text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Z hlavních akcí Tisk článku    

Zájmové, kulturní, sportovní a rekreační
činnosti a akce
- HLAVNÍ AKCE

Domova pod hradem ŽampachInformace o tradičních  akcích pořádaných

Domovem pod hradem Žampach také pro veřejnost:                                                         

Pochod Přes tři hrady                                                                                    
Zámecká slavnost
Letní hudební festival pod hradem Žampach
Žampašská pouť
Živý betlém a vánoční koncerty
(VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY)


    T e r m í n y   t r a d i č n í c h   a k c í   -   p o z v á n k y.        Součástí služeb (podpory a péče) Domova pod hradem Žampach je poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb. Tyto programy doplňují činnosti základní - vzdělávací a pracovní.

        Zájmové, kulturní, sportovní a rekreační činnosti a akce jsou prostředkem motivace a aktivizace obyvatel našeho domova. Usilujeme však zejména o to, aby tyto činnosti současně směřovaly k naplňování hlavního poslání a cílů domova, tj. aby přispívaly k integraci, stírání hranic a rozdílů mezi „ústavním“ a „normálním“ způsobem života v naší společnosti. Akce jsou také zaměřeny na reprezentaci činnosti Domova a jeho obyvatel v soutěžích různého zaměření.


 

    

 


      Proto se naši obyvatelé stále více účastní činností a akcí konaných mimo ústav. Současně také co nejsrdečněji zveme veřejnost k návštěvám akcí pořádaných u nás v prostředí zámeckém areálu na Žampachu. Pozvánky 

        Nabídka zájmových činností akcí našeho Domova je široká, například v průběhu kalendářního roku se naši obyvatelé účastní v průměru sedmdesáti různých akcí, včetně akcí pobytového charakteru. Přehled akcí naleznete v naší výroční zprávě v části „Využití volného času – zájmová a kulturní činnost“.  

        Na dalším místě našich internetových stránek Vám chceme nabídnou informace o několika hlavních akcích, které tradičně pořádáme a na které bychom vás touto formou také chtěli co nejsrdečněji pozvat. V minulých letech navštívili při těchto akcích naše zařízení tisíce návštěvníků a většina přichází opakovaně. Věříme, že i pro Vás se stane náš zámecký areál vyhledávaným místem pro individuální i rodinné výlety, ať už za odpočinkem, zábavou nebo kulturou. 

        Jednou z oblastí zájmové činnosti našich obyvatel je sportovní činnost. Za tímto účelem je v Domovu pod hradem Žampach založen Sportovní klub Radost Žampach, který je registrovaným členem Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO). V rámci tohoto hnutí mají sportovci našeho klubu možnost pravidelného tréninku a účasti v systému speciálně olympijských letních a zimních soutěží a her v tuzemsku i v zahraničí.  

        Na základě mnohaleté pořadatelské zkušenosti byl Domov pod hradem Žampach pověřen prezidiem ČHSO pořádat Národní turnaj Českého hnutí speciálních olympiád v přehazované ve známém sportovním areálu TJ Dřevěnice u Jičína. Více informací k tomuto turnaji naleznete v samostatné části našich stránek. Navíc SK Radost Žampach pořadatelsky zajišťuje tento turnaj také v průběhu národních Letních speciálních olympiád. V roce 2007 se olympiáda uskuteční na počátku července ve Zlíně. 

        Některé akce pořádá Domov pod hradem díky spolupráci a pomoci partnerských organizací, firem i jednotlivců. Bez této pomoci by nebylo možné akce realizovat. Domov pod hradem Žampach proto hledá další dobrovolníky, kteří by osobní pomocí nebo věcnou či finanční podporou přispívali k  zajišťování akcí. Více k tomu.

Děkujeme Vám a těšíme se s Vámi na shledanou na našich akcích !          Přejít na základní údaje o realizovaných projektech EU - zde - více informací