text1
Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_6011 zIMG_603 34365787 IMG_8171 IMG_6044 IMG_6038 zIMG_607 34342980 IMG_6052 34357065 IMG_6075 34932712 34333232 IMG_6010 IMG_8205 IMG_6049 34345344 zs_2023_ zIMG_604 35031245 IMG_6012 IMG_6013 34339534 IMG_6057 IMG_6053 IMG_6065 IMG_8166 IMG_8160 IMG_6018 IMG_8203 IMG_6032 34954600 IMG_8162 34479488 35008602 IMG_8175 IMG_8209 IMG_6064
Návštěvní řád Arboreta Žampach Tisk článku    

                                                              

Kliknutím zobrazíte plánek arboreta!
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  ARBORETA  ŽAMPACH


 Přístup do Arboreta Žampach je bezplatný.
Dobrovolný příspěvek lze vložit do pokladničky veřejné sbírky umístěné v infocentru. Děkujeme.

 INFORMACE A KONTAKTY PRO DÁRCE - ZDE

Arboretum Žampach je celoročně volně přístupné při dodržení podmínek tohoto návštěvního řádu. Návštěvníci mohou využívat za daných podmínek také herní zařízení v areálu.

Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou státem chráněnou kulturní památkou (rej. č. 4167/3). Arboretum Žampach  je nedílnou součástí  Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje. Zámecké parky a arboretum Žampach jsou především místem práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach. Arboretum a zámecké parky na Žampachu jsou veřejně přístupné v denní době po celý rok.  Vstup a prohlídka areálu je bezplatná. Organizované prohlídky (s naším průvodcem) je potřeba  domluvit písemně,  mailem nebo telefonicky předem v Infocentru Žampach.


Žádáme návštěvníky, aby dodržovali následující pokyny a pravidla návštěvního řádu :

 

 • V arboretu je povoleno:
  • Vstupovat na upravené travní plochy mimo komunikace a využívat tyto plochy pro posezení a odpočinek;
  • využívat pro posezení a odpočinek zahradní vybavení, zahradní altán, místnost a terasu Informačního centra s veřejným přístupem k internetu;
  • využívat veřejné WC a nabídku možnosti drobného občerstvení Informačního centra 
  • pobývat ve venkovním zámeckém areálu za účelem prohlídky areálu a návštěvy obyvatel domova v denní době bez omezení
  • pořizovat fotografické nebo filmové záznamy pro soukromé účely ze zámeckých parků, s výjimkou fotografování a filmování obyvatel Domova pod hradem Žampach, které je povoleno pouze s jejich výslovným souhlasem (souhlasem jejich zákonných zástupců a při respektování soukromí a zájmů obyvatel!)
  • vstup se psy na vodítku
  •  
 •       Domov pod hradem Žampach nezodpovídá za škody, které si návštěvník způsobí nepřiměřeným chováním a u dětí bez doprovodu dospělé osoby. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při prohlídce v blízkosti výběhu koní a stájí. Vzhledem k možnosti kontaktu s chemickými látkami nebo jedovatými rostlinami se nedoporučuje konzumovat jakékoliv části rostlin, popřípadě provozovat činnost, která může vést k případné otravě.
 •      Veřejná herní zařízení v areálu domova pod hradem Žampach jsou určena pro děti ve věku od 3 let a za dohledu dospělé osoby při dodržení  pokynů pro provoz jednotlivých herních prvků - více k tomu Návštěvní řád veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach.
 •  
 • V arboretu je zakázáno:
 • v prostorách arboreta s výjimkou smyslového parku je důrazně zakázáno dotýkat se nebo ochutnávat části rostlin bez instrukcí pověřeného průvodce - některé rostliny a jejich části mohou být jedovaté!
  •  požívat návykové látky a alkoholické nápoje - s výjimkou organizovaných společenských akcí a kouřit mimo vyhrazený prostor
  • odhazovat jakékoliv odpadky mimo nádoby na odpadky
  • jízda na kole mimo asfaltové a dlážděné komunikace
  • pořizovat fotografické nebo filmové záznamy pro jiné než soukromé účely bez předchozí dohody s vedením domova
  • odebírat jakýkoliv rostlinný materiál a jakkoli poškozovat výsadbu
  • vykonávat činnost, která je v rozporu s účelem areálu 
  • volné pobíhání psů                   
  •                                      


 • Celý zámecký areál je peší zónou, pro návštěvníky arboreta a zámeckých parků je určeno označené bezplatné veřejné parkoviště v blízkosti dolního vstupu do areálu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Domova pod hradem Žampach a dále sami upozorňovat pracovníky domova v případě shledání problémů a mimořádných situací týkajících se péče o obyvatele Domova pod hradem Žampach.       
  Místo pro třídění odpadu je na terase TIC Žampach
 • Bezplatné parkoviště se nachází naproti dolního vstupu do zámeckého areálu  areálu.
  Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla tohoto  návštěvního  řádu.
  Upozornění: v zámeckém areálu a parku je instalován kamerový a elektr. zabezpečovací systém

 • V Žampachu dne 1.8.2006


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - dokument ke stažení  | PDF |


Dále     NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH

       Dokument  Návštěvní řád - botanický skleník Arboreta Žampach

       Dokument  Provozní řád veřejné WIFI

       Dokument  Provozní řád - zahradní bazén

       Dokument  Provozní řád - sportovní hřiště s umělým povrchem Conipur

       Dokument  Provozní řád - herní kout pro malé děti - Javorka

       Dokument  Návštěvní řád - zookoutek - ovce kamerunská

       Dokument  Návštěvní řád - smyslový park


                                                               Poškozování výsadby v Arboretu Žampach