text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Katalog obrázků pro kalendář - 2008 - více Tisk článku    

Přejít na článek - centra aktivit – dílny – keramika, proutí,....                              Kalendář - 2014             Projekt pro kalendář - 2009  Vydán velký nástěnný kalendář pro rok 2008
 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU.

 


Grafická předloha kalendáře:                                                                                                                                      Autoři graficlé předlohy
 
 


Autoři grafické předlohy kalendáře:

 

Pavel Chládek

Vladimír Suchý
Jiří Balošák
Petr Kukliš
 
Tomáš Rybička
 
Jaroslav Trilč

 Přejít na článek - centra aktivit – dílny – keramika, proutí,....                                Náhled na výslednou podobu kalensáře [7 MB]                          


KONTAKTNÍ ÚDAJE:
kontaktní pracovníci výtvarného centra:     Jansová Lenka     Šilarová Kamila
Více informací  lze získat přímo v dílenských centrech nebo u pověřeného vedoucího pracovníka:
Kontaktní pracovník:

Bc. Jaromír Fabián  - vedoucí výchovné péče a center domova
Přímá linka:  465 635 196 Mobil         :  603 780 990  E- mail: vychovatel@uspza.cz