icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Odborné články Tisk článku    

Přímý odkaz www Arboretum Žampach: http://www.uspza.cz/arboretum


    DALŠÍ  SEKCE WWW STRÁNEK ARBORETA ŽAMPACH
::  
NABÍDKA A KONTAKTY     :: PLÁN ARBORETA                              :: REJSTŘÍKY VÝSADBY DŘEVIN :: REJSTŘÍKY STANOVIŠŤ-TABULÍ ::
:: 
FOTOGALERIE ARBORETA :: POČTY - INVENTARIZACE DŘENIN :: DALŠÍ  ODKAZY                        :: NA ÚVOD - O  ARBORETU             ::


FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH                   -   https://galerie.uspza.cz/ 

INTERAKTIVNÍ MAPA DŘEVIN DOLNÍHO PARKU - www.uspza.cz/mapa/


 


  Přejít na tyto položky v seznamu článků: 

:: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2002): Chráněná území ČR - IV. Pardubicko - tabulkové přehledy z této publikace  ::
:: Zajímavé odborné články o dřevinách ::


Botanické zahrady a arboreta České republiky, Průvodce,  Petr Hanzelka a kol., Academia, 2010 - obálka publikace - zde

Náhled - zde.

 


 Zde si můžete vybrat článek pro  prohlížení. 

 


 

:: Krajinný pokryv - Pardubicko - mapka ::
:: Geochronologická tabulka - Pardubicko ::
:: Geologie - Pardubicko - mapka ::
:: Geologický řez - Pardubicko - mapka ::
:: Regionální geologické členění - Pardubicko - mapka ::
:: Geomorfologické členění - mapka - Pardubicko ::
:: Geomorfologické členění - tabulka k mapce - Pardubicko ::
:: Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 1 ::
:: Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 2 - Ústeckoorlicko ::
:: Klimatické oblasti - mapka a tabulka - Pardubicko ::
:: Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - tabulka Pardubicko ::
:: Průměrná četnost směrů větrů za období 1991 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrná doba trvání slunečního svitu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrný úhrn srážek za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrný úhrn srážek  v mm za období 1961 - 1990 - tabulka - Pardubicko ::
:: Vodní nádrže Pardubického regionu - tabulka ::
:: Hydrografická síť s charakteristickou dle vybraných stanic - mapka a tabulka - Pardubicko ::
:: Půdní typy - mapka - Pardubicko ::
:: Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko ::
:: Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko  - Ústeckoorlicko ::
:: Fytogeografické členění - mapka - Pardubicko ::
:: Chronologická tabulka pravěku - Východních Čech pro pardubický region - tabulka ::

STUDIJNÍ PRÁCE O ARBORETU ŽAMPACH:

2008

Studium historické zahrady na zámku Žampach, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici - Pavla Pupsová


Více z historie místa - odborné práce:

 

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek

Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


06.06.2013

Arboretum Žampach v časopisu Flóra na zahradě 06/2013

 článek o Arboretu Žampach - jako soubor pdf


březen 2014 Vlastivědné listy Pardubického kraje, ročník 11, č. 01/2014 -  V červené krajině kozích hřbetů a bání - článek