text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333
VÍCE INFORMACÍ O ARBORETU ŽAMPACH - PRŮVODCE ARBORETEM (SKLÁDAČKA) Tisk článku    

ARBORETUM ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tiskovinu)           [zpět na hlavní článek]FOTOGRAFIE Z ARBORETA - výběr: JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA                                    CELÁ FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH


Arboretum Žampach

při Domovu pod hradem Žampach

člen Unie botanických zahrad České republiky

Botanické zahrady a arboreta České republiky, Průvodce,  Petr Hanzelka a kol., Academia, 2010

Náhled - informace o Arboretu Žampach - zde.

Arboretum Žampach a zámecké parky jsou státem chráněná kulturní památka (rej. č. 4167/3) - v péči Domova pod hradem Žampach – domova pro osoby se zdravotním postižením – příspěvkové organizace Pardubického kraje.

Na ploše cca 4 ha se nachází cca 600 druhů a kultivarů dřevin, tabulový informační systém a poznávací okruh.ÚVODEM

Všechny knihy zežloutnou,ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
H.CH. Andersen
 
Již ve starověku lidé shromažďovali nejen užitkové,ale i okrasné rostliny pro obživu i zkrášlení svého okolí. První zahrady vznikaly v Mezopotámii, Egyptě, Číně, Řecku.
Ve středověku vznikaly zahrady shromažďující rostliny zejména ve vztahu k lékařství, nejčastěji u klášterů v Itálii,Švýcarsku a Francii. První zahrada na českém území shromažďující léčivé rostliny vznikla v r.1350 – Hortus Angelicus v Praze.
S rozvojem cestování a poznávání jiných kultur a krajů se začaly objevovat v zahradách rostliny do té doby neznámé, exotické.V 17. a 18. století byly zahrady zaměřeny na výuku (botanické zahrady při universitách). Výzkum rostlin si vyžádal účelové uspořádání rostlin, začalo studium dle zeměpisného původu i ekologického významu.
Souběžně s klasickými botanickými zahradami začínají vznikat koncem 18.století a v průběhu 19.století arboreta a krajinářské parky zohledňující estestické vlastnosti dřevin.

 

Arboretum (z latinského arbor = strom) je sbírka živých dřevin, resp. botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret, sloužícím k výzkumným účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.) jako dendrologická sbírka, na dřeviny určitého území, nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách, sloužící jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů.

 

Termín 'arboretum' byl poprvé použit v anglické publikaci Johnem Claudiem Loudonem v Gardener's Magazine, ale samotná koncepce existovala již dávno předtím. Prvním arboretem bylo Arboretum Trsteno blízko Dubrovníku v Chorvatsku. Datum jeho založení je neznámé, ale ví se že existovalo již v roce 1492, kdy byl pro jeho zavlažování vybudován akvadukt, který se dosud používá.

Ing. Milena Roudná,CSc.

 


  ARBORETUM ŽAMPACH

 

Arboretum Žampach je součástí Domova pod hradem Žampach. Arboretum jako řádný člen Unie botanických zahrad České republiky se zapojuje do programů udržování sbírkového fondu dřevin a je také otevřeno potřebám výzkumu a výuky. Vede evidenci formou odborné databáze dřevin a současně udržuje informační systém arboreta pro veřejnost. Zajišťuje celoroční přístupnost areálu arboreta pro veřejnost a prostřednictvím Turistického informačního centra Žampach zajišťuje programy pro organizované skupiny s průvodcem a přístup k internetu.
Specifickým účelem arboreta je budování společenských kontaktů spojených s provozem arboreta ve prospěch sociální integrace obyvatel Domova pod hradem Žampach.

Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou státem chráněnou kulturní památkou (rej. č. 4167/3). Nachází se v lokalitě podhůří Orlických hor, v nadmořské výšce 440 m, bezprostředně pod hradním kopcem s vrcholem ve výšce 545,7 m. n. m. . V této části Podorlicka se vyskytuje permský zlom a krajina je zde typická červenými slíny a pískovci. Dále se v arboretu uplatňují faktory vyplývající ze specifických podmínek místních, včetně mikroklimatických.
Zámecké parky o celkové výměře více než 4 ha plochy jsou členěny na horní a dolní část (pod silnicí) a park ve vnitřním zámeckém areálu. Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Lützowových na Žampachu v letech 1884 – 1933 a souvisí s větší přestavbou zámku z této doby. Poslední úpravy parků spojené také s výsadbou sbírkového charakteru, náležejí do roku 1990.
Arboretum je celoročně přístupné veřejnosti. Návštěvu arboreta je možné spojit s prohlídkou dalších přírodních a historických pamětihodností místa anebo s účastí na dalších programech a akcích organizovaných v zámeckém areálu dle nabídky Turistického informačního centra Žampach. Turistické informační centrum Žampach – certifikované TIC Pardubického kraje - poskytuje také nabídku informačních služeb, materiálů, suvenýrů a drobného občerstvení.

Ve vnitřním areálu a v horním zámeckém parku je udržován informační systém arboreta, jehož cílem je poskytnout odborné informace o stromech a keřích zastoupených v parkové výsadbě.
V Arboretu Žampach jsou zastoupeny dendrologicky hodnotné a také u nás unikátní druhy dřevin. Informační systém arboreta zahrnuje mimo jiné poznávací okruh, na jehož stanovištích jsou k dispozici informace (texty, obrázky a fotografie) o více než 100 rodech dřevin, jejichž zástupce lze v místě pomocí informačního systému snadno vyhledat. Celkem arboretum a zámecké parky na Žampachu zahrnují více než 500 druhů a kultivarů dřevin.
Informační systém je k dispozici současně v elektronické podobě na www stránkách arboreta. Přístup k internetu je návštěvníkům zajištěn na dvou stanicích umístěných v turistickém informačním centru, kde si lze také předem domluvit možnosti průvodcovské služby nebo doplňkových informačních a poznávacích programů pro organizované skupiny v zámeckém areálu nebo v prostorách zámecké kaple.

Další rozvoj Arboreta Žampach

Poznávací okruh a informační systém arboreta v současné době zahrnuje pouze dvě části arboreta – vnitřní a horní část zámeckého parku. Záměrem je rozšíření o dolní část zámeckého parku, která je svoji rozlohou největší. Záměry zahrnují také další úpravy ve stávajících částech okruhu, vč. rozšiřování aktivit spojených s chovem koní a domácích zvířat, realizaci ZOO koutku a jezírka se stanovištěm (č.3) věnovaným vodním rostlinám a vodnímu ptactvu. Dále bude  realizován projekt závlahového systému a doplňující sadové úpravy v horním zámeckém parku a na několika místech drobná parková architektura určená pro zábavu a odpočinek našich obyvatel a návštěvníků. V prostoru dvora pak vodní plocha pro osvěžení (brouzdaliště)
Více obrázků k tomuto - zde.

Informační systém a poznávací okruh Arboreta Žampach


Informační systém arboreta v terénu se skládá z úvodního panelu a z 15 oboustranných informačních tabulí opatřených schématem poznávacího okruhu a vyhledávacím rejstříkem. Dále pak z tabulkového značení jednotlivých dřevin, vč. odkazu na příslušné stanovitě s informacemi. Popisované dřeviny se nalézají v dosahu stanoviště a je možné je pomocí informačního systému snadno v terénu vyhledat.
V elektronické podobě je pak tento systém veřejnosti přístupný na www stránkách arboreta. Odborná databáze dřevin je pak vedena v odděleném systému a ve standardu Unie botanických zahrad ČR.
Trasa poznávacího okruhu provází návštěvníky jednotlivými skupinami dřevin, kterým jsou věnovány informace na tabulích a je zakončena v místě Turistického informačního centra Žampach.

Vnitřní část arboreta – „vnitřní“ zámecký park


V této části naleznete na přibližně 1 ha cca 300 druhů a kultivarů dřevin (132 rodů dřevin). Úvodní panel poznávacího okruhu a také první ze stanovišť okruhu se nalézá v blízkosti jednoho z „mamutích stromů“ arboreta (sekvojovec obrovský – Sequiadendron giganteum), který zde byl vysazen v roce 1992 jako tříletý semenáček dovezený z arboreta Nové Dvory u Opavy. Dnes tento strom připomíná počátky parkových úprav spojených se záměrem otevření našeho areálu větší veřejné návštěvnosti.

Při procházce ve vnitřním zámeckém areálu můžete počítat s častými rozhovory s obyvateli našeho Domova pod hradem Žampach. Údržba zámeckých parků a areálu je nedílně spojena právě s jejich prací.

Také v této části poznávacího okruhu si můžete prohlédnout řadu zajímavých a u nás málo známých dřevin, o kterých se více dočtete na našich tabulích.

 

Kulturní a historické památky v areálu zámku


Současně zde máte možnost prohlídky dalších kulturních a historických památek umístěných v našem areálu nebo v jeho blízkosti. Zámek a zámecká kaple jsou kulturní památkou - rej.č. 4167. Počátky zámku, původně tvrze doložené před rokem 1600 sahají do roku 1672, kdy byla tvrz přestavěna na raně barokní zámek - letní rezidenci královéhradeckých jezuitů. V r. 1701 - 1713 byla k severnímu zámeckému křídlu přistavěna raně barokní kaple sv. Bartoloměje. Po stavebních úpravách z 18. a 19. stol. získala budova zámku postupně dnešní půdorys ve tvaru písmene E. V areálu zámku se nachází pískovcová socha Krista - Ecce homo, z roku 1758. Významnou historickou osobností spojenou se žampašským zámkem je hrabě Dr. František Lützow, jehož pamětní deska se nachází u horního vstupu do areálu. V areálu najdete také informace o hradu Žampach, včetně lapidária ve kterém jsou umístěny pískovcové segmenty pocházející z archeologického průzkumu v hradním areálu.
Více informací o těchto památkách získáte na dalším informačním materiálu našeho Turistického informačního centra.

Odpočinout si můžete v našem zahradním parkovém altánu, který je také využíván při pořádání kulturních a společenských akcí, najdete zde hipoterapeutický ovál a výběh pro koně a sportovní hřiště.


Více informací o těchto o památkách a kulturních a společenských akcích získáte v našem Turistickém informačním centru, které se nalézá rovněž ve vnitřním zámeckém areálu..

Horní část arboreta - „horní“ zámecký park


Tato část arboreta navazující na zámecký areál má výměru přibližně 1 ha a nachází se zde cca 200 druhů a kultivarů dřevin. Kostru tohoto parku tvoří původní, přibližně 120 – 150 let staré dřeviny, do které je situována nová výsadba sbírkového významu.
Na vstupu ho parku je umístěn rozcestník umožňující základní orientaci v areálu, dále se zde nalézá místo s vyhlídkou na Orlické hory s turistickým popisem panoramatu krajiny. V horní části parku se nalézá zámecká dřevěná lávka z roku 1886 - tzv. vzdušný most, která spojuje park s okolní přírodou. Na rozcestníku za touto lávkou získáte orientaci pro výstup na zřícenu hradu Žampach, k vrchnostenskému pranýř z roku 1693 anebo na cestu „okolo hradu“ podél třech studánek a ještě dále.


Dolní část arboreta – „dolní“ zámecký park


Tuto část zámeckého parku naleznete ve směru od zámku pod silnicí a má rozlohu více než 2 ha. Je naším záměrem i v této části zámeckých parků vybudovat poznávací okruh a informační systém neboť se zde nalézá množství dendrologicky hodnotných dřevin, vč. dřevin sbírkového významu pocházejících z nové výsadby, které nejsou v současnosti značeny. Například v bažinatém prostoru u „rybníčku“ jsou vysazeny sbírkové druhy vrb (Salix), olše (Almus) a zejména pak tisovec (taxodium) a metasekvoje (Metasequoia).
Dále se v dolním parku nalézá sbírka dřevin rodu javor (Acer), smrk (Pisea) a jasan (Fraxinus) a dřeviny náročnější svým vzrůstem na prostor. V místě u Pěti dubů se nachází lokalita výskytu plně chráněné bledule jarní (Leucojum vernum). V této části zámeckého parku se nalézají nejstarší a památné stromy arboreta dosahující stáří až 300 let (dub letní - Quercus robur).

 

 


 ZÁVĚREM

 

Jediný azyl, vždy a všude otevřený pro všechny trpící, je příroda.
podle Maxe Lignera


Vážení návštěvníci Arboreta Žampach!

Zveme Vás k procházce naším zámeckým areálem za poznáním. Obyvatelé Domova pod hradem Vám takto nabízí možnost nahlédnout do svého soukromí. Věříme, že při prohlídce oceníte jejich úsilí a snahu s jakým pečují o svůj areál, aby zůstával hezkým životním prostředím a domovem pro ně a příjemným zážitkem pro Vás, kteří přicházíte.
V regionu Pardubického kraje máte právě u nás ojedinělou možnost seznámit s mnoha zajímavými druhy dřevin, vč. zástupců cizokrajných rodů, které v našich podmínkách postupně zdomácňují, a to prostřednictvím informačního systému, který byl realizován v rámci projektu a za finanční spoluúčasti prostředků Evropské unie. Našim záměrem je realizovat pro vás arboretum odpovídající standardům Unie botanických zahrad České republiky.

Rostliny, keře a stromy jsou živými organismy nezbytnými také pro náš život. Zvláštní úctu člověka si zasluhují stromy. Své koruny vytvářejí po desítky a stovky let. Střídaje jednotlivá vegetační období, zapisují i náš čas do svých kmenů.
Záleží na Vašem zájmu kudy povedete procházku našim areálem a parky, kde se zastavíte pro odpočinek či potěšení z chvilky klidu pod korunami stromů.
Každý zájemce je u nás celoročně vítán, ať již přijde cíleně za účelem získání informací o dřevinách nebo je účastníkem některé z pořádaných akcí či pouze náhodně procházejícím turistou.
Žádáme Vás o dodržování návštěvního řádu a o ohleduplnost k přírodě i našim obyvatelům.
Těšíme se na Vaši návštěvu!


Informační systém Arboreta Žampach byl realizován v rámci projektu "Domov pod hradem Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku ´Zahrada Žampach´ - veřejné aktivity" , který byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj.


Kontakty:
Arboretum a turistické informační centrum Žampach
Domov pod hradem Žampach
Žampach, č.p. 1
564 01 Žamberk
Informace: www.uspza.cz/arboretum
Telefon: mobil (+420) 604 846 410 nebo (+420) 465 618 184 - linka č. 124
E-mail : info@uspza.cz
Telefonní ústředna: (+420) 465 618 184, (+420) 465 618 134,
GSM (+420) 603 569 564, GSM (+420) 736 472 759 a (+420) 736 472 758
FAX (kanc.řed.): (+420) 465 618 137, FAX (server): (+420) 465 618 010,
Server jen pro SMS zprávy: (+420) 605 244 309
Ředitel domova: tel.: (+420) 603 878 659, př. linka: (+420) 465 635 220
Informace: www.uspza.cz, E-mail: uspza@uspza.cz


 Sazan
Sazaník květnatý-Calycanthus floridus,2004
 horní
horní část arboreta - vstup z cesty pod zámeckou lávkou
 v zim
v zimě
 skupi
skupina dubů v dolní části arboreta (Quercus robur)
 skupi
skupiny v horní části arboreta
 vnitř
vnitřní část arboreta se zahrdním altánem - v noci
 stano
stanoviště  č.8 ve vnitřní části arboreta, modřín opadavý, evropský (Larix decidua, europaea ´Repens´), nahovětvec dvoudomý, kanadský (Gymnocladus dioicus, canadensis), Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides ´White´)
 Nahov
Nahovětvec dvoudomý-Gymnocladus dioica
 pozná
poznávací okruh - schéma trasy a rozmístění informačních tabulí
 Aráli
Arálie čínská-Aralia chinensis - květenství
 Jedle
Jedle španělská - Abies pinsapo,v zimě 2005
 jedle
jedle korejská - Abies koreana
 vnitř
vnitřní část arboreta - hipodrom a malý výběh koní
 chov
chov koní určený pro potřebu hipoterapie a zájmového ježdění
 vilín
vilín prostřední (Hamamelis x intermedia) ze skupiny u stanoviště poznávacího okruhu č.9
 Pamod
Pamodřín půvabný - Pseudolarix amabilis - podzimní zbarvení jehlic
 Pajeh
Pajehličník přeslenatý-Sciadopitys verticillata,2006
 Jilm
Jilm vysoký-pestrý-Ulmus procera´Argenteo-variegata ´ - stromek u památníku hrabě Dr. František Lützowa
 Jinan
Jinan dvoulaločný - Ginkgo biloba ´Variegata´
 Jinan
Jinan dvojlaločný Ginkgo biloba ´Pragensis´
 Horní
Horní část arborata - rozcestník se základní orientací v areálu
 Dub b
Dub bahenní - Quercus palustrus - podzim
 zámec
zámecká lávka, zelkova ostrolistá - Zelkova serrata, smrk ztepilý - Picea abies ´Viminalis´
 zámec
zámecká lávka v zimě
 svída
svída sporná - Cornus controversa´Variegata´
 jedle
jedle řecká - Abies cephalonica
 dub l
dub letní (Quercus robur) ve skupině v dolní části arboreta
 dub l
dub letní (Quercus robur) - nejstarší strom zámeckých parků na Žampachu, 2006
 bledu
bledule jarní (Leucojum vernum) - lokalita u Pěti dubů
 bažin
bažinná část v dolním arboretu
 Buk l
Buk lesní - Fagus sylvatica´Tricolor - Roseomarginata´

 Jasan
Jasan manový, zimnář

- Fraxinus ornus - květenství

 Jírov
Jírovec žlutý, pávie žlutá- Aesculus octandra
 Arbor
Arboretum Žampach