text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
Oltářní obraz sv. Bartoloměje - dokumentace restaurátorských prací Tisk článku    

Více z fotodokumentace dokumentace.                      Více ze zpráv o  restaurování.


ak. mal. a restaurátorka Vendula Látalová                                          
obraz sv. Bartoloměje,  kaple sv. Bartoloměje Žampach  
restaurování obrazu  - prosinec 1997 - červen 1999             
                            /náhled na dokument - str.2/

 Stav před restaurováním

 

Plátno zobrazuje na četných místech poškozené a potrhané, opatřené záplatami z předchozích oprav. Některé z trhlin jsou dosud nezpevněné. Rub plátna je natřen bolusovým nátěrem červené barvy. Plátno je napnuto na starém rámu s jednou příčkou bez možnosti vypnutí. Malba je pokryta velice silnou vrstvou povrchových nečistot a ztmavlých laků natolik, že obraz působí značně potemněle. Barevná vrstva je v celé ploše jemně zkrakelována a na mnoha místech poškozena. V ploše malby se reliéfně uplatňuje jak svislý šev , tak obrysy napínacího rámu.

Postup práce

Po zajištění barevné vrstvy přelepem byl obraz sejmut z napínacího rámu. Pak jsem se věnovala rubu plátna, ze kterého jsem postupně odstranila záplaty. Následně jsem mechanicky skalpelem odškrabala vrstvu bolusového nátěru, aby se zvýšila adheze pláten před následnou rentoaláží. Obraz byl nažehlen voskopryskyřičnou směsí na nové plátno s použitím textilie vlisu v místech trhlin. Práci prováděl na vakuovém stole pan M.Dvořák.
Po odstranění voskové vrstvy z povrchu malby byl obraz napnut na nový vypínací rám. Následovaly zkoušky rozpustnosti povrchových nečistot a laků. Nečistoty jsem odstranila střídavým použitím terpentýnu a mýdla. Už během tohoto čištění se objevila malba v plné kvalitě a světlých valérů energicky nanesených většinou ala prima na bolusový podklad. Tento charakter malby, s živým a zkušeným přednesem, byl použit převážně v partii oblohy a ve scénách ze života sv. Bartoloměje ve druhém plánu obrazu. Naproti tomu inkarnáty, hlavně andílků, tuto živost postrádají. Po dočištění povrchu malby od hrubé nečistoty jsem ztenčila lakovou vrstvu.
Autor obrazu datoval svou práci na kámen, na kterém světec spočívá svou pravou nohou. Kámen nese datum 1678. Tato datace nebyla pod nánosy nečistot a ztmavlého laku vůbec čitelná. Na malbě se také dají vysledovat tzv. pentimenti - autorské korektury. Jsou patrné zejména ve způsobu řasení spodního šatu světce, v obrysu jeho pravé nohy a ruky a u rukou andílků. Vznikají zprůhledněním barevných vrstev, způsobeném fyzikálně optickou změnou lomu světla během stárnutí olejových barev.
Při zevrubné prohlídce malby za použití binokulární lupy nebo pod UV lampou se určité partie jevily jako přemalby, které částečně šly přes některé krakely. Byla to svatozář a plocha uvnitř se dvěma defekty a hlavně modrá přes rub brokátového okrového pláště. Z té byl odebrán vzorek ke zjištění stratigrafie barevných vrstev / výsledek - viz příloha /. V ploše této modré se také nalézá jeden ze dvou nejstarších defektů z rubu vyspravených záplatami / viz polní náčrt rubu plátna/.
Během této opravy také došlo k nátěru rubu bolusem. Vysokému stáří této opravy nasvědčovala i obtížnější rozpustnost modré vrstvy, kterou se nepodařilo bezezbytku odstranit ,a proto byla částečně přeretušována. Také přes ostatní defekty malby byly v mladší minulosti provedeny přemalby, jejichž neodpovídající barevnost a široký přesah vynikly po dočištění originální malby. Tyto byly chemicky naměkčeny a sejmuty.
Po dočištění celé plochy malby jsem všechny defekty vytmelila voskokřídovým tmelem zabarveným do bolusového červeného podkladu. Po nalakování jsem malbu retušovala restaurátorskými retušovacími barvami Charbonnel.
Po dobu opravy kaple bude obraz umístěn v náhradním prostoru a před definitivní instalací bude opětovně přelakován.

Použitě materiály

voskopryskyričná nažehlovací směs / směs včelího vosku a damarové pryskyřice/, lněné plátno, rektifikovaný terpentýn, mýdlo, xylen, líh, formamid, butylalkohoí, voskokřidový barvený tmel, damarovylak s příměsí běleného včelího vosku, retušovací barvy Charbonnel.


 

 

Z fotodokumentace restaurátorských prací

        
          

 

 

 Více z fotodokumentace dokumentace.                      Více ze zpráv o  restaurování.