text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
Zámecká kaple Tisk článku    

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]

Zámecká kaple sv. Bartoloměje

z roku 1713 s obrazovým molbiliářem
Žampach1713 - 2013
  300 LET OD VÝSTAVBY KAPLE

SV. BARTOLOMĚJE


         Barokní kaple sv. Bartoloměje, kulturní památka (rej.č. 4167) - součást raně barokního zámku na Žampachu. Kaple byla přistavěna k severnímu zámeckému křídlu  r. 1713. Její střecha je zakončena drobnou věžičkou s cibulovitou bání. V rámci generální opravy byla r. 1992 nově zhotovena věžička, střecha i strop kaple. V prosinci tohoto roku byl do věže znovu zavěšen zvon s datem odlití 1863 /detail zvonu s letopočtem/. Do věžní baňky bylo vloženo pouzdro se zprávou a dobovými dokumenty. Rekonstrukce kaple pak pokračovala statickým zajištěním obvodového zdiva, opravami vnitřních prostor, podlahy a mobiliáře až do roku 2001. Kaple je nyní vybavena též pro konání veřejných koncertů a kulturních akcí obyvatel zdejšího domova.
         Z původního vybavení byl postupně restaurován základní mobiliář, který je součástí dnešního interiéru kaple. Rozvilinový oltář je sestaven z vyřezávaných prvků barokního oltáře kolem r. 1700 a mladších doplňků. Oltář byl díky dotaci Ministerstva kultury ČR restaurován v letech 2013 - 2015.
         Velkou uměleckou hodnotu představuje zejména oltářní obraz sv. Bartoloměje, který byl restaurován v letech 1997 – 1999. Barokní malířské dílo jeho autor datoval na kameni, na kterém světec spočívá svou pravou nohou. Kámen nese datum 1678. Signatura malíře nebyla při restaurování obrazu objevena.
        Dvě dřevěné polychromované barokní sošky andílků byly situovány do podhledu na
oltář po obou stranách menzy. Postavy tvoří protějšky a jsou z první pol. 18. století (restaurovány r. 2000).
       

          Dále jsou v kapli zavěšeny dva protějškové obrazy sv. Josefa a sv. Anny. Na obraze sv. Anny na listu otevřené knihy pod rukama Panny Marie jsou patrny iniciály JU, letopočet 1846 (?1896) a název Gryesberg (Kyšperk) - pravděpodobné místo vzniku díla.  Jen málo je zřetelná signatura malíře a datace, která se nachází pod vřetenem./detail datace z obrazu/ Autorství obrazů lze tedy připsat malíři Janu Umlaufovi (*1825 †1916). Trojhrob rodiny Umlaufů se nachází v Letohradu. Na obraze sv. Josefa je v levém dolním rohu zobrazena domnělá podoba hradu Žampach, hrádku Chudoba a rezidence pod hradem. Dle průzkumu vznikly oba obrazy ve stejné době a jsou dílem jednoho autora. Restaurování bylo dokončeno v roce 1996.
      

       Interiér kaple doplňují dva skleněné závěsné lustry, které sem byly přemístěny ze zámeckých komnat a byly rovněž v nedávné době opraveny.
       Před vstupem do zámecké kaple si lze také prohlédnout cennou řezbářskou práci na vnitřní straně původních zámeckých dveřích a na protější straně umělecky cenné prosklené dveře, (původně vstup do zimní zámecké zahrady), kryté kovanou mříží s motivem čtyřlisté rosety a žebříku - motiv převzatý z erbu manželů Lützowových, majitelů zámku v letech 1884 – 1932. V kapli
je umístěna původní pamětní deska věnovaná památce Františka Lützowa (*1849 †1916) jeho manželkou.


Rejstřík kulturních památek ČR  vstoupit - vyhledat

Výpis z evidence kulturních památek v zámecké kapli: ▪ hlavní oltář, r.č. 17602/6-4167

▪  obraz  sv. Anny, r.č. 103363

                                                                  ▪  obraz sv. Josefa, r.č. 103364 ▪  dvě protějškové sochy andílků, r.č. 103365

(park dříve rejstříkové číslo 4167/3)Z DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:

Obrazy sv. Josefa a sv. Anny   - ak. mal. a restaurátorka Milada Stroblová
Oltářní obraz sv. Bartoloměje - ak. mal. a restaurátorka Vendula Látalová
Dřevěné polychromované sošky andílků - ak. mal. a rest. Vendula Látalová a umělecký řezbář Karel Ungr, 2002  Restaurátor.zpráva, 2017

Z archivní dokumentace: Oltář - dílce  dřevořezby

                                    Oltář s.Bartoloměje, obraz sv. Anny a sv. Josefa a sošky - MK ČR - rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku v r. 2008

                                    Oltář s.Bartoloměje, obraz sv. Anny a sv. Josefa a sošky - MK ČR - vyrozumění o zápisu do Ústřed. seznamu památek ČR

                                    Oltář s.Bartoloměje - restaurátorská záměr - oltářní architektura, ak. mal. Jiří Látal, 2009

Z restaurátorského průzkumu:  Oltář - zpráva z průzkumu, MgA. 2012 Josef Vojtek  Zpráva - materiálový průzkum, RNDr.Janka Hradilová 

          Oltář - z rekonstrukce původního vzhledu - přemalby, MgA. Josef Vojtek   

          Oltář - restaurátorská zpráva - 1. etapa 2013, MgA.Blanka Valchařová (20 MB)

          Oltář - restaurátorská zpráva -  závěrečná zpráva 2015, MgA.Blanka Valchařová (27 MB) 

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE z kaple sv. Bartoloměje  MgA Blanka Valchářová ak. mal. a rest., 2013 - 2015 - z fotodokumentace prací   


Z DOKUMENTACE STAVEBNÍ REKONSTRUKCE KAPLE:

Z fotodokumentace generální rekonstrukce kaple v roce 1992 (výměna věže, střechy a stropu kaple) a půdní vestavba v r. 2006


Z DALŠÍCH ZÁMĚRŮ V ZÁMECKÉ KAPLI

Více z projektové studie "rekonstrukce v kapli" - vstoupit - zde


     V rámci generální rekostrukce hlavní zámecké budovy v letech 2006 - 2008 byla mimo jiné také obnovena zimní zahrada jejiž původní podoba je zachycena na dochovaných historických fotografiích kolem roku 1900. Z archivní dokumentace. V roce 2008 byla také provedena obnova fasády kaple.
    Dnešní interiér kaple je vybaven nejen pro konání církevních obřadů, ale je také místem konání  mnoha kulturních akcí, které jsou stále více navštěvovány veřejností. Sál kaple je také vybaven audiovizuální technikou s velkoplošnou projekcí, neboť je také místem, kde probíhají programy nabízené průvodcovskou službou Informačního centra Žampach pro veřejnost.
   V půdních prostorách nad kaplí bylo v listopadu 2006 otevřeno nově vybudované Centrum pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapii Domova pod hradem Žampach (Snoezelen centrum Žampach) . 

    V roce 2008 byla dokončena dřevěná plastika - dřevořezba do interiéru zámecké kaple (H.T. František Radvan - dřevořezba: „....A ZDE ZLATÝ ŘETĚZ…“ PISA, KVĚTEN 1355). Dílo odhaleno dne 23.8.2008.

      V roce 2008 bylo Ministerstvem kultury ČR rozhodnuto o prohlášení hlavního oltáře sv. Bartoloměje, obrazů sv. Anny a sv. Josefa a dvou sošek andílků z mobiliáře kaple za kulturní památky - rozhodnutí - náhled.

      První svatební obřad v novodobé historii zámecké  kaple sv. Bartoloměje na Žampachu se uskutečnil v srpnu roku 2009. Prostor a mobiliář zámecké kaple a zámecký areál je nepřetržitě jištěn systémem mechanických zábran  a elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na nepřetržitou zabezpečovací službu!   Upozornění na kamerový systém.


Více fotografií naleznete v naší fotogalerii  v našem  archivu. Oltářní obraz před restaurováním, v r. 1985


Oltář  v r. 1969 (foto archiv Památkový ústav Pardubice)

 
  Oltářní obraz sv. Bartoloměje v r. 2002

Oltářní obraz sv. Bartoloměje je barokní malířské dílo. Rozměr 520 x 500 cm. Datace 1678 na kameni, na kterém světec spočívá svou pravou nohou. Signatura malíře nebyla při restaurování obrazu v roce 1999 objevena. Světec v levici drží knihu a v pravici nůž. V pozadí se odehrávají dva simultánní výjevy z apoštolova života. Rozvilinový oltář demontován za účelem restaurování.

 
  Oltář v kapli sv. Bartoloměje, archivní snímek kolem r. 1960


   Z rekonstrukce původního vzhledu - přemalby, MgA. Josef Vojtek   

 

 

 

 

 
                 Obraz sv. Josef v r. 2002      detail  hradu- zde

Na obraze sv. Josefa (170 x 108 cm) je v levém dolním rohu zobrazena domnělá podoba hradu Žampach, hrádku Chudoba a rezidence pod hradem. Restaurován v roce 1996. Výjev: sv. Josef na obraze drží Ježíška a společně pak přidržují lilii. Protějškový obraz sv. Anna.

 fotografie detail - jako soubor pdf (stav v roce 2013)

 

 
Obraz sv. Anna v r. 2002

Na obraze sv. Anny (170 x 108 cm)na listu otevřené knihy pod rukama Panny Marie jsou patrny iniciály JU (Jan Umlauf *1825 †1916), letopočet 1846 (?1896) a název Gryesberg (Kyšperk) - pravděpodobné místo vzniku díla. Restaurován v roce 1996. Výjev: sv. Anna na obraze vyučuje Pannu Marii. Protějškový obraz sv. Josef.

 
   Detail z obrazu sv. Bartoloměje - vlevo

Výjev z apoštolova života – křest šlechtičen.

 
   Z interiéru kaple sv. Bartoloměje

 
   Detail z obrazu sv. Bartoloměje - vpravo

Výjev z apoštolova života – svlékání z kůže.

 
   Detail z vchodových dveří zámecké budovy
 
    Detail z obrazu sv. Bartoloměje - datace
 
  Soška andílka (v.74 cm)- v oltářišti vpravo

 
   Soška andílka (v.74 cm) - v oltářišti vlevo - detail

Postavy andílků tvoří protějšky (původně situovány do podhledu na oltář po obou stranách menzy). Restaurováno v r. 2000 a v r. 2017

 Restaurátor Vendula Látalová - předání díla 28.2.2017

 
   Detail  z původních vchodových dveří zámecké kaple

 

 
     Detail  z původních vchodových dveří zámecké kaple
 
  Detail  kování - prosklené dveře - u zimní zahrady
 
     Detail  kování - prosklenné dveře - u zimní zahrady
 
  Jeden z lustrů v kapli sv. Bartoloměje
 
 Kaple sv. Bartoloměje v r. 2002
 
 Kaple sv. Bartoloměje v r. 2002

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE z kaple sv. Bartoloměje  MgA Blanka Valchářová ak. mal. a rest., 2013 - 2015 - z fotodokumentace prací   

Oltář byl restaurován v letech 2013 - 2015 díky dotaci Ministerstva kultury ČR .

2013 - 2015 RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE z kaple sv.Bartoloměje, MgA.Blanka Valchářová, ak.mal. a rest.


 1896, Umlauf, Obraz sv.Josef - detail - domnělá podoba hradu Žampach

fotografie jako soubor pdf (stav v roce 2013)


http://www.uspza.cz/obrazky4/archiv-lutzow_36_big.jpg              

 

 
                       Archivní snímek z interiéru kaple, 1969


Restaurování - výplň tympanonu nad portálem (reliéf se slunečnicovým medailonem s písmem IHS)

 

                Oprava fasády kaple v roce 2008, akad. sochař Stanislav Malý                Datace předchozích oprav - foto - zde

Více z dokumentace restaurátorských prací -  Stanislav Malý a  Karel Krátký, akad. sochař


Dřevěná vyřezávaná plastika „... A ZDE ZLATÝ ŘETĚZ…“ - PISA, KVĚTEN 1355, Autor: H. T. František Radvan,
rok 2003 – 2008  lípa, 150 x 201 x 20 cm, přimořeno. Odhaleno 23. srpna 2008.
Výjev: Karel IV. na korunovační cestě r. 1355 vyznamenává Smanického za statečnost zlatým řetězem a pasuje ho na rytíře.
_IMG_1532.JPG 010_DSC9725.JPG IMG_0642.JPG zz_IMG_0834_____kopie.JPG

Další dřevořezby v zimní zahradě u zámecké kaple sv. Bartoloměje byly zhotoveny v roce 2017.  Více fotografií v galerii - zde.


První svatební obřad v kapli  se uskutečnil v srpnu roku 2009 -  více fotografií ze svatebních obřadů - zde


Poslední rozloučení v zámecké kapli - více fotografií z těchto obřadů - zde


Prostor a mobiliář zámecké kaple a zámecký areál je nepřetržitě jištěn systémem mechanických zábran  a elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na nepřetržitou zabezpečovací službu! Upozornění na kamerový systém.


Více fotografií naleznete v naší fotogaleri - archivní fotografie - zámek Žampach  v našem  archivu.