly pohodlnější sídla – zámky Letohrad (Kyšperk), Potštejn, Žamberk, Brandýs, Doudleby, Častolovice. Kolem zámků vznikaly parky – zóny klidu. Protože byly chloubou majitelů, bývaly doplněny vzácnými a exotickými dřevinami.

Na dominantním kopci nad obcí Žampach se nalézá zřícenina hradu Žampach.Více z historie - odborné práce a odkazy různé:

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce (soubor PDF ke stažení)

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek (soubor PDF ke stažení) 

Sborník Historického kroužku - http://www.archive.org/stream/sbornkhistorick06krougoog#page/n20/mode/1up


Archivní fotografie - rok 1890

Archivní fotografie -  rok 1923  Pohled směr hradní vrch v r. 2013. 


Foto areál Domova pod hradem Žampach v roce 1953         jako pdf soubor - zde   celý areál - jako pdf  celý areál - jako jpg


Z archivu  - více archivních obrázků - Žampach z roku 1959             Zřícenina hradu Žampach

 
  Roubená chalupa z přelomu 18. a 19. století
 
    Hradní vrch  - jako dominanta zdejší krajiny.
 
  Pohled do  centra obce s panoramatem Orlických hor
 
  Hradní vrch
 
   Křížek u silnice před Žampachem
 
  Obrázek u silnice před Žampachem

 Křížek v polích pod hradem Žampac

    Pohled z Písečné na Žampach

Šárka Bergerová, 2007 - Žampach "z písecké strany"   Více obrázků :   1 Šušek    2 Kozinec    3 Kozinec   4 Z Kozince   5 Žampach    6 Žampach

 Zámecký areál pod hradem Žampach, další letecké  - zde.  


Více fotografií nalezene v naší fotogalerii - prohlídka památek v obci Žampach.   Letecké  snímky zámeckého areálu Žampach.
Z archivu  - více archivních obrázků - Žampach z roku 1959
                                 Letecké snímky z roku 2008 


Jaroslav Markl - Žampach z ptačí perspektivy - video 2020: https://www.youtube.com/watch?v=XBYqt6slnrQ
___Screenshot_3.jpg __Screenshot_4.jpg __Screenshot_6.jpg _Screenshot_4.jpg

DALŠÍ INFORMACE A ODKAZY:
Mgr. Cejpová, 2007        -  Více z archeologického záchraného průzkumu - články a fotodokumentace -  zde
Stanislav Adamec, 2006 -  Majitelé panství Žampach a Písečná - str.7-11, str. 37   -  soubor ke stažení PDF (3,5 MB)
Šárka Bergerová,   2006 -  výběr z přiložené fotodokumentace knihy - pohlednice -  soubor ke stažení PDF (3,9 MB)
(z publikace: Stanislav Adamec, Písečná - ves pod hradem Žampach,
2006)

(z přílohy knihy - CD: Šárka Bergerová, obrazový materiál a grafická úprava knihy)

Obrázky z archivu kronikáře obce Žampach, p. Halbrštát, 2008  


Archiv – články, výstřižky novinové - TIC Žampach - o obci Žampach