text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20240611 20240610 20240611 20240611 20240610 20240611 20240610
Obrazy sv. Josefa a sv. Anny - dokumentace restaurátorských prací Tisk článku    

Více z fotodokumentace dokumentace.                      Více ze zpráv o  restaurování.

ak.
mal. a restaurátorka Milada Stroblová                                                           /v ateliéru - před dokončením/
obrazy sv. Josef a sv. Anna,  kaple sv. Bartoloměje Žampach  
restarurování obrazů s rámy      - říjen 1993 - září      1996
I. etapa restaur
átorských prací - říjen 1993 - březen 1994                                             /náhled na dokument - str.1/


Popis stavu pam
átky před restaurováním

Obrazy sv. Josef a sv. Anna jsou napnuty na nevhodných rámech. Rámy jsou bez zkosení a nelze je klínovat. Rozpadající se rohy rámů jsou spojeny hřebíky. Podkladové plátno obrazů je velmi uvolněné. Vlákna plátna se rozpadají. Na obrazech se nacházejí díry různých velikosti. Obraz sv. Josefa byl v minulosti již podlepen. Podlepové plátno je uvolněné . Na obrazu sv. Anny byly trhliny v minulosti několikrát opravovány lokálním podlepením. (plátno, papír, leukoplast, rentgenový snímek) Plátna obrazů jsou destruována tak, že při malém tlaku na malbu (škrábnutí skalpelem) praská podél krakel. Malba sama je velmi silně zkrakelována. Krakely jsou široké až 3 mm. Malba je včetně pod­kladu roztrhána do různě velkých "ker". Misky malby (jednotlivé kry malby s podkladem) mají prohnutí. Hloubka misek je až 4 mm. Na obou obrazech jsou velmi rozestouplé krakely velmi neodborně vytmeleny pastózními nánosy olejové barvy. Tyto nánosy částečně fixují uvolňující se a opadávající malbu. Tyto plochy byly široce přemalovány. Obrazy jsou lakovány. Lak byl na malbu nanesen zcela neodborně. někde je laku velmi silná vrstva i s poteklinami. Jinde je lak pouze na vrcholcích miskovitě prohnutých ker malby, na několika místech lak zcela chybí. Očití svědkové z ústavu pamatují, že lakování obrazu proběhlo v polovině 70. let. Obrazy jsou silně povrchově znečištěné. (V dalším postupu rest. prací  bylo pak nutné vstvu tohoto laku postupně odstraňovat po chemické přípravě mechanicky - za pomoci skalpelu)

Předběžný průzkum stavu malby obrazů (jak jej bylo možno na rozpadajících se obrazech provést) ukázal, že užitým lakem byl nitrolak. Průzkum dá­le ukázal, že oba obrazy jsou malovány na plátna krytá křídovým vodorozpustným podkladem. Kry malby jsou velmi tvrdé. Přemalby poškozených míst jsou velmi špatně snímatelné. Dle restaurátorského záměru PU Pardubice je stáří obrazů rozdílné. Předběžný průzkum obrazů tomu nenasvěd­čuje. Další průzkum malby je možný provést až po zpevnění malby a pod­ložky nažehlením obrazů na nové plátno. Další posouzení stáří a původnosti malby, která je velmi tenká,si žádá stratigrafický průzkum. Z obrazů byly proto odebrány vzorky malby, které budou analyzovány.

Takto bude průzkum dokončen a vyhodnocen.

Návrh na restaurování v I. etapě restaurátorských prací

1/ předběžný průzkum obrazů
2/ nažehlení obrazů na nové plátno
3/ dokončení restaurátorského průzkumu
4/ prohlídka výsledků průzkumu a stanovení dalšího postupu restaurátoských prací za účasti zadavatele a PU Pardubice


Z fotodokumentace restaurátorských prací        

Více z fotodokumentace dokumentace.                  Více ze zpráv o  restaurování.