text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_6582 IMG_6640 IMG_6602 IMG_8803 IMG_6659 IMG_8676 IMG_8768 IMG_8653 IMG_8764 IMG_8742 IMG_8712 IMG_8773 IMG_8801 IMG_8713 IMG_8800 20231129 20231129 jarmark_ IMG_6486 IMG_6663 20231129 20231129 IMG_6560 20231129 IMG_8670 IMG_6578 IMG_8659 IMG_8686 IMG_8700 IMG_8654 IMG_8732 IMG_6655 IMG_8734 IMG_8707 IMG_8660 IMG_6448 IMG_6575 20231129 IMG_8706 IMG_8769 IMG_8807 IMG_6611 IMG_6627 IMG_8738 IMG_8719 IMG_8669 IMG_8802 IMG_6502 20231129 IMG_8751 IMG_6517 IMG_8691 IMG_8737 IMG_6484 IMG_8701 IMG_6756 IMG_6598 IMG_8702 000.jpg IMG_6567 IMG_6461 IMG_6498 IMG_8723 IMG_6739 IMG_8672 IMG_6471 IMG_6745 IMG_6548 20231129 IMG_8788 IMG_8739 IMG_6735 IMG_6689 IMG_8696 IMG_6672 IMG_8808 IMG_6566 IMG_6750 IMG_6570 IMG_8684 IMG_6477 IMG_8661 IMG_8709 IMG_8756 IMG_8733 20231129 IMG_8725 IMG_8760 IMG_6678 IMG_6523 IMG_8720 IMG_8690 IMG_8658 IMG_6591 IMG_6467 20231129 IMG_8699 IMG_8804 IMG_6562 IMG_6540 20231129 IMG_8806 IMG_6458 IMG_8685 IMG_8754 IMG_8772 IMG_6607 IMG_6490 IMG_8667 IMG_8704 IMG_6589 IMG_6704 IMG_8765 IMG_8705 IMG_8791 IMG_6494 IMG_6718 IMG_6644 IMG_8762 IMG_6743 IMG_8749 IMG_8665 IMG_8681
Památník Dr. Františka Lützowa Tisk článku    

[ZPĚT NA ČLÁNEK - PROHLÍDKA PAMÁTEK]                                                                                    

Památník Dr. Františka Lützowa

(*1849 - †1916)

informace ze života a díla významné historické osobnosti

žampašského zámku


ARCHIVNÍ DOKUMENTACE - GALERIE - DR. FRANTIŠEK LÜTZOW - VSTOUPIT - ZDE


Dr. František Lützow s chotí v zimní zámecké zahradě Žampach


Více archivních - historických fotografií v naší fotogalerii - archiv - zámek.     


Dr. František Lützow  (*1849 - †1916)

Více fotografií naleznete v našem archivu:

archiv -část 1  - archiv - část 2  - archivní fotografie - zámek

Fotoalbum z let 1891 - 1896 

Více informací - odkazy a články:

František Lützow na olympiádě v Londýně r. 1908 a další odkazy a články
Oficiální prohlášení k pohřbu: kopie - dokument - PDF

The Internet Archive: vyhledat díla autora

Dokument Národní listy 1907

Dílo Františka Lützowa je dodnes prakticky jediným možným zdrojem informací o bohaté české historii a literatuře pro studenty v anglicky mluvících zemích, a jak je vidět - znovu a znovu se vydává -   nabídka .   Hodnota rukopisu


21. 3. 2009 - 160 let od narození - tisková zpráva [soubor - PDF] [kopie článku21.3.2009   - pietní akt u pomníku a výstavka v zámecké kapli


Dr. František hrabě Lützow je významnou historickou osobností spojenou se žampašským zámkem.

Domov pod hradem Žampach proto pečuje společně s obcí Žampach o památku a historický odkaz Františka Lützowa.

Dr. František Lützow byl jedním z největších zastánců a propagátorů českého národa na přelomu 19. a 20. století a autorem cenných vědeckých a historických prací, vycházejících z jeho znalostí české historie a literatury. Přestože byl původem šlechtického rodu a zastával významné pozice v říšském politickém životě, zvolil si nakonec český národ za svůj vlastní. Významná část jeho života a díla je přímo spojena se žampašským zámkem, kde od roku 1884 se svoji manželkou Annou Gustavou Lützowovou pobýval.

Ze života Františka Lützowa 

Dr. František hrabě Lützow se narodil 21.3.1849 v Hamburgu. V letech 1867 - 71 studoval práva na vídeňské a insbrucké univerzitě, r. 1873 - 81 působil jako rakousko - uherský diplomat v Římě a Londýně a od roku 1885 byl poslancem říšského sněmu ve Vídni.V roce 1889 se vzdává svého mandátu a věnuje se soukromému studiu české historie a literatury , vědecké práci a publikování. Stává se stoupencem českého historicko - státoprávního hnutí a propaguje českou kulturu zej. v Anglii a Americe.

 

Získává četná uznání v zahraničí, členství v České akademii věd a umění, je poctěn mimo jiné čestným doktorátem pražské univerzity, stává se čestným předsedou Českého olympijského výboru aj.. Po vypuknutí 1. světové války odchází do neutrálního Švýcarska, kde navazuje kontakty s formujícím se čs. zahr. odbojem, r. 1915 se podílí na přípravě Husových oslav v Ženevě. Dne 13.1. 1916 zde Dr. František Lützow umírá. Je pohřben za asistence rakouské policie je jako "duchovní legionář" neveřejně do rodinné hrobky ve Vamberku. V zámecké kapli na Žampachu je umístěna původní pamětní deska, kterou nechala na památku Fr. Lützowa zhotovit jeho velká životní opora, manželka Anna Lützowová (na žampašském zámku až do roku 1932).

lutzow1.jpg

lutzow1b.jpg

Fr. Lützov v pracovně rest. zpráva 2002

lutzow2.jpg

Z díla Františka Lützowa 

František Lützow svými knihami, články a přednáškami, zejména v Anglii a Americe propagoval českou kulturu a upozorňoval na mezinárodní význam české otázky. Jeho vliv byl opřen o jeho intelektuální znalosti a kulturní rozhled (ovládal osm cizích jazyků) a vážnost jeho šlechtického rodového postavení. Jako propagátor české kultury v anglosaských zemích přispěl k politickému a státoprávnímu osamostatnění českého národa, což později ocenil také T.G. Masaryk. Bylo mu např. umožněno promluvit na půdě amerického Kongresu s projevem věnovaným české historii. Jeho historické práce (např. Čechy, nástin historický, 1896 a Dějiny české literatury, 1899) jsou odkazovány ještě v současných odborných publikacích. Činnost Františka Lützowa se tehdejším úřadům Rakouska-Uherska jevila jako "silně podezřelá" a byla dána pod policejní dohled. V roce 1911 byl např. český překlad jeho knihy "Bohemia" shledán cenzurou neúnosným a kniha byla zakázána. Jeden výtisk této knihy věnovala Anna Lützowová po smrti svého manžela obecné škole v Žampachu společně s fotografií Františka Lützowa.

 

 

František Lützow - Bohemia - věnování škole Žampach, r.1915

 

 

 

 

 

 

 

 

Na titulním listu knihy je rukou Anny Lützowové připsáno: 

"Anna ,vdova hraběte z Lützowů věnuje tuto knihu, která v roce 1915 zabavena byla od rakouské vlády, škole v Žampachu, ve které budiž uschována co památka na hraběte z Lützowů, který pro Čechy, svou milou rodnou zemi, pracoval a zemřel. Tato kniha byla v jeho domě v Žampachu psána. Ač mrtev, mluví. Není větší lásky, než svůj život za své přátele dáti."  

 

(fotokopie z originálu - vyhotoveno v  roce 2005)


 Rodinný erb manželů Lützowových na Žampachu

Rodinný erb z fasády zámku, r. 2002

 

 

Erb rodu Lützowů

Rodinný erb je umístěn na severní nádvorní straně zámecké fasády. Hlavní ozdobou rodinného erbu manželů Lützowových na žampašském zámku je motiv královského hermelínového pláště vycházejícího z hodnostní hraběcí koruny s devíti viditelnými perlami. Plášť je vyvázán šňůrami se střapci. Toto erbovní pozadí pochází ze 17. století a bylo vymezeno knížatům a hrabatům.

 

 

 

Erbovní znaky manželů Lützových jsou vloženy na tento plášť. Erbovním znamením německého hraběcího rodu von Lützow byl žebřík na žlutém štítu. Jedná se o znamení odpovídající obecné erbovní figuře z kategorie řemeslných výrobků.

Vlastní rodový erb hrabat Lützowových byl ztvárněn v podobě čtvrceného erbu se třemi přilbami, s hlavním rodovým znakem (štít se žebříkem) vloženým jako střední štítek .

  

 

Pamětní deska  

Fr. Lützowa, r.2001


Pamětní deska Dr. Františka Lützowa
Pamětní deska je z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského a byla slavnostně odhalená 10. června 2001. Nachází se na pomníku před vstupem do zámeckého areálu.

 

Dokumentace života a díla Dr. Františka Lützowa
Dr. František Lützow pobýval a tvořil na Žampachu až do své smrti v roce 1916. Po jeho smrti schraňovala jeho dílo a odkaz manželka Anna Lützowová, která pobývala na zámku až do roku 1932. Po konfiskaci zámku (jako velkostatkářského sídla) po roce 1945 byly veškeré historické a památkové materiály a vybavení přemístěny ze zámku na jiná místa. Pracovna Františka Lützowa snad do Památníku národního písemnictví v Praze a knihovna do sbírek Národního muzea v Praze.

 

Dr. Františk Lützow a zámecké parky na Žampachu
Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Lützowových na Žampachu v letech 1884 – 1933 a souvisí s větší přestavbou zámku z této doby. Na těchto úpravách jsou založeny stávající památkové a přírodní hodnoty těchto parků a bylo také budováno novodobými úpravami od r. 1990 Arboretum Žampach.             
Více informací: Arboretum Žampach


  Zimní zahrada - manželé Lützowovi   Zimní zahrada u zámku za kaplí  

Zámek Žampach a zámecká zahrada v roce 1910 - archivní článek - soubor PDF        Inventář zahrady z r. 1913 -  soubor PDF  


Více historických fotografií v našem archivu - zámek Žampach.

Zámek Žampach - časopis Zlatá Praha po roce 1900 - soubor PDF

Zámek Žampach a zámecká zahrada v roce 1910 - archivní článek jako - soubor PDF


/obrazky/frantisek_lutzow_1898.jpg

 

Přednáška k 85.výročí  úmrtí Františka Lützowa, r.2001

 V roce 2001, v souvislosti s přípravou připomenutí 85 let od doby úmrtí Františka Lützowa byly znovu shromážděny některé archivní materiály a informace ze života a díla Františka Lützowa . V rámci slavnostního setkání spojeného s odhalením pamětní desky na Žampachu dne 10.6.2001 byly  materiály a informace také vystaveny a prezentovány za účasti veřejnosti a významných hostů v zámecké kapli.

 

Iniciátorem společné snahy ústavu a obce Žampach o uchování památky a odkazu Dr. Františka Lützowa jako vzoru „ kavalíra ducha“ byla paní Dr. Köhlerová a Jiří Merganc. Tito se také podíleli na shromáždění historických dokumentů pro výstavu v  r.2001. V rámci společenské oslavy se uskutečnila také odborná přednáška Mgr.Šárky Lellkové, věnovaná životu a dílu Františka Lützowa. Následně vydal Domov pod hradem Žampach společně s obcí Žampach dokumentační a prezentační multimediální CD. 

Text úvodního článku Mgr.Šárky Lellkové naleznete na tomto odkazu

Na této stránce máte možnost získat autentický zvukový záznam této přednášky Mgr. Šárky Lellkové a také projevu starosty obce RNDr.Jaromíra Zahrádky ze dne 10.6.2001. Dále můžete prostřednictvím videosekvencí shlédnout několik autentických ukázek ze slavnosti k 85. výroční úmrtí Františka Lützowa, včetně krátké prohlídky hraběcí hrobky ve Vamberku.

Více materiálů bude možné získat na našich www stránkách v sekci archív a fotogalerie nebo při osobní návštěvě našeho informačního centra na Žampachu nebo na zmíněném multimediálním CD.


Přednáška Mgr. Šárky Lellkové a  projev starosty obce RNDr.Jaromíra Zahrádky

(více o Mgr. Šárka Lellková, M. A., Ph.D.)


Multimediální soubory

ZVUKUKOVÝ ZÁZNAM :  PŘEDNÁŠKA Mgr. Šárky Lellkové    (délka záznamu 40 minut)  [wav] 9,3 MB   Přepis přednášky - výběr z textu - zde

ZVUKUKOVÝ ZÁZNAM :  Projev RNDr. Jaromíra Zahrádky    (délka záznamu 10 minut)  [wav] 2,4 MB

VIDEO SEKVENCE          :  VÝSTAVA Dr. Köhlerová               (délka záznamu 30 sec)     [avi]    3,7 MB 

VIDEO SEKVENCE          :  PŘEDNÁŠKA Mgr. Šárky Lellkové (délka záznamu 40 sec)     [avi]    4,8 MB

VIDEO SEKVENCE          :  PROJEV Mgr. Šárky Lellkové        (délka záznamu 50 sec)     [avi]    6,2 MB

VIDEO SEKVENCE          :  PROHLÍDKA HROBKY VAMBERK   (délka záznamu 47 sec)     [avi]    7,7 MB
Další soubory naleznete v našem "videoarchivu".


Vzpomínkový akt u pamětní desky Dr. Františka Lützowa -  Žampachu 13.1.2016 - 100 let od úmrtí

lutzow_100_let_vamberk_2016_big.jpg P1130363.JPG P1130365.JPG P1130366.JPG

Vzpomínkový akt u rodinné hrobky Dr. Františka Lützowa a výstava ´Šlechtic s českým srdcem´ - muzeum Vamberk  16.1.2016

_01_P1160529.JPG _05_P1160400.JPG _07_P1160508.JPG P1160467.JPG

 13.1. 2016 uplynulo 100 let od úmrti Dr. Františka Lützowa - více fotografií v naší galerii  


Zde si můžete prohlédnout několik dalších dokumentační obrázků - více naleznete v našem archivu.

Anna Lützowová - portrét, r.1910 František Lützow - deska v kapli,r.1915 Pamětní deska   Fr. Lützowa v  létě r.2005 Pamětní deska   Fr. Lützowa v zimě r.2003
Pamětní deska   Fr. Lützowa, po odhalení v r.2001 Pamětní deska   Fr. Lützowa, r.2001 Plakát k 85. výročí,r.2001 Přednáška k 85.výročí  úmrtí Františka Lützowa Mgr.Šárka Lellková a  RNDr.Jaromír Zahrádk ,r.2001
Přednáška k 85.výročí  úmrtí Františka Lützowa,r.2001 Přednáška k 85.výročí  úmrtí Františka Lützowa,r.2001 Rukopis Františka Lützowa Spolutvůrce a průvodce výstavou,Dr. Köhlerová, r. 2001


 

Z autorské výstavy fotografií v r. 2011


Více fotografií - fotoalbum z let 1891 - 1896    Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny (soubor PDF ke stažení)

                                                                                 Přepis strojopisu z roku 2013 - zde

Více fotografií naleznete v našem archivu - část 1.          Více -  Dr. František Lützow - další odkazy a články

Více fotografií naleznete v našem archivu - část 2.          František Lützow - Paměti Vlastimila Kybala z r.1907 (Dr.Jaroslav Hrdlička) 


13.1. 2016 uplynulo 100 let od úmrtí Dr. Františka Lützowa -  fotografie v naší galerii - zde

2016 uplynulo 100 let od úmrtí Dr. Františka Lützowa (*1849 - +1916) 13.1. 2016 - výstava Muzeum Vamberk

Panely - expozice ze života a díla Dr. Františka Lützowa - Muzeum Vamberk 2016


zdroj: obraz Městské muzeum Žamberk

více fotografií z obrazu - zámecký areál kolem roku 1840 - zde


ARCHIVNÍ DOKUMENTACE - DR. FRANTIŠEK LÜTZOW - VSTOUPIT - ZDE