text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
_IMG_760 IMG_7532 IMG_7531 IMG_5687 IMG_7563 IMG_7533 Obrazek_ IMG_5682 IMG_5754 _IMG_760 IMG_7522 IMG_5750 _IMG_760 IMG_5744 IMG_7511 IMG_7504 IMG_5672 IMG_5740 IMG_7520 IMG_7503 __IMG_76 IMG_5763 IMG_5698 IMG_5746 IMG_5663 _IMG_760 IMG_5680 IMG_5784 ___Obraz IMG_7553 ____IMG_ IMG_5727 IMG_7497 IMG_7536 IMG_5738 IMG_7524 IMG_7502 IMG_5759 ___IMG_7 IMG_5691 IMG_5778 IMG_5702 __IMG_76 IMG_5666 IMG_5771
Odborné články Tisk článku    

Přímý odkaz www Arboretum Žampach: http://www.uspza.cz/arboretum


    DALŠÍ  SEKCE WWW STRÁNEK ARBORETA ŽAMPACH
::  
NABÍDKA A KONTAKTY     :: PLÁN ARBORETA                              :: REJSTŘÍKY VÝSADBY DŘEVIN :: REJSTŘÍKY STANOVIŠ-TABULÍ ::
:: 
FOTOGALERIE ARBORETA :: POČTY - INVENTARIZACE DŘENIN :: DALŠÍ  ODKAZY                        :: NA ÚVOD - O  ARBORETU             ::


FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH                   -   https://galerie.uspza.cz/ 

INTERAKTIVNÍ MAPA DŘEVIN DOLNÍHO PARKU - www.uspza.cz/mapa/


 


  Přejít na tyto položky v seznamu článků: 

:: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2002): Chráněná území ČR - IV. Pardubicko - tabulkové přehledy z této publikace  ::
:: Zajímavé odborné články o dřevinách ::


Botanické zahrady a arboreta České republiky, Průvodce,  Petr Hanzelka a kol., Academia, 2010 - obálka publikace - zde

Náhled - zde.

 


 Zde si můžete vybrat článek pro  prohlížení. 

 


 

:: Krajinný pokryv - Pardubicko - mapka ::
:: Geochronologická tabulka - Pardubicko ::
:: Geologie - Pardubicko - mapka ::
:: Geologický řez - Pardubicko - mapka ::
:: Regionální geologické členění - Pardubicko - mapka ::
:: Geomorfologické členění - mapka - Pardubicko ::
:: Geomorfologické členění - tabulka k mapce - Pardubicko ::
:: Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 1 ::
:: Digitální model reliéfu - persektivní zobrazení - Pardubicko - část 2 - Ústeckoorlicko ::
:: Klimatické oblasti - mapka a tabulka - Pardubicko ::
:: Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - tabulka Pardubicko ::
:: Průměrná četnost směrů větrů za období 1991 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrná teplota vzduchu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrná doba trvání slunečního svitu za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrný úhrn srážek za období 1961 - 1990 - graf - Pardubicko ::
:: Průměrný úhrn srážek  v mm za období 1961 - 1990 - tabulka - Pardubicko ::
:: Vodní nádrže Pardubického regionu - tabulka ::
:: Hydrografická sí s charakteristickou dle vybraných stanic - mapka a tabulka - Pardubicko ::
:: Půdní typy - mapka - Pardubicko ::
:: Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko ::
:: Potencionální přirozená vegetace - mapka - Pardubicko  - Ústeckoorlicko ::
:: Fytogeografické členění - mapka - Pardubicko ::
:: Chronologická tabulka pravěku - Východních Čech pro pardubický region - tabulka ::

STUDIJNÍ PRÁCE O ARBORETU ŽAMPACH:

2008

Studium historické zahrady na zámku Žampach, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici - Pavla Pupsová


Více z historie místa - odborné práce:

 

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek

Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


06.06.2013

Arboretum Žampach v časopisu Flóra na zahradě 06/2013

 článek o Arboretu Žampach - jako soubor pdf


březen 2014 Vlastivědné listy Pardubického kraje, ročník 11, č. 01/2014 -  V červené krajině kozích hřbetů a bání - článek