text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_2534 IMG_9401 IMG_9565 IMG_9444 IMG_2479 IMG_2489 IMG_9522 IMG_2538 IMG_9571 IMG_9409 IMG_9560 IMG_2430 IMG_2473 IMG_9492 IMG_2516 IMG_2552 IMG_2421 IMG_2460 IMG_2501 IMG_9490 IMG_9427 IMG_9437 IMG_9466 IMG_9439 IMG_9568 IMG_2499 IMG_9539 IMG_2527 IMG_2449 IMG_9434 IMG_2411 IMG_9404 _IMG_254 _IMG_254 IMG_9555 IMG_9441 IMG_9557 IMG_2467 IMG_2496 IMG_9472 IMG_9432 IMG_9475 IMG_2416 IMG_9573 IMG_9515 10410482 IMG_2456 IMG_9569 IMG_2486 IMG_9480 IMG_9485 IMG_2445 IMG_2549 IMG_9428
VYBAVENÍ PRO CHOV DROBNÉHO ZVÍŘECTVA A ZOOTERAPII V AREÁLU ČESKÝ DVOREK  Tisk článku    

Děkujeme všem, kdo se rozhodnou podpořit na náš projekt!      NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO - ČESKÝ DVOREK  

Naše propagační video - Český dvorek (24.11. 2019)

dvorek_video_03.jpg dvorek_video_03a.jpg dvorek_video_03b.jpg dvorek_video_05.jpg
dvorek_video_07.jpg dvorek_video_08.jpg dvorek_video_09.jpg dvorek_video_10.jpg

  

IMG_8197.JPG IMG_8199.JPG IMG_8201.JPG IMG_8208.JPG

Fotografie z přípravy našeho areálu Český dvorek

2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu    

D ě k u j e m e   z a    V a š i   p o d p o r u !   

2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu 2019 Zooterapie - Český dvorek - příprava areálu
IMG_2209.JPG IMG_2211.JPG IMG_2213.JPG IMG_2218.JPG
IMG_2228.JPG IMG_2235.JPG IMG_2239.JPG IMG_2240.JPG
IMG_2242.JPG IMG_2244.JPG IMG_2249.JPG IMG_2250.JPG
DSC_0353.JPG DSC_0357.JPG DSC_0358.JPG DSC_0366.JPG

Více fotografií - zde


ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠEM PROJEKTU:

Název organizace: Domov pod hradem Žampach  Adresa: Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk

Kontaktní osoba - informace o projektu: PaedDr. Luděk Grätz, ředitel

Email: uspza@uspza.cz Telefon: 603 878 659

Název projektu:

 

Zooterapie v Domovu pod hradem Žampach

 pořízení vybavení pro chov drobného zvířectva v areálu Český dvorek

Konto finančních darů (darovací smlouvy):

MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 10006-102125664/0600

Informace k darům (darovací smlouvy): pracovník pověřený agendou darů - ekonom: Zuzana Bystroňová

Popis projektu:

V rámci zooterapie chceme rozšířit chov domácích zvířat na českém dvorku o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice, který bude přístupný klientům i veřejnosti.

Chov domácích zvířat je významným zdrojem pro pracovní a zooterapii uživatelů služeb a současně svým charakterem zajišťuje integraci areálu DPH Žampach do okolního společenského prostředí, neboť výběh je řešen jako veřejně přístupný pro návštěvníky zámeckého areálu na Žampachu.

Zooterapie je metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat.

Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky.


NAŠE INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ - VIDEO - ČESKÝ DVOREK  


         video k uveřejnění

Přejít na základní článek - dárci, sponzoři, dobrovolníci v Domovu pod hradem Žampach