text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Socha Krista - Ecce homo - dokumentace restaurátorských prací - r. 1994 Tisk článku    
Více z restaurátor. zpráv z r. 1994 a r. 2000         Archiv - fotodokumentace - restaurátorských prácí v r. 1994 a v r. 2000.

ak. soch.  Jan Vích, Ivan  Nosek
restaurování  sochy  - 1993 - srpen 1994                                /náhled na dokument - restaurátorská zpráva - str.2/

Z restaurátorské zprávy

Památka:             Socha "Ecce Homo" v Žampachu, okr. Ústí n/Orlicí.
Dobové určení:    baroko - 1758
Materiál:              pískovec
Rozměry:            socha - výška 120 cm, architektura - výška 2 m, šířka 2,2 m
Autor:                 neznámý

Stav před restaurováním

Na dvou rozestoupených kamenných stupních osazen monolit vertikálního profilovaného soklu se sochou Krista. V rozích čtvercového základu štíhlé kamenné sloupky upravené pro osazení dřevěné ohrádky.  Architektura památky byla v havarijním stavu, způsobeném rozestoupením kamenného základu. Dva rohové kamenné sloupky chyběly, další byl přelomený a poslední silně zkorodovaný.
Na povrchu větší množství mechanických poškození, zkrakelované nepůvodní nátěry, spárování chybělo, silný nárůst mechů a lišejníků. Socha Krista silně mechanicky poškozená, chyběla levá ruka, levá noha, pravé zápěstí a atribut - orobinec. Na hlavě zbytky zkorodovaného atributu. Nevhodně působily i starší yysprávky, většinou uvolněné.

Způsob restaurování

Restaurování bylo rozděleno do dvou etap. Vzlhledem k tomu, že nezpevněný základ nezajišťoval do budoucna kvalitní statiku památky, bylo rozhodnuto zhotovit na původním místě nový betonový základ.

V I. etapě byla rozebrána památka a jednotlivé kusy uloženy poblíž na dřevěnou podlož. Socha byla převezena k rekonstrukci a restaurování do ateliéru restaurátorů. Dále byly zhotoveny 4 nové kopie rohových sloupků v pískovci.

Ve II. etapě byla postupně osazena původní architektura s novými kamennými sloupky, vyspárována, očištěna od mechů, lišejníků, zkrakelovaných zbytků barev a různých nečistot. Povrch byl zpevněn a opatřen nástřikem proti růstu mechů a jiné vegetace.

Chybějící modelace - rohy, části římsy apod. - byly doplněny minerálním, cementoakrylátovým tmelem, barvou a strukturou příbuzným okolnímu materiálu. Po přebroušení tmelů byla provedena lokální barevná retuš.

Dále byla na sokl osazena zrestaurovaná socha Krista, doplněna měděnými atributy a celý povrch konzervován.


Z fotodokumentace restaurátorských prací

 Stav sochy po sejmutí z podstavce, 1993
 
  Stav architektury po sejmutí sochy v I. etapě, 1993Více z restaurátor. zpráv z r. 1994 a r. 2000         Archiv - fotodokumentace - restaurátorských prácí v r. 1994 a v r. 2000.