text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_6582 IMG_6640 IMG_6602 IMG_8803 IMG_6659 IMG_8676 IMG_8768 IMG_8653 IMG_8764 IMG_8742 IMG_8712 IMG_8773 IMG_8801 IMG_8713 IMG_8800 20231129 20231129 jarmark_ IMG_6486 IMG_6663 20231129 20231129 IMG_6560 20231129 IMG_8670 IMG_6578 IMG_8659 IMG_8686 IMG_8700 IMG_8654 IMG_8732 IMG_6655 IMG_8734 IMG_8707 IMG_8660 IMG_6448 IMG_6575 20231129 IMG_8706 IMG_8769 IMG_8807 IMG_6611 IMG_6627 IMG_8738 IMG_8719 IMG_8669 IMG_8802 IMG_6502 20231129 IMG_8751 IMG_6517 IMG_8691 IMG_8737 IMG_6484 IMG_8701 IMG_6756 IMG_6598 IMG_8702 000.jpg IMG_6567 IMG_6461 IMG_6498 IMG_8723 IMG_6739 IMG_8672 IMG_6471 IMG_6745 IMG_6548 20231129 IMG_8788 IMG_8739 IMG_6735 IMG_6689 IMG_8696 IMG_6672 IMG_8808 IMG_6566 IMG_6750 IMG_6570 IMG_8684 IMG_6477 IMG_8661 IMG_8709 IMG_8756 IMG_8733 20231129 IMG_8725 IMG_8760 IMG_6678 IMG_6523 IMG_8720 IMG_8690 IMG_8658 IMG_6591 IMG_6467 20231129 IMG_8699 IMG_8804 IMG_6562 IMG_6540 20231129 IMG_8806 IMG_6458 IMG_8685 IMG_8754 IMG_8772 IMG_6607 IMG_6490 IMG_8667 IMG_8704 IMG_6589 IMG_6704 IMG_8765 IMG_8705 IMG_8791 IMG_6494 IMG_6718 IMG_6644 IMG_8762 IMG_6743 IMG_8749 IMG_8665 IMG_8681
Zámecká kaple Tisk článku    

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]

Zámecká kaple sv. Bartoloměje

z roku 1713 s obrazovým molbiliářem
Žampach

zámek a kaple  - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz)1713 - 2013
  300 LET OD VÝSTAVBY KAPLE

SV. BARTOLOMĚJE


         Barokní kaple sv. Bartoloměje, kulturní památka (rej.č. 4167) - součást raně barokního zámku na Žampachu. Kaple byla přistavěna k severnímu zámeckému křídlu  r. 1713. Její střecha je zakončena drobnou věžičkou s cibulovitou bání. V rámci generální opravy byla r. 1992 nově zhotovena věžička, střecha i strop kaple. V prosinci tohoto roku byl do věže znovu zavěšen zvon s datem odlití 1863 /detail zvonu s letopočtem/. Do věžní baňky bylo vloženo pouzdro se zprávou a dobovými dokumenty. Rekonstrukce kaple pak pokračovala statickým zajištěním obvodového zdiva, opravami vnitřních prostor, podlahy a mobiliáře až do roku 2001. Kaple je nyní vybavena též pro konání veřejných koncertů a kulturních akcí obyvatel zdejšího domova.
         Z původního vybavení byl postupně restaurován základní mobiliář, který je součástí dnešního interiéru kaple. Rozvilinový oltář je sestaven z vyřezávaných prvků barokního oltáře kolem r. 1700 a mladších doplňků. Oltář byl díky dotaci Ministerstva kultury ČR restaurován v letech 2013 - 2015.
         Velkou uměleckou hodnotu představuje zejména oltářní obraz sv. Bartoloměje, který byl restaurován v letech 1997 – 1999. Barokní malířské dílo jeho autor datoval na kameni, na kterém světec spočívá svou pravou nohou. Kámen nese datum 1678. Signatura malíře nebyla při restaurování obrazu objevena.
        Dvě dřevěné polychromované barokní sošky andílků byly situovány do podhledu na
oltář po obou stranách menzy. Postavy tvoří protějšky a jsou z první pol. 18. století (restaurovány r. 2000).
       

          Dále jsou v kapli zavěšeny dva protějškové obrazy sv. Josefa a sv. Anny. Na obraze sv. Anny na listu otevřené knihy pod rukama Panny Marie jsou patrny iniciály JU, letopočet 1846 (?1896) a název Gryesberg (Kyšperk) - pravděpodobné místo vzniku díla.  Jen málo je zřetelná signatura malíře a datace, která se nachází pod vřetenem./detail datace z obrazu/ Autorství obrazů lze tedy připsat malíři Janu Umlaufovi (*1825 †1916). Trojhrob rodiny Umlaufů se nachází v Letohradu. Na obraze sv. Josefa je v levém dolním rohu zobrazena domnělá podoba hradu Žampach, hrádku Chudoba a rezidence pod hradem. Dle průzkumu vznikly oba obrazy ve stejné době a jsou dílem jednoho autora. Restaurování bylo dokončeno v roce 1996.
      

       Interiér kaple doplňují dva skleněné závěsné lustry, které sem byly přemístěny ze zámeckých komnat a byly rovněž v nedávné době opraveny.
       Před vstupem do zámecké kaple si lze také prohlédnout cennou řezbářskou práci na vnitřní straně původních zámeckých dveřích a na protější straně umělecky cenné prosklené dveře, (původně vstup do zimní zámecké zahrady), kryté kovanou mříží s motivem čtyřlisté rosety a žebříku - motiv převzatý z erbu manželů Lützowových, majitelů zámku v letech 1884 – 1932. V kapli
je umístěna původní pamětní deska věnovaná památce Františka Lützowa (*1849 †1916) jeho manželkou.


Rejstřík kulturních památek ČR  vstoupit - vyhledat

Výpis z evidence kulturních památek v zámecké kapli: ▪ hlavní oltář, r.č. 17602/6-4167

▪  obraz  sv. Anny, r.č. 103363

                                                                  ▪  obraz sv. Josefa, r.č. 103364 ▪  dvě protějškové sochy andílků, r.č. 103365

(park dříve rejstříkové číslo 4167/3)Z DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:

Obrazy sv. Josefa a sv. Anny   - ak. mal. a restaurátorka Milada Stroblová
Oltářní obraz sv. Bartoloměje - ak. mal. a restaurátorka Vendula Látalová
Dřevěné polychromované sošky andílků - ak. mal. a rest. Vendula Látalová a umělecký řezbář Karel Ungr, 2002  Restaurátor.zpráva, 2017

Z archivní dokumentace: Oltář - dílce  dřevořezby

                                    Oltář s.Bartoloměje, obraz sv. Anny a sv. Josefa a sošky - MK ČR - rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku v r. 2008

                                    Oltář s.Bartoloměje, obraz sv. Anny a sv. Josefa a sošky - MK ČR - vyrozumění o zápisu do Ústřed. seznamu památek ČR

                                    Oltář s.Bartoloměje - restaurátorská záměr - oltářní architektura, ak. mal. Jiří Látal, 2009

Z restaurátorského průzkumu:  Oltář - zpráva z průzkumu, MgA. 2012 Josef Vojtek  Zpráva - materiálový průzkum, RNDr.Janka Hradilová 

          Oltář - z rekonstrukce původního vzhledu - přemalby, MgA. Josef Vojtek   

          Oltář - restaurátorská zpráva - 1. etapa 2013, MgA.Blanka Valchařová (20 MB)

          Oltář - restaurátorská zpráva -  závěrečná zpráva 2015, MgA.Blanka Valchařová (27 MB) 

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE z kaple sv. Bartoloměje  MgA Blanka Valchářová ak. mal. a rest., 2013 - 2015 - z fotodokumentace prací   

Dva lustry v kapli sv. Bartoloměje na Žampachu: Prohlážení MK ČR za kulturní památku ze dne 2.1. 2020 Zápis do seznamu 2020


Z DOKUMENTACE STAVEBNÍ REKONSTRUKCE KAPLE:

Z fotodokumentace generální rekonstrukce kaple v roce 1992 (výměna věže, střechy a stropu kaple) a půdní vestavba v r. 2006


Z DALŠÍCH ZÁMĚRŮ V ZÁMECKÉ KAPLI

Více z projektové studie "rekonstrukce v kapli" - vstoupit - zde


     V rámci generální rekostrukce hlavní zámecké budovy v letech 2006 - 2008 byla mimo jiné také obnovena zimní zahrada jejiž původní podoba je zachycena na dochovaných historických fotografiích kolem roku 1900. Z archivní dokumentace. V roce 2008 byla také provedena obnova fasády kaple.
    Dnešní interiér kaple je vybaven nejen pro konání církevních obřadů, ale je také místem konání  mnoha kulturních akcí, které jsou stále více navštěvovány veřejností. Sál kaple je také vybaven audiovizuální technikou s velkoplošnou projekcí, neboť je také místem, kde probíhají programy nabízené průvodcovskou službou Informačního centra Žampach pro veřejnost.
   V půdních prostorách nad kaplí bylo v listopadu 2006 otevřeno nově vybudované Centrum pro rozvoj smyslového vnímání a muzikoterapii Domova pod hradem Žampach (Snoezelen centrum Žampach) . 

    V roce 2008 byla dokončena dřevěná plastika - dřevořezba do interiéru zámecké kaple (H.T. František Radvan - dřevořezba: „....A ZDE ZLATÝ ŘETĚZ…“ PISA, KVĚTEN 1355). Dílo odhaleno dne 23.8.2008.

      V roce 2008 bylo Ministerstvem kultury ČR rozhodnuto o prohlášení hlavního oltáře sv. Bartoloměje, obrazů sv. Anny a sv. Josefa a dvou sošek andílků z mobiliáře kaple za kulturní památky - rozhodnutí - náhled.

      První svatební obřad v novodobé historii zámecké  kaple sv. Bartoloměje na Žampachu se uskutečnil v srpnu roku 2009. Prostor a mobiliář zámecké kaple a zámecký areál je nepřetržitě jištěn systémem mechanických zábran  a elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na nepřetržitou zabezpečovací službu!   Upozornění na kamerový systém.


Více fotografií naleznete v naší fotogalerii  v našem  archivu. Oltářní obraz před restaurováním, v r. 1985


Oltář  v r. 1969 (foto archiv Památkový ústav Pardubice)

 
  Oltářní obraz sv. Bartoloměje v r. 2002

Oltářní obraz sv. Bartoloměje je barokní malířské dílo. Rozměr 520 x 500 cm. Datace 1678 na kameni, na kterém světec spočívá svou pravou nohou. Signatura malíře nebyla při restaurování obrazu v roce 1999 objevena. Světec v levici drží knihu a v pravici nůž. V pozadí se odehrávají dva simultánní výjevy z apoštolova života. Rozvilinový oltář demontován za účelem restaurování.

 
  Oltář v kapli sv. Bartoloměje, archivní snímek kolem r. 1960


   Z rekonstrukce původního vzhledu - přemalby, MgA. Josef Vojtek   

 

 

 

 

 
                 Obraz sv. Josef v r. 2002      detail  hradu- zde

Na obraze sv. Josefa (170 x 108 cm) je v levém dolním rohu zobrazena domnělá podoba hradu Žampach, hrádku Chudoba a rezidence pod hradem. Restaurován v roce 1996. Výjev: sv. Josef na obraze drží Ježíška a společně pak přidržují lilii. Protějškový obraz sv. Anna.

 fotografie detail - jako soubor pdf (stav v roce 2013)

 

 
Obraz sv. Anna v r. 2002

Na obraze sv. Anny (170 x 108 cm)na listu otevřené knihy pod rukama Panny Marie jsou patrny iniciály JU (Jan Umlauf *1825 †1916), letopočet 1846 (?1896) a název Gryesberg (Kyšperk) - pravděpodobné místo vzniku díla. Restaurován v roce 1996. Výjev: sv. Anna na obraze vyučuje Pannu Marii. Protějškový obraz sv. Josef.

 
   Detail z obrazu sv. Bartoloměje - vlevo

Výjev z apoštolova života – křest šlechtičen.

 
   Z interiéru kaple sv. Bartoloměje

 
   Detail z obrazu sv. Bartoloměje - vpravo

Výjev z apoštolova života – svlékání z kůže.

 
   Detail z vchodových dveří zámecké budovy
 
    Detail z obrazu sv. Bartoloměje - datace
 
  Soška andílka (v.74 cm)- v oltářišti vpravo

 
   Soška andílka (v.74 cm) - v oltářišti vlevo - detail

Postavy andílků tvoří protějšky (původně situovány do podhledu na oltář po obou stranách menzy). Restaurováno v r. 2000 a v r. 2017

 Restaurátor Vendula Látalová - předání díla 28.2.2017

 
   Detail  z původních vchodových dveří zámecké kaple

 

 
     Detail  z původních vchodových dveří zámecké kaple
 
  Detail  kování - prosklené dveře - u zimní zahrady
 
     Detail  kování - prosklenné dveře - u zimní zahrady
 
  Jeden z lustrů v kapli - zápis 2020 - kulturní památka 2020
 
 Kaple sv. Bartoloměje v r. 2002
 
 Kaple sv. Bartoloměje v r. 2002

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE z kaple sv. Bartoloměje  MgA Blanka Valchářová ak. mal. a rest., 2013 - 2015 - z fotodokumentace prací   

Oltář byl restaurován v letech 2013 - 2015 díky dotaci Ministerstva kultury ČR .

2013 - 2015 RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE z kaple sv.Bartoloměje, MgA.Blanka Valchářová, ak.mal. a rest.


 1896, Umlauf, Obraz sv.Josef - detail - domnělá podoba hradu Žampach

fotografie jako soubor pdf (stav v roce 2013)


http://www.uspza.cz/obrazky4/archiv-lutzow_36_big.jpg              

 

 
                       Archivní snímek z interiéru kaple, 1969


Restaurování - výplň tympanonu nad portálem (reliéf se slunečnicovým medailonem s písmem IHS)

 

                Oprava fasády kaple v roce 2008, akad. sochař Stanislav Malý                Datace předchozích oprav - foto - zde

Více z dokumentace restaurátorských prací -  Stanislav Malý a  Karel Krátký, akad. sochař


Dřevěná vyřezávaná plastika „... A ZDE ZLATÝ ŘETĚZ…“ - PISA, KVĚTEN 1355, Autor: H. T. František Radvan,
rok 2003 – 2008  lípa, 150 x 201 x 20 cm, přimořeno. Odhaleno 23. srpna 2008.
Výjev: Karel IV. na korunovační cestě r. 1355 vyznamenává Smanického za statečnost zlatým řetězem a pasuje ho na rytíře.
_IMG_1532.JPG 010_DSC9725.JPG IMG_0642.JPG zz_IMG_0834_____kopie.JPG

Další dřevořezby v zimní zahradě u zámecké kaple sv. Bartoloměje byly zhotoveny v roce 2017.  Více fotografií v galerii - zde.


První svatební obřad v kapli  se uskutečnil v srpnu roku 2009 -  více fotografií ze svatebních obřadů - zde


Poslední rozloučení v zámecké kapli - více fotografií z těchto obřadů - zde


Prostor a mobiliář zámecké kaple a zámecký areál je nepřetržitě jištěn systémem mechanických zábran  a elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na nepřetržitou zabezpečovací službu! Upozornění na kamerový systém.


Více fotografií naleznete v naší fotogaleri - archivní fotografie - zámek Žampach  v našem  archivu.