text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
44094998 44091985 IMG_6816 IMG_9361 IMG_6808 IMG_6793 IMG_6767 IMG_6838 __IMG_68 20240511 IMG_9365 IMG_9371 _IMG_684 IMG_6764 44091459 20240511 IMG_9378 IMG_9376 IMG_9375 IMG_6802 IMG_6759 44090807 IMG_6836 20240511 IMG_9382 IMG_6819 IMG_9360 IMG_6772 IMG_9373 44092847 _IMG_684 IMG_6760 IMG_6801 IMG_6825 IMG_9358 IMG_6839 IMG_6806 IMG_6778 IMG_6837 IMG_9366 IMG_6831 IMG_9388 IMG_6787 44092847 IMG_6843 IMG_6829 20240511 IMG_9385 44091589 ___IMG_6 IMG_6768 IMG_6775 IMG_6826 IMG_6770 20240511
Návštěvní řád Arboreta Žampach Tisk článku    

                                                              

Kliknutím zobrazíte plánek arboreta!
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  ARBORETA  ŽAMPACH


 Přístup do Arboreta Žampach je bezplatný.
Dobrovolný příspěvek lze vložit do pokladničky veřejné sbírky umístěné v infocentru. Děkujeme.

 INFORMACE A KONTAKTY PRO DÁRCE - ZDE

Arboretum Žampach je celoročně volně přístupné při dodržení podmínek tohoto návštěvního řádu. Návštěvníci mohou využívat za daných podmínek také herní zařízení v areálu.

Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou státem chráněnou kulturní památkou (rej. č. 4167/3). Arboretum Žampach  je nedílnou součástí  Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje. Zámecké parky a arboretum Žampach jsou především místem práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach. Arboretum a zámecké parky na Žampachu jsou veřejně přístupné v denní době po celý rok.  Vstup a prohlídka areálu je bezplatná. Organizované prohlídky (s naším průvodcem) je potřeba  domluvit písemně,  mailem nebo telefonicky předem v Infocentru Žampach.


Žádáme návštěvníky, aby dodržovali následující pokyny a pravidla návštěvního řádu :

 

 • V arboretu je povoleno:
  • Vstupovat na upravené travní plochy mimo komunikace a využívat tyto plochy pro posezení a odpočinek;
  • využívat pro posezení a odpočinek zahradní vybavení, zahradní altán, místnost a terasu Informačního centra s veřejným přístupem k internetu;
  • využívat veřejné WC a nabídku možnosti drobného občerstvení Informačního centra 
  • pobývat ve venkovním zámeckém areálu za účelem prohlídky areálu a návštěvy obyvatel domova v denní době bez omezení
  • pořizovat fotografické nebo filmové záznamy pro soukromé účely ze zámeckých parků, s výjimkou fotografování a filmování obyvatel Domova pod hradem Žampach, které je povoleno pouze s jejich výslovným souhlasem (souhlasem jejich zákonných zástupců a při respektování soukromí a zájmů obyvatel!)
  • vstup se psy na vodítku
  •  
 •       Domov pod hradem Žampach nezodpovídá za škody, které si návštěvník způsobí nepřiměřeným chováním a u dětí bez doprovodu dospělé osoby. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při prohlídce v blízkosti výběhu koní a stájí. Vzhledem k možnosti kontaktu s chemickými látkami nebo jedovatými rostlinami se nedoporučuje konzumovat jakékoliv části rostlin, popřípadě provozovat činnost, která může vést k případné otravě.
 •      Veřejná herní zařízení v areálu domova pod hradem Žampach jsou určena pro děti ve věku od 3 let a za dohledu dospělé osoby při dodržení  pokynů pro provoz jednotlivých herních prvků - více k tomu Návštěvní řád veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach.
 •  
 • V arboretu je zakázáno:
 • v prostorách arboreta s výjimkou smyslového parku je důrazně zakázáno dotýkat se nebo ochutnávat části rostlin bez instrukcí pověřeného průvodce - některé rostliny a jejich části mohou být jedovaté!
  •  požívat návykové látky a alkoholické nápoje - s výjimkou organizovaných společenských akcí a kouřit mimo vyhrazený prostor
  • odhazovat jakékoliv odpadky mimo nádoby na odpadky
  • jízda na kole mimo asfaltové a dlážděné komunikace
  • pořizovat fotografické nebo filmové záznamy pro jiné než soukromé účely bez předchozí dohody s vedením domova
  • odebírat jakýkoliv rostlinný materiál a jakkoli poškozovat výsadbu
  • vykonávat činnost, která je v rozporu s účelem areálu 
  • volné pobíhání psů                   
  •                                      


 • Celý zámecký areál je peší zónou, pro návštěvníky arboreta a zámeckých parků je určeno označené bezplatné veřejné parkoviště v blízkosti dolního vstupu do areálu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Domova pod hradem Žampach a dále sami upozorňovat pracovníky domova v případě shledání problémů a mimořádných situací týkajících se péče o obyvatele Domova pod hradem Žampach.       
  Místo pro třídění odpadu je na terase TIC Žampach
 • Bezplatné parkoviště se nachází naproti dolního vstupu do zámeckého areálu  areálu.
  Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla tohoto  návštěvního  řádu.
  Upozornění: v zámeckém areálu a parku je instalován kamerový a elektr. zabezpečovací systém

 • V Žampachu dne 1.8.2006


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - dokument ke stažení  | PDF |


Dále     NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

       Dokument  Návštěvní řád - botanický skleník Arboreta Žampach

       Dokument  Provozní řád veřejné WIFI

       Dokument  Provozní řád - zahradní bazén

       Dokument  Provozní řád - sportovní hřiště s umělým povrchem Conipur

       Dokument  Provozní řád - herní kout pro malé děti - Javorka

       Dokument  Návštěvní řád - zookoutek - ovce kamerunská

       Dokument  Návštěvní řád - smyslový park


ARBORETUM - TISKY - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA                                                    


          Poškozování výsadby v Arboretu Žampach