text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Zahraniční spolupráce a pobyty Tisk článku    

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A POBYTY
pro obyvatele a zaměstnance

Domova pod hradem Žampach


                                                                                        


The Home at the foot of Žampach castle - information         Při zabezpečování a zprostředkovávání společenských aktivit obyvatel domova  spolupracujeme s dalšími subjekty z okolí, vč. zahraniční spolupráce a partnerství.


Přejít na informace o spolupráci Domova pod hradem Žampach a ZSS Egídius Bardejov    DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -  PODZAMEK – KLODZKO - POLSKO - 2012 - 2013
V červnu roku 2012 byla zahájena vzájemná spolupráce v oblasti zájmové aktivizační činnosti obyvatel Domova pod hradem Žampach a pobytového zařízení sociálních služeb v Polsku - Dom Pomocy Społecznej v Podzamku v oblasti Gminy Klodzko (ředitel - Mgr. Zbigniew Tur). Jde zejména o výměnné učinkování hudebních skupin Barbušáci a Podzamek Boys (vedoucí Tadeuszi Kiejrys). Tato spolupráce  současně využívá aktivit  Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (na české straně zastoupené předsedou SRR-ČPS Ing. Vladimír Hulman).
      Více k tomu - fotografie - 2012 - 2013


SONNENHOF - BISCHWILLER - FRANCIE - 2014, 2016

V květnu roku 2014 (12.5. - 17.5.) se uskutečnil zahraniční pobyt a byly tak navázány osobní kontakty našich obyvatel a zaměstnanců se zařízením pro lidi s postižením ve městečku Bischwiller v severovýchodní Francii poblíž Strasbourgu. Jedná se o nestátní sociální zařízení  Sonnenhofdomov pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.   Více o tomto pobyt -  tisková zpráva.

     Více k tomu - o pobytu ve Francii - fotografie z povytu  v roce 2014

Setkání ve Strasbourgu na téma: "Inkluze a deinstitucionalizace – šance pro všechny?"   9.-10. 5. 2016      fotografie z kongresu

Setkání pořádalo zařízení pro lidi s mentálním postižením Sonnenhof, se kterým je Domov pod hradem Žampach v kontaktu. V roce 2014 toto zařízení ve Francii navštívilo 7 obyvatel našeho domova, 2 zaměstnankyně a 1 dobrovolník. Měli možnost se seznámit se všemi jeho službami a mohli tak čerpat inspiraci a zkušenosti pro naši práci za hranicemi našeho domova i země....    Celá tisková zpráva - zdeDokument Strasbourg 2016 - tisková zpráva


ROTARY CLUB WOERDEN - NIZOZEMÍ - 2002 - 2008
Ze zahraničních pobytových akcí je významná spolupráce s Rotary Clubem Woerden, na základě které se uskutečňuje týdenní poznávací a rekreační pobyt v Holandsku, vždy pro 3 zaměstnance a šest obyvatel našeho domova.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2008

      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2006.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2004.
      Více k tomu - o pobytu v Holandsku - v roce 2002.


ODBORNÁ EXKURZE V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  - NIZOZEMÍ - 2018

V termínu 10. – 15. dubna 2018 byl náš domov zastoupen ve skupině, která absolvovala odborné exkurze do zařízení sociálních služeb v oblasti Haag - Amsterdam v Nizozemí, které pořádala  APSS ČR – Pardubický kraj.
      Fotografie z odborných exkurzí - Holandsko - v roce 2018ANNAPOLIS, MARYLAND - USA 

Prostřednictvím farního sboru Českobratrské církve evangelické v Letohradě udržuje Domov pod hradem Žampach pravidelné kontakty se členy sboru  First Presbyterian Church Annapolis
Z kontaktů a společných činností:
 - od roku 2004 - společná výuka angličtiny pro zaměstnance domova lektory z Annapolis na faře sboru ČCE v Letohradě 
 - v r. 2005 brigáda členů sboru z Annapolis při výstavbě areálu Domků ve strani na Žampachu, nátěry oplocení a údržba parků
 - každoroční návštěva členů sboru z Annapolis v Domovu pod hradem Žampach
Výběr fotodokumentace společných činností.    Annapolis  Více o spolupráci se sborem ČCE Letohrad. PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ - SLOVENSKO - OD ROKU 2004

Domov pod hradem Žampach je zapojen do programu spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje, a to formou dvoustranných partnerských vztahů Domova pod hradem Žampach  a Zariadenia sociálnych služieb Egídius Bardejov. (dříve Domova sociálnych služieb Bardejov - ProALIA Bardejov)
V rámci tohoto programu spolupráce se uskutečňují například výměnné pobytové akce obyvatel a zaměstnanců partnerských domovů:

____________________

Rok 2020

Společný pobyt 23. – 29. 8. 2020 s partnerským zařízením DSS Egidius Bardejov  v oblasti Bílých Karpat (Jižní Morava)

________________________

Rok 2019

Společný pobyt na Slovensku na Zemplínskej Šírave - hotel Energetik 10.8. - 17.8. 2019

Fotografie z pobytuTisková zpráva na www deníku.

________________________

Rok 2018

Společný ozdravný a poznávací pobyt s ZSS Egídius Bardejov (pořádá DPH Žampach) – Staré Splavy 9. – 15. 9. 2018

Dobrý deň pán riaditeľ. Týmto by som sa chcela poďakovať vám a vášmu kolegovi pánovi Fabiánovi, za krásny výlet, ktorý zorganizovali pre našich klientov na Machovom jazere. Už druhý deň počúvam našich chlapcov akí boli spokojní, ako bolo u vás dobre, čo všetko zažili. Veľmi má teší, že spolupráca medzi zariadeniami naďalej pokračuje.  Mate skvelí tím ľudí, ktorí sú oddaní svojej práci,ktorí všetko perfektne naplánovali. Patri im moja úcta a poďakovanie. Vážený pán riaditeľ, vám a vášmu kolektívu zamestnancov prajem pevné zdravie, veľa pracovných aj osobných úspechov. Dovidenia na Zemplínskej Šírave 2019.  Oľga Hviščová,  riaditeľka ZSS Egídius v Bardejove.

______________________

Rok 2017

Společný ozdravný a poznávací pobyt s ZSS Egídius Bardejov (jako pořádající)

Termín: Turisticko-rekondičný pobyt – Štrbské Pleso  24.  – 30. 9. 2017

 Účast za DPH Žampach: 6+2  Dokument Program pobytu

______________________

Rok 2016

Společný ozdravný a poznávací pobyt s ProALIA Bardejov v Čechách

Hotel Bezděz, Lázeňský Vrch 216, 471 63 Staré Splavy

Termín: 4. – 10. 9. 2016  (účast na tomto pobytu byla ze strany ProALIA Bardejov zrušena)

______________________

Rok 2015

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Nízké Tatry

Termín:  23. – 28. 8. 2015    Výběr z fotodokumentace akce - zde  Článek - zdeNa www deníku.

Dokument Tisková zpráva o pobytu - zde.   

___________________

Rok 2014

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov v Čechách

chata Kristýna a Lenka, Deštné v O. h.. Fotografie z pobytu - zde.

Termín: 16. – 22. 3. 2014  Program pobytu - zde. Tisková zpráva - zde. Zpráva na www deníku - zde.

______________________

Rok 2013

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Slovenský ráj

Termín:  8. až 13.9.2013  program pobytu - zde   Výběr z fotodokumentace akce - zde 

Tisková zpráva o pobytu - zde    Zpráva na www deníku - zde

Prezentační výstavka  DSS ALIA Bardejov v DPH Žampach (12/2013) 

Pracovní návštěva DSS ALIA Bardejov u nás: 3.10.2013 až 6.10.2013  Fotografie - Bořetice - zde.

______________________

Rok 2012

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov v Čechách

chata Kristýna a Lenka, Deštné v O. h. Fotografie z pobytu - zde.

Termín: 18. – 23. 3. 2012  Program pobytu - zde Novinový článek - tisková zpráva - zde

Výstava výrobků aktivizačních center  DPH Žampach DSS ALIA Bardejov (12/2012)

______________________

Rok 2011

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov na Slovensku - Penzión MAGURA.

Termín: 29.8. - 3.9.2011. Program pobytu - zde.   Tisková zprávaFoto - 1Foto - 2. Více fotografií - zde.

Výstava výrobků aktivizačních center DSS ALIA Bardejov v DPH Žampach, 2.-7.12.2011  Fotografie z výstavky - zde.

______________________

Rok 2010

Společný ozdravný a poznávací pobyt s DSS ALIA Bardejov se uskutečnil ve dnech 2.-8.10.2010, Janov nad Nisou 1160, Bedřichov 468 11, Chata Královka Jizerské hory. Program pobytu - zde

Foto -  č.1   Foto -  č.2   Foto -  č.3   Foto -  č.4   Foto -  č.5          Tisková zpráva - zde.

______________________

Rok 2009

Ve dnech  23. – 28. 8. 2009 se uskutečnil další společný pobyt v Bardejově. Akce se zúčastnili ještě další zařízení z okolí Bardejova. Ubytování bylo v rekreačním zařízení Mnichovský Potok, asi 3 kilometry za Bardejovem. Bohatý sportovní, kulturní i turistický program naplnil každý den a na závěr pobytu  pak večerní táborák, opékání buřtů, zpívání s harmonikou, tanec a lampionový průvod…..Foto - č.1   Foto - č.2 

___________________

Rok 2008 

Ve dnech 5. - 12. 12. 2008 se zúčastnila skupina 9 obyvatel a zaměstnanců DSS Alia Bardejov rekreačního a poznávacího pobytu společně s obyvateli a zaměstnanci DPH Žampach na horách Plasnice - Deštné - 2008. Před tím se hosté zúčastnili druhého předvánočního koncertu v kapli.

___

Dne 5.9. 2008 se zúčastnila skupina zaměstnanců našeho domova oslavy 40. výročí založení Domova sociálních služeb v Bardějově.  Galaprogram DSS Alia probíhal   v kině ŽRIEDLO v Bardějovských Kúpeľoch.

___

Ve dnech 30. - 31.5.2008 se uskutečnila návštěva klientů a zaměstnanců a ředitele DSS ALIA Bardejov v domovu pod hradem Žampach. Předmětem krátké návštěvy byla výměna zkušeností z realizace a přípravy některých investičních akcí v domovu a současně účast na společenské akci - Zámecká slavnost. Ubytování bylo řešeno v Písečné.

______________________

Rok 2007

Společný poznávací pobyt partnerských zařízení - Západní Tatry - Roháče
Foto k náhledu - č.1   Foto k náhledu - č.2      Více obrázků v našem archivu - zde
Ve dnech 16.9. – 21.9.2007 se uskutečnil společný poznávací pobyt partnerských zařízení Domov pod hradem Žampach a Domov socialnych služieb Bardejov. Bylo realizováno v rámci projektu partnerství Prešovského samosprávného kraje a Pardubického kraje.
Pobyt byl v letošním roce organizován slovenským zařízením a proběhl v překrásném prostředí Západních Tater – Roháčích (středisko Oravice).
Celkem sedmnáct účastníků pobytu tak strávilo příjemný a programem bohatý týden zaměřený zejména na turistiku a pobyt v přírodě, součástí programu byl ale i výlet lodí po vodní nádrži Orava, návštěva termálního koupaliště nebo prohlídka lidových staveb. A aby byl dojem účastníků úplný, tak došlo i na ochutnávku tradičních slovenských jídel.
V roce 2008 se pobyt uskuteční z iniciativy Domova pod hradem Žampach a bude pravděpodobně směrován do oblasti Orlických hor…

___________________
Rok 2006:
Den bez bariér v Prešově  13. října 2006

 

Na čtvrtém ročníku Dne bez bariér v Prešově, který se letos konal 13. října, byl Pardubický kraj reprezentován vystoupením tanečního souboru Domova pod hradem na Žampachu. Soubor vystoupil jako jediný zahraniční host v přehlídce 29 zařízení a svým představením Černá – bílá a ukázkou cikánských tanců sklidil mimořádný ohlas. Program naší výpravy byl doplněn o prohlídku historických zajímavostí Prešova a setkání s obyvateli partnerského zařízení ALIA Bardejov. Šest obyvatel a 3 zaměstnanci Domova pod hradem Žampach mělo tak  možnost strávit dva dny v příjemném prostředí a ve společnosti slovenských přátel.   /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/

____

SPOLEČNÁ REKREACE 10.- 16. září 2006 v penzionu Rozpité v Beskydech

Z programu pobytu:
Pobytu se zúčastnilo 20 obyvatel Domova pod hradem a 6 klientů z Bardejova,s doprovodem z řad personálu celkem 34 lidí. Účastníkům přálo celý týden krásné,slunečné počasí,proto vyráželi na pěší výlety po okolí.Navštívili Štramberk,zvládli túru přes Pustevny na Radhošť, při návštěvě skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm si zazpívali s místním cimbálem známou písničku Beskyde, Beskyde... Ve volném čase se věnovali sportovním hrám,výuce břišních tanců, tančili na pořádané diskotéce,opékali buřty u ohně.Vyžití bylo pestré a k pohodě a dobré náladě přispívala i vynikající místní kuchyně penzionu.   /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/

____

 

VÝMĚNNÁ VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ A FOTOGRAFIÍ  ze života obyvatel obou partnerských zařízení

Výstavka prací obyvatel DSS ALIA Bardejov se uskutečnila v měsíci červenci 2006 a setkala s velkým zájmem návštěvníků a měla velmi pozitivní ohlas. Byla organizována v  rámci naší tradiční akce Letní hudební festival pod hradem Žampach dne 15.7.2006 a možnost shlédnou ji mělo přibližně 800 účastníků této akce.   /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/

__________________

Rok 2005:

Přátelské setkání klientů a zaměstnanců partnerských ústavu v Bardejovských Kúpelích ve dnech 15.8. – 19.8. 2005 Pobyt v lázeňském letovisku - Bardějovské Kúpele, 6 km od Bardějova. Z Domova pod hradem Žampach se pobytu zúčastnila skupina šesti obyvatel a tří zaměstnanců.Z programu pobytu:Prohlídka místního letoviska (lázeňskou kolonádu, skanzen, muzea atd.), historické památky města Bardejova, výlet do Staré Ľubovne na hrad a do Peninského národního parku do Červeného kláštora. Součástí programu byla také návštěva ústavu DSS ALIA Bardejov a výměna zkušeností mezi zaměstnanci těchto partnerských zařízení.  
Výběr z fotodokumentace akce - zde.  

____                                   

SPOLEČNÝ ZIMNÍ REKREAČNÍ  POBYT ALMA - ŘÍČKY V ORL. HORÁCH SOBOTA 10. – PÁTEK 16. prosince 2005

Z programu pobytu:
Pobyt v příjemném prostředí Orlických hor, zaměřený na aktivní turistiku a rehabilitaci. Pobytu se zúčastnilo 20 obyvatel a 6 zaměstnanců Domova pod hradem na Žampachu, 6 obyvatel a 3 zaměstnanci z DSS ALIA Bardejov a 11 dalších účastníků z regionálních ÚSP a dětí z domova.
Pobyt je koncipován jako rehabilitační a tomu je podřízen každodenní program. Vycházky (pěšky i na lyžích ) do blízkého okolí (Pěticestí, pevnost Hanička, Velká Deštná), hry na sněhu, závody apod. Každý večer je připraven kulturní program, do kterého se aktivně zapojují všichni účastníci pobytu.
Výběr z fotodokumentace akce - zde.
___________________
Rok 2004:
červen 2004 zahájení programu spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje
Domov pod hradem Žampach se aktivně podílel  na úvodních programech projektu spolupráce Pardubického a Prešovského samosprávného kraje
Dokumentační fotografie ze zahájení putovní výstavy v r. 2004.  

Dokumentační fotografie z jednání oficiální delegace  Prešovského samosprávného kraje na Žampachu v r. 2004.

____

 

12.7. – 18.7. 2004 DSS ALIA Bardejov v Domovu pod hradem Žampach

Z programu pobytu:Výlet a prohlídka hradů Potštejn, Litice, Častolovice, Pastvinská přehrada – prohlídka hráze, okolí nádrže ,Klášterec nad Orlicí – naučná stezka k Zemské bráně, Rychnov nad Kněžnou - exkurze v ÚSP Domečky, DIALCORP - prohlídka dializačního střediska, prohlídka zámku v RK, zřícenina hradu Žampach, jízdy na koních, drožka , opékání selátka, Litomyšl – zámek, klášterní zahrady, HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH,  Žamberk – muzeum Prokopa zámecký park, rozhledna Rozárka, Letohrad – muzeum řemesel, vyhlídka.

Výběr z fotodokumentace akce - zde.                                 /z tiskové zprávy -  foto archiv domova/
____
9.8. – 15.8. 2004 VÝMĚNNÝ POZNÁVACÍ A REKREAČNÍ POBYT v DSS ALIA Bardejov

Z programu pobytu v Bardějově:-  obhliadka historickej časti Bardejova (radnica, Bazilika, Prírodovedné a Šarišské múzeum),  Vysoké Tatry (po ceste – hrad Stará Ľubovňa), návšteva kúpeľného mesta Krynica v PL, Bardejovské Kúpele – kultúrny program na kolonáde, ochutnávka liečivých prameňov, návšteva skanzenu , posedenie pri pikniku – opekanie v DSS ALIA spojené s diskotékou; voľný program v meste a jeho okolíDoplňujúci program: drevené kostolíky Krivé, Hervartov,  návšteva krajského mesta Prešov, ponúkané kultúrne predstavenie (divadlo, kino, vystúpenie hudobnej skupiny), v prípade priaznivého počasia kúpanie na prírodnom kúpalisku v Nižnej Polianke

Výběr z fotodokumentace akce - zde.