text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20240611 20240610 20240611 20240611 20240610 20240611 20240610
JINAN - GINKGO Tisk článku    

Detail vedení poznávacího okruhu. 
TAB. 5a  [jpg]  1,5 MB  TAB. 5a  [pdf]  1,5 MB 


JINAN (GINKGO)

Čeleď: jinanovité ( Gingoaceae )  Řád: jinanotvaré ( Gingoales )


Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je jediným přežívajícím zástupcem jinak již vyhynulé, velice starobylé skupiny rostlin z oddělení Ginkgophyta. Díky této skutečnosti je velice často označován za „živoucí fosilii“. Ze známých zkamenělých nálezů je zřejmé, že tyto rostliny a rostliny jim podobné byly velmi rozšířené ve všech částech světa a to přibližně před 150 – 200 miliony lety. Řadí se k dřevinám nahosemenným, tj. do příbuzenstva jehličnanů, a z hlediska vývojového je velice zajímavým neboť představuje vývojový článek dokládající přechod rostlin nahosemenných k rostlinám krytosemenným.

 

Jinany jsou dlouhověké stromy dorůstající 20 - 30 m. Jejich koruna má protáhle kuželovitý až bizarní tvar a borka starších jedinců je na kmenu i větvích výrazně brázditá. Rostliny jsou dvoudomé, tj. buď samičí nebo samčí. Listy jsou vějířkovité, na bázi klínovité, s nápadně dlouhým řapíkem, většinou dvoulaločné, s vidličnatou žilnatinou (znak dokládající vývojovou starobylost druhu, z krytosemenných rostlin mají vidličnatou žilnatinu např. některé kapradiny). Vyrůstají ve svazečcích na brachyblastech (krátkých ztlustlých bočních větvičkách). Na podzim se barví zlatožlutě. Květy mají primitivní jednopohlavné, samčí v podlouhlých jehnědách a samičí obvykle po dvou na dlouhé stopce. Nevytváří pravé plody -jedná se o semena připomínající peckovici velikosti třešně, s vnějším dužnatým žlutým obalem (osemením), který je poživatelný a po dozrání intenzivně páchne.

 

Tento druh pocházející z jihovýchodní Číny, se ve volné přírodě vyskytuje jen vzácně. Zato jako okrasná dřevina je užíván pravděpodobně již přes 3000 let. Ve své domovině bývaly jinany často pěstovány jako posvátné dřeviny zejména v okolí chrámů. V  Číně a Japonsku jsou semena jinanů známé pod názvy "stříbrný plod" nebo "stříbrná meruňka" a tepelně upravené jsou konzumovány jako pravé gastronomické lahůdky. Listy, semena a kořeny nacházejí své uplatnění v lékařství.

Extrakt z listů se užívá jako ochrana zdraví už po staletí, ale do evropské medicíny se dostal až koncem 20. století.Dnes je jedním z nejpopulárnějších rostlinných produktů na světě. Tekutý či suchý extrakt nebo mletá sušená droga je součástí mnoha jednoduchých i vícekomponentních léků. Nejznámější a nejpoužívanější je však tekutý lihový extrakt (tinktura).

 

Jinany jsou nenáročné na klimatické a půdní podmínky, snáší i znečištění ve svém životním prostředí. Za miliony let své existence si tento druh vybudoval vůči škůdcům a chorobám naprostou imunitu. Pěstuje se poměrně snadno, daří se mu ve většině druzích půd, dobře zakořeněné rostliny jsou odolné proti suchu a jsou zároveň tolerantní k emisím znečištěného vzduchu.

 

V současnosti existuje několik ozdobných kultivarů, mezi nimiž je tak trochu zvláštností Ginkgo biloba ´Pragensis´, u něhož větve vyrůstají v horizontálním směru (vyšlechtěn v ČR, mateční expemlář je v péči Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

_____________

V našem arboretu naleznete řadu dalších zajímavých kultivarů jinanu, s odlišnostmi svého habitu (tvaru a obrysu koruny) a tvaru i zbarvení listů. Význačné odlišností můžete pozorovat u kultivarů G.b. ´Pendula´, ´Autumn gold´, ´Mariken´, ´Saratoga´ nebo ´Tubifolia´ a ´Variegata´.

Ginkgo
Ginkgo biloba ´Pragensis´ - matečný strom - botanická zahrada UK Praha
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ ´VARIEGATA´ - Arboretum Žampach
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ ´MARIKEN´ - podzimní zbarvení listu - Arboretum Žampach
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ ´PRAGENSIS´ - Arboretum Žampach
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ ´PRAGENSIS´ - Arboretum Žampach
JINAN od:Grünerová Litoměřice (matečný strom Botanic. zahrada UK Pha)
JINAN DVOULALOČNÝ ´PRAGENSIS´ - po výsadbě v r. 1992 - Arboretum Žampach
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ ´TUBIFOLIA´ - Arboretum Žampach
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ - květy
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ - semena
JINAN
JINAN DVOULALOČNÝ - semeno s dužnatým obalem