text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20240611 20240610 20240611 20240611 20240610 20240611 20240610
Mgr. Šárka Lellková, M. A., Ph.D. Tisk článku    

Zpět památník Dr. Františka Lützowa (*1849 - †1916)


 

Katedra historických věd FF UPa, Studentská 84, 532 10 Pardubice, tel.: 466 036 526

Šárka Lellková
Mgr. Šárka Lellková, M. A., Ph.D.
E-mail: sarka.lellkova@volny.cz

Odborné curriculum:
1991-1997 FF UP Olomouc, historie – angličtina, 1997 Mgr.
1994-1995 Středoevropská univerzita Budapešť, moderní dějiny, 1995 M. A.
1999-2003 FF UP Olomouc, obecné dějiny, 2003 Ph.D.
Badatelské zaměření:

dějiny české šlechty v 19. století

Pedagogická činnost na KHV:

Zahraniční stáže:

2001 výzkumná stáž na univerzitě ve Vídni

Granty:

Spoluúčast na grantu Mgr. Luboše Velka, Ph.D. (2004-2006) Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta českých zemí 1749-1948.

Publikační činnost (výběr):
Články v odborných časopisech:

 • Czech Women in the Bohemian Diet before the Enactment of Women’s Suffrage (1908, 1912), in: Proceedings of the 53rd Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, sv. II, Parlament de Catalunya, Museu d´Historia de Catalunya: Barcelona 2005, s. 1495-1500. ISBN 84-393-6800-3.
 • „Bože dej nám odvahu a sílu přežít rok 1866“ (Rok 1866 v korespondenci a deníkách českých a moravských šlechticů), in: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2004, s. 66-74.
 • Der Beginn des passiven Widerstands der Deutschen im böhmischen Landtag 1886, Parliaments, Estates and Representation 23, 2003, s. 143-152.
 • Graf Franz Lützow und die böhmische Gesellschaft, Etudes Danubiennes 19, 2003, s. 155-164.
 • Vztahy Rakousko-Uherska a Velké Británie (1876-1880), Moderní dějiny 10, 2002, s. 7-28.
 • Hrabě František Lützow, Rakušan, Angličan nebo Čech?, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice (Evropa, kultura, region), série C, supplementum 3 (2000), Pardubice 2001, s. 91-93.
 • Zamyšlení nad Českými dějinami hraběte Františka Lützowa, Časopis Národního muzea A 169, 2000, č. 3-4, s. 60-69.
 • referát "Ven z pasivity! Konzervativní velkostatek na začátku první světové války" na symposiu Děčínský zámek a jeho majitelé v dějinách a kultuře Čech a střední Evropy v Děčíně v květnu 2002, v tisku.
 • referát "Das verlorene Paradies. Die Farm des Fürsten Adolf Schwarzenberg in Afrika", vyjde ve sborníku z konference konané 30. 6. - 1. 7. 2005 v Praze

  [ Univerzita Pardubice ]
  [ Fakulta filozofická ]

 • [ Katedra historických věd ]