text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333
Muzikoterapie a rozvoj smyslového vnímání Tisk článku    

SNOEZELEN CENTRUM ŽAMPACH

MUZIKOTERAPIE A SENZOROMOTORICKÁ TERAPIE
centrum pro rozvoj smyslového vnímání
 
v Domovu pod hradem Žampach


 
Centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání -  Snoezelen centrum Žampach

 


::  Centra aktivit – canisterapie ::


Z další činnosti centra - FILMOVÁ TVORBA - účast na filmovém festivalu  

více informací  zde  - vstoupit
O SENZOMOTORICKÉ TERAPII: 

V senzomotorické terapii (snoezelenu) dochází k primární aktivizaci těžce mentálně retardovaných zaměřené hlavně na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je potřeba prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, vnímat své okolí:
- dostatek času a volný prostor, aby si dítě samo vyzkoušelo a vybralo co je mu příjemné, při čem se cítí dobře, na co se chce dále soustředit- impuls má vycházet z prostředí snoezelenu, které je lákavé, povzbuzující- pro skutečnou relaxaci je nezbytný i pocit bezpečí, vnějšího klidu, uvolnění /u dětí s autismem se snoezelen využívá často ke zklidnění/- doba, kterou zde dítě stráví je závislá na jeho reakcích a potřebě, pobyt se nesmí ukončit předčasně, je potřeba respektovat tempo uživatele- ve snoezelenu jsou oslovovány různé smysly, někdy se mluví o "bombardování" smyslů- zesílením některých podnětů s vyloučením podnětů rušivých se motivuje dítě k vnímání a podporuje se jeho duševní rozvoj.
___
Spojení snoezelen (vyslovujeme "snuzelen") vzniklo ze dvou holandských slov: Snuffelen – znamenající větřit nebo čichat a Doezelen – což znamená podřimovat nebo klimbat...
Metoda v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací. Ve svém důsledku metoda probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně, každý zvlášť. Děti jsou tak vedeny k chápání reality (slyšet, vidět, cítit, ochutnat, dotknout se). Je jim umožněno prožívat nejrůznější pocity (štěstí, podrážděnost, uspokojení apod.). Přitom je jim ponechána možnost vlastního jednání (mohou chodit, pohybovat se). Velmi důležité je i navázání kontaktu mezi dítětem a jeho bezprostředním okolím.  Metoda Snoezelen ve své podstatě vychází z předpokladu, že naše smysly jsou snadno oslovitelné v ovzduší pohody. Zdravý člověk je bez větších problémů schopen najít sám místa, kde se cítí příjemně. Postiženým lidem je nutné takováto místa vytvořit. Pak je možné velmi selektivně oslovit jejich smysly. Zároveň je jim poskytnut prostor pro jejich spontánní reakce.

 


Centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání -  Snoezelen centrum Žampach


O MUZIKOTERAPII :
V muzikoterapie se cíleně využívá zvuku a hudby k terapeutickým účelům. Poslech hudby vyvolává v člověku určité psychické i somatické procesy. Člověk vnitřně pociťuje a prožívá působení hudby. Hudba a jednotlivé zvuky v něm vyvolávají jisté nálady, pocity, afekty, jakož i změny chování a současně jsou ovlivněny i nejdůležitější vegetativní funkce, ale i tvorba hlasu, řeči i vlastní hudební aktivity.
Působení hudby je vhodné i pro znevýhodněné jedince s mentální retardací, ale i jinými typy postižení.
Muzikoterapie v práci s dětmi i dospělými mentálně retardovanými zaznamenává velmi kladné výsledky. V psychopedii je tedy zařazení muzikoterapie zcela na místě. Zejména u osob s postižením  rozumových funkcí,  tam kde je  porušena i schopnost koncentrace a ve sféře citů převládají afekty nad emocemi a dále ve spojení s některými tělesnými anomáliemi nebo s menší pohybovou obratností. Muzikoterapie v těchto případech rozvíjí sluchové schopnosti vnímatelů, využívá jejich zájmu o jednotlivé zvuky a tóny a prohlubuje citové prožitky. Také lze trénovat rozvoj motoriky a v některých případech i koncentrace. Navíc je zvuk a hudba ideálním prostředkem abreakce k uvolnění zátěžových stavů a nastřádané tenze. 


O CENTRU MUZIKOTERAPIE A SENZOMOTORICKÉ TERAPIE NA ŽAMPACHU  - SNOEZELEN CENTRUM ŽAMPACH:
Centrum  bylo vybudováno s uvedením do provozu v listopadu roku 2006 jako půdní vestavba nad zámeckou kaplí v rámci Projektu pardubického kraje, který byl   spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj. 
Podkroví kaple [výkres - soubor PDF]. Více z projektové dokumentace investičních záměrů [odkazy na soubory PDF].
Centrum zahrnuje dvě místnosti předělené mobilní stěnou a příslušenství v podobě skladovacích prostor, sociálního zázemí, vč. kabinetu a kuchyňky.  Prostory jsou materiálně a technicky vybaveny  pro provozování centra muzikotarapie, centra rozvoje smyslového vnímání a pro logopedii.
Vedením centra  je pověřen odborně kvalifikovaný pracovník - speciální pedagog, který zabezpečuje speciální činnosti centra v návaznosti na ostatní poskytované služby Domova pod hradem Žampach.


Více  informací o Snoezelen centru Žampach - zdeTisková zpráva 2015 -  centrum - snoezelen.


KONTAKTNÍ ÚDAJE - Snoezelen centrum Žampach


VÝBĚR Z DOKUMENTACE STAVBY A TECHNOLOGIE  SNOEZELEN CENTRA ŽAMPACH:

Výběr z dokumentace - dispozice snoezelen centra.
Výběr z fotodokumentace stavby snoezelen centra.  
Výběr z fotodokumentace - z  realizace zvukové a světelné technologie snoezelen centra.


PREZENTACE STAVBY  A SNOEZELEN CENTRA ŽAMPACH:  

Z dokumentace  stavby  -   prezentace.       Prezentace - ke stažení  [PPS] 5,3 MB     Info materiál centra (brožurka - 4 str.) - ke stažení  [PDF]  3 MB
prezentace           ZE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA dne 13.11.2006  - fotografie ze slavnosti  - zde                  Tisková zpráva - článek 


Toto centrum bylo vybudováno v rámci projektu Pardubického kraje "ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku ´Zahrada Žampach´ - centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání" , který byl spolufinancován Evropskou unií.

Slavnostní otevření nového centra se uskutečnilo dne 13. listopadu 2006 - pozvánka - náhled.
Vstupní cedule - pamětní deska EU - náhled.
                                                                                                            logo SROP        logo EU           logo PK
Základní údaje z realizace centra - data stavby
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.12.2008-30.11.2009 - soubor  [PDF]
MONITOROVACÍ ZPRÁVA:  udržitelnost - 01.12.2009-30.11.2010 - soubor  [PDF]