text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333
VRBA - SALIX Tisk článku    

Detail vedení poznávacího okruhu. 

TAB. 14c  [jpg]  1,5 MB  TAB.14c  [pdf]  1,5 MB


VRBA (SALIX)
Čeleď:  vrbovité (Salicaceae)   Řád: vrbotvaré (Salicales)

 
Rod vrba je rodem velmi obsáhlým, což potvrzuje jeho 300 – 600 druhů rozšířených téměř po celé zeměkouli mimo Austrálie a Nového Zélandu, s těžištěm výskytu v mírném až subarktickém pásmu severní polokoule. Tento velký počet nejen druhů botanických, ale i jejich kříženců, znesnadňuje druhové určení.
 
Jedná se o dvoudomé opadavé keře, keříky i stromy o rozměrech od sotva několika centimetrů plazivých druhů po i více než 30 m druhů stromových.
 
Listy mají vrby střídavě postavené, většinou kopinaté, s okrajem pilovitým nebo celokrajným. Květy jsou uspořádány ve vzpřímených jehnědách (známé „kočičky“), ojediněle i ohnutých.  Plodem jsou dvouchlopňové tobolky se 2 až 32 semeny. Jednotlivé druhy lze rozdělit do skupin dle tvaru listů na tzv. úzkolisté a širokolisté vrby.
 
* Do skupiny tzv. úzkolistých vrb
můžeme zařadit většinu druhů vysazovaných v našich okrasných zahradách a parcích. V naší volné přírodě je zejména podél vodotečí hojně rozšířená stromová vrba bílá (Salix alba). Často se setkáváme také s jejím „smutečním“ kultivarem ´Tristis´, který bývá vysazován na břehy rybníků a je výrazný svými tenkými, převislými, světle žlutými větvičkami. Ve vyšších polohách pak vrbu bílou střídá vrba křehká (Salix fragilis), která je odolnější k nižším teplotám.
 
* Skupinu tzv. širokolistých vrb
zastupuje zejména vrba jíva (Salix caprea), která snáší suchá i mokrá stanoviště a roste jako „průkopnická dřevina“ všude na svazích podél cest, náspech i pískovnách. Může vytvořit strom i keř (dle podmínek), její předností je též schopnost zvládat boční přistínění, což ji předurčuje k využití na zapláštění okrajů lesních porostů.
 
V parcích arboreta Žampach je vrba zastoupena dvěma svými druhy rostoucími v dolní části parku.
 
Z našich domácích druhů zde roste vrba košíkářská (Salix viminalis), která je zde každoročně střihána „na babku“ pro vazačské účely. Tato vrba přirozeně osídluje střední, severní i východní Evropu a dále též Sibiř, Mongolsko a severozápadní Čínu. Jedná se o poměrně vysoký (až 4 m) keř nebo vzácněji strom s velmi dlouhými prutovitými větvemi v mládí zelenavými, později nahnědlými. Výrazné jsou též až 18 cm dlouhé a pouze do 1,2 cm široké listy, na rubu stříbřitě chloupkaté. Jehnědy má válcovité, až 4 cm dlouhé, vykvétá dubnu až květnu. Sázena je také na vrbových plantážích pro účely košíkářské výroby.
 
Za jednu z nejkrásnějších vrb lze označit vrbu lesklou (Salix lucida), pocházející ze Severní Ameriky, která ve zdejším parku roste v lokalitě „u rybníčku“. Vytváří většinou keř široce vystoupavého vzrůstu, vzdušně a lehce stavěný, někdy až strom se široce kulovitou korunou o výšce do 5 m. Výrazné jsou jak její 3 – 7 cm dlouhé, zlatožluté jehnědy, které vyrůstají až na olistěných větvičkách, tak celou sezónu její 6 – 14 cm dlouhé, oboustranně lesklé, nápadně špičaté listy. Velmi krásné jsou také převislé větvičky této vrby, které jsou tmavě zbarvené s bílým ojíněním.
 ________
Vrby patří mezi dřeviny silně světlomilné, zejména druhy stromovité, které navíc vyžadují více vláhy. Druhy keřovité bývají tolerantnější k oběma faktorům.
Jejich latinský název pochází snad ze salio = skáču pro jejich rychlý růst. Tohoto jejich rychlého růstu je využíváno (zatím pouze alternativně) k výrobě biomasy, kdy se pěstují na výmladkových plantážích a sečou po 3 – 6 letech.
Velký význam mají též pro včelařství. Některé druhy jsou využívány v bylinářství i lékařství a to pro obsah salicylových derivátů účinných proti horečkám, onemocněním žaludku a střev, proti krvácení a na pocení. Vrba chladí a osvěžuje. Psychicky uvolňuje nahromaděný hněv a obnovuje.
Vrba je také symbolem počátku a konce, symbolem věčného koloběhu bytí. Je skutečně fascinující pozorovat, jak z dohola ořezaného a zdánlivě mrtvého starého těla vrby doslova tryskají maldé výhonky a ztělesňují tak životní sílu a nesmrtelnost.


Vrba b
Vrba bílá - Salix alba ´Tristis´, Londýn - Green Park
Vrba j
Vrba jíva -Salix caprea
Vrba j
Vrba jíva -Salix caprea
Vrba k
Vrba košíkářská - Salix viminalis - Arboretum Žampach
Vrba k
Vrba košíkářská -Salix viminalis
Vrba l
Vrba lesklá - Salix lucida - Arboretum Žampach