icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Historie zámeckých parků a Arboreta Žampach Tisk článku    

Z HISTORIE ARBORETA ŽAMPACH:

Zámecký areál Žampach - kolem roku 1840.

Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Anny a Františka Lützowových, nejvýznamnějších majitelů žampašského zámku, kteří zde pobývali v letech 1884 – 1933 a souvisí s větší přestavbou zámku z této doby.

Manželé Lützowovi nechali na konci 19. století upravit také hradní areál Tento byl  propojen se zámeckým areálem upravenou cestou vycházející  z horního parku přes dřevěnou lávku. Na hradním vrchu byla vystavěna dřevěná rozhledna a lávka spojující předhradí s hradem a také provedena konzervace zbytků zdiva. V zámeckých parcích byly udržovány upravené cesty lemované okrasnými záhony. K zámku patřila také zimní zahrada a vlastní zahradnictví.

V roce 1945 došlo k prohlášení o konfiskaci statku i zámku a od roku 1950 byl rozhodnutím ONV v Žamberku v národní správě. Až do konce osmdesátých let 20. století docházelo k zanedbávání údržby původních parkových ploch a údržby zámeckého areálu. V parcích začaly převažovat vzrostlé náletové dřeviny. Správcem byly řešeny pouze nebezpečné kalamitní stavy a havárie. Přičemž nešetrnými zásahy a účelovým kácením docházelo k druhotným škodám a  nevraným ztrátám  hodnotných stromů z původní parkové výsadby. Některá místa v parcích byly navíc dotčeny některými stavbami a provozováním technických zařízení jako např. 2 čistírny odpadních vod. Do parků byla prováděna navážka materiálu, apod.. K zachování základních přírodních hodnot žampašských parků v tomto období přispělo také to, že zámecké parky a areál neztratil statut státem chráněné kulturní památky (rej. č. 4167/3) a vždy tak podléhal dohledu státního úřadu památkové péče.


S obnovou zámeckých parků bylo započato rokem 1990. Na základě odborného posouzení bylo přistoupeno k odstraňování nežádoucích a neperspektivních dřevin a následně byla zahájena nová výsadba, odborné zásahy a ošetřování původních parkových dřevin. Dále byla realizována rozsáhlá výsadba sbírkových dřevin a bylinného patra. Byl vybudován informační tabulový systém a turistické informační centrum se zázemím pro návštěvníky, doplňovány herní prvky, hřiště, zoo koutky a smyslový park. Byla provedena rekonstrukce budovy skleníků zahradnictví. Do trvalkových záhonů a malého botanického skleníku byl zaveden automatický závlahový systém. Došlo k celkové rekonstrukci zámecké budovy a zámeckého nádvoří včetně původní zimní zahrady u zámecké budovy. V parcích byly zřízeny procházkové cesty a místa pro posezení. Během třiceti let došlo k zásadní změně v hodnotách a také v poslání zámeckých parků na Žampachu. Původní přírodní zámecké parky byly změněny na koncept dendrologické, resp. botanické zahrady – arboreta. Po naplnění kritérií bylo Arboretu Žampach v roce 2007 přiznáno řádné členství v Unii botanických zahrad České republiky. V roce 2018 se pak Arboretum Žampach stalo také akreditovaným členem ArbNet - The interactive community of arboreta, mezinárodního profesního společenství arboret a dendrologů veřejných zahrad světa. Nový koncept žampašských parků jako Arboreta Žampach a rozšíření sbírkového fondu realizoval více než 30 let Grätz Luděk, ředitel Domova pod hradem Žampach. 


Specifickým posláním a účelem Arboreta Žampach je být prostředím pro setkávání se veřejnosti s osobami se zdravotním hendikepem, být místem  práce a odpočinku zdravotně postižených obyvatel Domova pod hradem Žampach


  Z archivních zákresů - zde.                                                                                                                 Archivní fotografie a obrázek:

Zimní zahrada u zámku za kaplí Archivní fotografie -  rok 1923 Reprodukce - rok 1844.Zimní zahrada - manželé Lützowovi

Zámek Žampach a zámecká zahrada v roce 1910 - archivní článek - soubor PDF   Pohled směr hradní vrch v r. 2013.    


Žampach – Johann Venuto (1811)


více fotografií z obrazu - zámecký areál kolem roku 1840 - zde    


Katastrální mapa pozemků - stav r.1840 (PDF)


 

  Dokument Národní listy 1907STUDIJNÍ PRÁCE O ARBORETU:

2008

Studium historické zahrady na zámku Žampach, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Zahradnická fakulta v Lednici - Pavla Pupsová


Více z historie místa - odborné práce: 

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce 

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek

Přepis strojopisu z roku 2013 - zde


HISTORICKÉ  PAMÁTKY AREÁLU ŽAMPACH:

PROHLÍDKA PAMÁTEK - vstoutDALŠÍ ROZVOJ - BUDOUCNOST - VIZE ARBORETA ŽAMPACH

  více z našich záměrů - zdeZ historie Domova pod hradem Žampach