text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

.Hiporehabilitace a chov koní v Domovu pod hradem Žampach Tisk článku    

CENTRA AKTIVIT
HIPOREHABILITACE A CHOV KONÍ

 v Domovu pod hradem Žampach

Registr. číslo chovu: CZ 53044051 

 


 Domov pod hradem Žampach uplatňuje  od roku 1991 v sociální službě  HIPOREHABILITACI, která vychází ze základního předpokladu, že péče o koně a jízda na něm je nejen výborným prostředkem pro rehabilitaci tělesných onemocnění nebo defektů, ale ovlivňuje fyziologický a psychický vývoj, formuje rozvoj osobnosti, pozitivně působí na smyslové činnosti a má silný socioterapeutický vliv.

 

Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi  (HPSP) je jedním z oborů hiporehabilitace. Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm, ale i s jinými zvířaty  a interakce s nimi jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka. 

Více informací na stránách České hiporehabilitační společnosti, ve které má náš domov také své zastoupení.


  

Hipodrom" - nástupiště pro "vozíčkáře" a malý výběh pro koně.


_DSC4921.jpg _DSC4935.jpg _DSC4940.jpg

V roce 2014 bylo pořízeno nové vybavení pro hipoterapii z výtěžku veřejné sbírky organizované společností Konzum.


Svým zaměřením umožňuje HPSP začlenit do terapie i jedince s těžkou mentální retardací a zdravotním postižením vysokého stupně. Kontraindikací je pouze alergie na zvířecí prach a nepřekonatelný strach ze zvířat. Při HPSP se využívají kromě koní i jiná zvířata, např. drobní hlodavci, kočky, ptáci. 

HPSP v našem zařízení zajišťuje tým pracovníků s odbornou kvalifikací a je určeno především pro obyvatele Domova pod hradem Žampach. Obyvatelé zařízení se pod odborným dozorem starají o dva koně (českomoravského belgika a křížence ponyho s arabským koněm), morčata, zakrslé králičky a kočky.


   


Toto centrum splňuje všechna kritéria předepsaná Českou hiporehabilitační společností, včetně technického zázemí a bezbariérovosti. Provoz hipocentra je celoroční, pouze jízdy na koních jsou vzhledem k dosud chybějící kryté jízdárně omezené počasím. Domov usiluje o získání finančních prostředků z fondů EU k realizaci záměrů celkové rekonstrukce materiálně technického zázemí a podmínek pro provozování HPSP a chovu koní, domácích a jiných zvířat.


 


Hlavním cílem této aktivity je vytváření úzkých  vztahů obyvatel domova s okolním  společenským prostředím, prostřednictvím nabídky kvalitní a atraktivní volnočasové aktivity pro děti a mládež z okolí Žampachu - přímo v našem ústavy. Děti z kroužku se každoročně účastní i Hubertovy jízdy v Letohradě a pomáhají tak propagovat výsledky chovu koní v domovu na Žampachu.

V rámci integračních programů provozuje  Domov pod hradem Žampach již sedmým rokem při hipocentru kroužek zájmového ježdění pro děti z okolí.


                   

Skupinka dětí při zájmovém ježdění v domovu.


 


AMALKA.jpg AMALKA__-_Osel_domaci.jpg AVK.jpg AVK_0.jpg
AVK_1.jpg AVK_3.jpg AVK_4.jpg AVK_5.jpg
AVK_6.jpg AVK_7.jpg AVK_z.jpg Hanca.JPG
HANCA_-_Ceskomoravsky_belgicky_kun.jpg HANCA_1.jpg Ovecky_se_jmeny_-_zoo_koutek_DPH.jpg Ovecky_v_zoo_koutku_2.jpg

 

 

    


Více fotografii věnovaných provozování hipoterapie - léčebně pedagogicko psychologickému ježdění v Domovu pod hradem Žampach naleznete v naší fotogalerii:  sekce - hipoterapie - HPSP a zájmové ježdění - část 1 ,  část  2  a  sekce chov koní .            
                                                                                                                        Spustit obrázky LPPJ jako prezentaci


VÍCE O HIPOTERAPII A VÍCE O NAŠICH ZÁMĚRECH ROZVOJE HIPOCENTRA se můžete dočíst v našem následujícím článku - zde.


Více informací o této metodě můžete také nalézt nastránkách České hiporehabilitační společnosti:  https://hiporehabilitace-cr.com/ Dále: Centra aktivit – chov dalších domácích zvířat