icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Plán Arboreta Tisk článku    

Přímý odkaz www Arboretum Žampach: http://www.uspza.cz/arboretum


    DALŠÍ  SEKCE WWW STRÁNEK ARBORETA ŽAMPACH
::  
NA ÚVOD - O  ARBORETU   ::   NABÍDKA A KONTAKTY ::   REJSTŘÍKY VÝSADBY DŘEVIN   ::  REJSTŘÍKY STANOVIŠŤ - TABULÍ   ::
:: 
FOTOGALERIE ARBORETA ::   ODBORNÉ ČLÁNKY          ::   DALŠÍ  ODKAZY                          ::  POČTY - INVENTARIZACE DŘENIN  :: 


REJSTŘÍK DŘEVIN - Arboreta Žampach  01.01. 2019 -   soubor XLS  - soubor PDF

DATABÁZE FLORIUS – on line katalog Arboreta Žampach   -   http://www.florius.cz/zampach/

NOVÁ FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH         -   https://galerie.uspza.cz/

INTERAKTIVNÍ MAPA DŘEVIN DOLNÍHO PARKU - www.uspza.cz/mapa/   

Arboretum Žampach

  Plán a orientační mapky arboreta

Informační systém arboreta nabízí návštěvníkům základní informace o stromech a keřích zastoupených ve výsadbě v zámeckých parcích na Žampachu, jednak ve formě  cedulového systému v "terénu" a současně také v elektronické podobě na našich www stránkách.
Základem poznávacího okruhu (informačního systému v terénu) je 15 obroustranných informačních tabulí a cca 600 informační tabulek u dřevin.
Prostřednictvím našeho Turistického informačního centra na Žampachu  nabízíme skupinovým návštěvám ze škol či široké veřejnosti také organizované prohlídky arboreta s průvodcem nebo i jiné informační programy zaměřené na přírodní a památkové hodnoty místa. Tyto prohlídky je třeba předem domluvit na uvedené kontaktní adrese - zde.

Webová kamera umožňuje veřejnosti online náhled do zámeckého areálu, a to ve třech volitelných směrech. :: Web kamera ::PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ORIENTACE: Plán cesty - mapy.

Na základních přístupových směrech k Arboretu Žampach je provedeno směrové značení, včetně přístupu k parkovacím plochám na Žampachu.


Plán arboreta - jako velký obrázek      Plán arboreta - jako soubor pdf

ÚVODNÍ PANEL ARBORETA ŽAMPACH - celý  náhled zde (soubor pdf 9 MB)


DIGITÁLNÍ MAPY ARBORETA ŽAMPACH    

Horní park.     Dolní park.    Vnitřní parkový areál.     Mapa celého areálu.

   Dolní park - lokalita U rybníčku.    Vnitřní parkový areá- lokalita skalka.   Vnitřní parkový areá- nádvoří.

  Vnitřní areál - skleník.     Legenda dřevin.


ARBORETUM ŽAMPCH - INTERAKTIVNÍ MAPA DŘEVIN DOLNÍHO PARKU - www.uspza.cz/mapa/

Tabule - plán arboreta - dolní park - jako soubor PDF - zde.   Mapa bez číselného označení - zde.Arboretum Žampach - schéma trasy  poznávacího okruhu se stanovišti - tabulemi.ARBORETUM ŽAMPACH  - HORNÍ ZÁMECKÝ PARK - plán stávající výsadby v projektu sadových úprav

                                                                                                                                                                                      plán jako soubor PDF

    LEGENDA K PLÁNU - SEZNAM STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN V HORNÍM ZÁMECKÉM PARKU:

                 seznam  ke stažení  -   jako soubor XLS  -  jako soubor PDFZ REJSTŘÍKU TABULÍ  můžete přejít na textovou a obrázkovou část našich tabulí publikovanou na  naších www stránkách.    


POZVÁNKA K NÁVŠTĚVĚ  ARBORETA ŽAMPACH   -  pozvánka ke stažení  | PDF |
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ARBORETA ŽAMPACH                 -  dokument ke stažení | PDF |
POHLEDNICE Z ARBORETA ŽAMPACH - JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA


ARBORETUM ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tiskovinu)


 Další informační tabule v Arboretu Žampach: 

1 ÚVODNÍ ORIENTAČNÍ PANEL ARBORETA (budova dílen)
2 PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY ŽAMPACH (dolní park - strana A)
3 ORIENTAČNÍ PANEL ARBORETA - DOLNÍ PARK  (dolní park - strana B)

 


 


Prohlídce našich  zámeckých parků a arboreta je věnována  samostatná část naší fotogalerie - Arboretum Žampach .

Další informace naleznete také v části prohlídka přírodních a historických památek a zajímavostí na Žampachu

Herní kouty a posezení - zázemí pro návštěvníky zámeckého areálu a arboreta Žampach


 ....