text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
20230815 20230907 _01_2023 20230523 20230815 vyuziti_ 20230530 20230614 20230613 20230605 20230613 20230519 20230815 20230524 20230815 destovka ____2023 20230907 20230802 20230613 20230530 20230613 _2023080 20230531 20230519 20230727 20230613 20230613 20230619 20230605 20230517 20230522 20230815 _2023073 20230619 20230907 20230815 20230523 20230815 IMG_2023 _05_5454 IMG_2023 20230815 dest_202 20230802 20230815 20230815 _2023051 20230907 20230531 20230504 20230522 _2023090 20230613 _2023051 20230815 20230503 _2023090 20230531 20230613 _2023090 20230523 20230519 20230517 20230907 __202305 20230503 20230907 20230815 20230727 20230727 20230724 20230614 20230727 _2023052 20230605 20230815 20230907 20230801 20230815 20230731 20230815 20230815 20230907 _2023080 _2023080 20230525 20230605 20230530 20230420 20230512 20230420 20230605 nadrz1.j 20230613 _2023060 _2023060 20230815 20230412 20230801 20230815 20230412 20230518 20230523 _2023073 20230727 20230523 20230503 20230613 __202308 20230613 20230613 ___20230 20230815 20230815 20230519 20230517 _04_6546 20230613 20230613 20230802 20230815 20230613 20230613 20230518 _02_13.j 20230412 _03_6546 _06_2023 20230530 20230815 20230503 20230802 IMG_2023 20230613 20230530 20230519 _2023080 20230503 20230613 _00_2023 20230605 20230815 20230517 IMG_2023 20230727 20230619 20230619 _2023080 20230419 20230531 20230613 20230512 20230614 20230614 20230530 20230904 20230815 20230525 ____2023 20230907 20230613 _02_2023 20230907 20230619 __studna 20230530 20230412 20230512 20230531 20230518
Návštěvní řád Arboreta Žampach Tisk článku    

                                                              

Kliknutím zobrazíte plánek arboreta!
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  ARBORETA  ŽAMPACH


 Přístup do Arboreta Žampach je bezplatný.
Dobrovolný příspěvek lze vložit do pokladničky veřejné sbírky umístěné v infocentru. Děkujeme.

 INFORMACE A KONTAKTY PRO DÁRCE - ZDE

Arboretum Žampach je celoročně volně přístupné při dodržení podmínek tohoto návštěvního řádu. Návštěvníci mohou využívat za daných podmínek také herní zařízení v areálu.

Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou státem chráněnou kulturní památkou (rej. č. 4167/3). Arboretum Žampach  je nedílnou součástí  Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje. Zámecké parky a arboretum Žampach jsou především místem práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach. Arboretum a zámecké parky na Žampachu jsou veřejně přístupné v denní době po celý rok.  Vstup a prohlídka areálu je bezplatná. Organizované prohlídky (s naším průvodcem) je potřeba  domluvit písemně,  mailem nebo telefonicky předem v Infocentru Žampach.


Žádáme návštěvníky, aby dodržovali následující pokyny a pravidla návštěvního řádu :

 

 • V arboretu je povoleno:
  • Vstupovat na upravené travní plochy mimo komunikace a využívat tyto plochy pro posezení a odpočinek;
  • využívat pro posezení a odpočinek zahradní vybavení, zahradní altán, místnost a terasu Informačního centra s veřejným přístupem k internetu;
  • využívat veřejné WC a nabídku možnosti drobného občerstvení Informačního centra 
  • pobývat ve venkovním zámeckém areálu za účelem prohlídky areálu a návštěvy obyvatel domova v denní době bez omezení
  • pořizovat fotografické nebo filmové záznamy pro soukromé účely ze zámeckých parků, s výjimkou fotografování a filmování obyvatel Domova pod hradem Žampach, které je povoleno pouze s jejich výslovným souhlasem (souhlasem jejich zákonných zástupců a při respektování soukromí a zájmů obyvatel!)
  • vstup se psy na vodítku
  •  
 •       Domov pod hradem Žampach nezodpovídá za škody, které si návštěvník způsobí nepřiměřeným chováním a u dětí bez doprovodu dospělé osoby. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při prohlídce v blízkosti výběhu koní a stájí. Vzhledem k možnosti kontaktu s chemickými látkami nebo jedovatými rostlinami se nedoporučuje konzumovat jakékoliv části rostlin, popřípadě provozovat činnost, která může vést k případné otravě.
 •      Veřejná herní zařízení v areálu domova pod hradem Žampach jsou určena pro děti ve věku od 3 let a za dohledu dospělé osoby při dodržení  pokynů pro provoz jednotlivých herních prvků - více k tomu Návštěvní řád veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach.
 •  
 • V arboretu je zakázáno:
 • v prostorách arboreta s výjimkou smyslového parku je důrazně zakázáno dotýkat se nebo ochutnávat části rostlin bez instrukcí pověřeného průvodce - některé rostliny a jejich části mohou být jedovaté!
  •  požívat návykové látky a alkoholické nápoje - s výjimkou organizovaných společenských akcí a kouřit mimo vyhrazený prostor
  • odhazovat jakékoliv odpadky mimo nádoby na odpadky
  • jízda na kole mimo asfaltové a dlážděné komunikace
  • pořizovat fotografické nebo filmové záznamy pro jiné než soukromé účely bez předchozí dohody s vedením domova
  • odebírat jakýkoliv rostlinný materiál a jakkoli poškozovat výsadbu
  • vykonávat činnost, která je v rozporu s účelem areálu 
  • volné pobíhání psů                   
  •                                      


 • Celý zámecký areál je peší zónou, pro návštěvníky arboreta a zámeckých parků je určeno označené bezplatné veřejné parkoviště v blízkosti dolního vstupu do areálu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Domova pod hradem Žampach a dále sami upozorňovat pracovníky domova v případě shledání problémů a mimořádných situací týkajících se péče o obyvatele Domova pod hradem Žampach.       
  Místo pro třídění odpadu je na terase TIC Žampach
 • Bezplatné parkoviště se nachází naproti dolního vstupu do zámeckého areálu  areálu.
  Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla tohoto  návštěvního  řádu.
  Upozornění: v zámeckém areálu a parku je instalován kamerový a elektr. zabezpečovací systém

 • V Žampachu dne 1.8.2006


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - dokument ke stažení  | PDF |


Dále     NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

       Dokument  Návštěvní řád - botanický skleník Arboreta Žampach

       Dokument  Provozní řád veřejné WIFI

       Dokument  Provozní řád - zahradní bazén

       Dokument  Provozní řád - sportovní hřiště s umělým povrchem Conipur

       Dokument  Provozní řád - herní kout pro malé děti - Javorka

       Dokument  Návštěvní řád - zookoutek - ovce kamerunská

       Dokument  Návštěvní řád - smyslový park


ARBORETUM - TISKY - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA                                                    


          Poškozování výsadby v Arboretu Žampach